Aktuelt 2013

Et av Norges største byggeprosjekt

For tiden pågår en storstilt utbygging av Norges hovedflyplass - Gardermoen. Terminalen utvides med 117 000m2, det bygges blant annet ...

Stakaldefossen kraftverk

OneCo Vests AS, Energi og Automasjon har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for oppgradering av Stakaldefossen kraftverk.  Leveransen omfatter ...

All of us – One Company

  Vil du vite mer om oss i OneCo og hva vi driver med - se denne tre minutters videoen. ...

Bedriftsprofilen – OneCo Products AS

Historien til OneCo Products startet allerede i 1998 da 4 kolleger startet en virksomhet for import og salg av industrielle ...

Ny leder av OneCo Technologies AS

Eivind Bøe overtar sjefsstolen i OneCo Technologies fra 1. januar 2014. Han etterfølger Terje Sætrevik som har vært innleid som ...

OneCo samler seg i Øst innen elektro

OneCo samler virksomheten på Østlandet innen elektro og service for bygg, automasjon, tavle og telecom i selskapet OneCo Elektro AS. ...

Langsiktig og industrielt

Bemanningsselskapet Danske AS har siden 2012 vært en del av OneCo konsernet. Selskapet leverer bemanningsløsninger for tekniske fag. Danske AS ...

Sikkert tunnelarbeid

Den 1. september overtok OneCo Samferdsel AS ansvaret for drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveger i ...

OneCo leverer til nye Govddsåga Kraftverk

OneCo Vests AS har sammen med Andritz Hydro AS vunnet kontrakt for elektro og mekaniske arbeider i forbindelse med byggingen ...