3 nye kontrakter innen elektro Samferdsel

3 nye kontrakter innen elektro Samferdsel

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen. Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1.

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen.

Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1. september – kontraktene har en varighet på 5 år.

«Kontraktene passer oss veldig bra. Geografisk er Telemark og Buskerud fylker vi ikke har vært veldig aktive i frem til nå. Vi er nå i gang med å etablere oss med avdelinger i disse fylkene. Etablering med driftskontrakter i bunn danner grunnlaget for å ta ut mulighetene som ligger i disse to fylkene», forteller Øystein Stebekk, daglig leder i OneCo Samferdsel AS.

Kontraktene er delt opp i Veglys og elektro. For veglys kontrakten har OneCo ansvar for drift og vedlikehold av veglyset som Statens Vegvesen eier langs riks- og fylkesveger. For kontraktene som omhandler elektro er det samme ansvar for elektroteknisk utrustning som er eid av Statens Vegvesen – elektro omhandler også ansvar for tunnelene i kontraktsområdene

«OneCo drifter nå veglys og elektrotekniske anlegg innen samferdselsegmentet i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oslo/Akershus, Østfold og i en rekke kommuner. Denne tilstedeværelsen i de mange viktige regionene gir en god plattform for stabil og god vekst de neste årene, avslutter Stebekk.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.