AMS montasjekontrakt for 30 nettselskaper

AMS montasjekontrakt for 30 nettselskaper

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170. 000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

Embriq er hovedleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Målere og radiokommunikasjon leveres fra underleverandøren Aidon. Prosjektet starter i august 2015. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 170.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. Montørene skal installere nye smarte strømmålere som også vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.

«Vi er stolte over å bli valgt som leverandør til Embriq i dette prosjektet – det er et omfattende prosjekt som vi nå rigger oss godt for å håndtere på en god måte», sier Bård A Nielsen, regiondirektør Øst i OneCo og Bjørn Vagle markedsansvarlig AMS.

30 nettselskap 
«Med 30 nettselskap og 170.000 målere vil vi kombinere egne ansatte og samarbeid med lokale installatører i regioner vi selv ikke er representert. Vi ser frem til samarbeidet med både nettselskapene i nettalliansen, installatører og ikke minst Embriq» avslutter Nielsen.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.