Aktuelt 2018

OneCo har vunnet en stor ordre på konstruksjon av to 420 kV-stasjoner hos Svenska Kraftnät.

OneCo Kraftteknik i Sverige har vunnet en stor ordre for komplett lednings-, primær- og sekundærmontasje, mekanisk konstruksjon og idriftsettelse av høyspennings apparater for de to 420kV stamnettstasjonene CT15 og CT 16 Skogssäter.  Svenska Kraftnät er eier til de to koblingsanleggene og hoved prosjekterer en av de største 420kV stasjonentreprisene i Sverge gjennom tidene. Arbeidet startet…

Forsterking av OneCo`s satsing på Elkraft

OneCo Sør opplever sterk vekst innen Elkraft segmentet, og som et ledd i videre ekspansjon er Kenneth Andersen ansatt som ansvarlig for satsningen videre i det nasjonale Elkraft markedet.

OneCo signerer avtale på nettilknytning og driftsavtale for målere i Hafslund Nett

Throughout the rollout of AMS meters, OneCo has delivered deliveries to approx. 50 Norwegian network companies in Norway. Through a new agreement with the networking and operation of meters for Hafslund Nett, it consolidates its position as one of the country’s leading players in field services related to AMS meters and infrastructure.

OneCo kjøper Rejlers Telecom

OneCo styrker sin posisjon i Telecom-markedet gjennom kjøp av Rejlers Telecom

OneCo digitalisere Norge

Med sin kompetanse og ulike konsepter bidrar OneCo med å digitalisere Norge. Gjennom dette arbeidet opplever både bedrifter og enkeltmennesker at mange av hverdagens gjøremål håndteres på en enklere måte.

OneCo AS etablerer seg i Sverige og kjøper Enteka AB

OneCo AS etablerer seg i Sverige med ambisjon om å bli en langsiktig og solid leverandør til det svenske el-kraftmarkedet. Dette gjøres ved kjøp av Enteka AB (www.enteka.se) som med sine medarbeidere har lang erfaring i det svenske el-kraftmarkedet.

OneCo med AMS kontrakt utenfor Norge

OneCo, et norsk industrikonsern med 800 ansatte og 1,5 milliarder i omsetning, spisser satsingen inn mot det skandinaviske AMS markedet. OneCo er i dag en tydelig aktør i den norske AMS markedet og jobber mot ca 50 norske nettselskaper med å ferdigstille de pågående prosjekter innenfor de rammene som er gitt av den norske regulator NVE. www.OneCo.no Ravdex er nettvirksomheten til nef Fonden, som har ansvaret for el nettet og distribusjon av elektrisitet, samt drift og vedlikehold av dette. Ravdex har ca. 17 000 nettkunder og er lokalisert nordøst på Fyn. www.ravdex.dk

Caretech blir en del av OneCo

OneCo Technologies har kjøpt samtlige aksjer og Caretech AS og er nå ett 100% eiet datterselskap til OneCo Technologies og blir en integrert i OneCo sin velferdsteknologi satsing. Samtidig har Aleris omsorg og OneCo inngått en strategisk samarbeids avtale for utvikling og leveranse av velferdsteknologi. Aleris omsorg var største aksjonær i Caretech AS. Gjennom kjøpet av Caretech, styrker OneCo sin innovasjonskraft og kompetanse innenfor velferdsteknologi og omsorgsområdet.

OneCo Green Energy er etablert

OneCo spisser satsingen på solenergi gjennom etableringen av OneCo Green Energy. Som et ledd i etableringen har OneCo kjøpt solenergiselskapet Minienergi AS, som inngår i det nye selskapet.