ANLEGGSLEDELSE

OneCo Samferdsel er en del av OneCo Konsernet. OneCo Samferdsel er forretningsområdet for vei og jernbane og arbeider innen alle elektrodisipliner.
Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert. Risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.
Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

OneCo Samferdsel søker etter anleggsledelse som kan styrke selskapet gjennom sin kompetanse og kommersielle innsikt, med hovedfokus på vei/jernbane.
Stillingene rapporterer til Produksjonsleder/Prosjektleder.
Stillingene vi ønsker besatt er Anleggsledere, Driftsledere og Baser.

Anleggsleders oppgaver vil være:

 • Byggeplassledelse fra A til Å
 • HMS/Ytre miljø, økonomi og kvalitetsstyring
 • Driftsplanlegging
 • Samarbeid med interessenter (kunde, kommune, næringsliv, leverandører etc.)

Driftsleders oppgaver vil være:

 • Kostnadskontroll i samarbeid med prosjektledelsen
 • Driftsplanlegging i samarbeid med prosjektledelsen
 • Oppstartsmøter og fordeling av arbeidsoppgaver
 • HMS/ytre miljø arbeid og kvalitetsstyring
 • Delta i byggemøter

Bas sine oppgaver vil være:

 • Ansvarlig for eget arbeidsteam og arbeidsutførelse
 • Ha tett dialog med resten av anleggsledelsen
 • Være medansvarlig for ressurser, planlegging og oppfølging
 • Sikre at krav til HMS/Ytre miljø og kvalitet ivaretas i daglig arbeid og at arbeidet utføres i henhold til avtale og tegninger
 • Ta initiativ til forbedringer og korrigere tiltak

Vi tenker at dere har:

 • Relevant ingeniørfaglig/teknisk utdannelse, fagbrev, og/eller relevant erfaring innen bygg/anlegg
 • Erfaring fra anleggsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode koordinerings -og administrative evner.
 • Kontrakts forståelse
  • Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement
 • Snakker og skriver norsk

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • Herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å påvirke et selskap i vekst
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidet er rotasjonsbasert.

Søknader blir behandlet fortløpende og endelig søknadsfrist er 30.11.2020.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@oneco.no