AMS montasjekontrakt for 30 nettselskaper

AMS montasjekontrakt for 30 nettselskaper

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170. 000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

Embriq er hovedleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Målere og radiokommunikasjon leveres fra underleverandøren Aidon. Prosjektet starter i august 2015. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 170.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. Montørene skal installere nye smarte strømmålere som også vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.

«Vi er stolte over å bli valgt som leverandør til Embriq i dette prosjektet – det er et omfattende prosjekt som vi nå rigger oss godt for å håndtere på en god måte», sier Bård A Nielsen, regiondirektør Øst i OneCo og Bjørn Vagle markedsansvarlig AMS.

30 nettselskap 
«Med 30 nettselskap og 170.000 målere vil vi kombinere egne ansatte og samarbeid med lokale installatører i regioner vi selv ikke er representert. Vi ser frem til samarbeidet med både nettselskapene i nettalliansen, installatører og ikke minst Embriq» avslutter Nielsen.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.