3 nye kontrakter innen elektro Samferdsel

3 nye kontrakter innen elektro Samferdsel

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen. Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1.

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen.

Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1. september – kontraktene har en varighet på 5 år.

«Kontraktene passer oss veldig bra. Geografisk er Telemark og Buskerud fylker vi ikke har vært veldig aktive i frem til nå. Vi er nå i gang med å etablere oss med avdelinger i disse fylkene. Etablering med driftskontrakter i bunn danner grunnlaget for å ta ut mulighetene som ligger i disse to fylkene», forteller Øystein Stebekk, daglig leder i OneCo Samferdsel AS.

Kontraktene er delt opp i Veglys og elektro. For veglys kontrakten har OneCo ansvar for drift og vedlikehold av veglyset som Statens Vegvesen eier langs riks- og fylkesveger. For kontraktene som omhandler elektro er det samme ansvar for elektroteknisk utrustning som er eid av Statens Vegvesen – elektro omhandler også ansvar for tunnelene i kontraktsområdene

«OneCo drifter nå veglys og elektrotekniske anlegg innen samferdselsegmentet i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oslo/Akershus, Østfold og i en rekke kommuner. Denne tilstedeværelsen i de mange viktige regionene gir en god plattform for stabil og god vekst de neste årene, avslutter Stebekk.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.