Åpning av E39 – Harangen-Halsteinsbrua

Åpning av E39 - Harangen-Halsteinsbrua

E39 Harangstunnelen i Sør-Trøndelag ble åpnet av ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal 6. mars. Dette er en delåpning av et større prosjekt E 39 Harangen- Høgkjølen som ferdigstilles neste år.

E39 Harangstunnelen i Sør-Trøndelag ble åpnet av ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal 6. mars.

Dette er en delåpning av et større prosjekt E 39 Harangen- Høgkjølen som ferdigstilles neste år. I første omgang er det trafikken på fylkesveg 714 mellom Hitra og Orkanger som tar tunnelen i bruk. Neste år blir E39 lagt om til en helt ny trase, der tunnelen inngår.

E 39 Harangen – Halsteinbrua er en parsell på Kyststamvegen Kristiansand – Trondheim.

OneCo har hatt en totalentreprise på elektro hvor det er levert komplett elektro og SRO installasjon. Tunnelen er 780 meter lang og har full sikkerhetsutrustning.

Valgte løsninger er av høyeste kvalitet og de mest moderne teknologier er benyttet som

– Radioutrustning kringkaster alle DAB kanaler i tunnelen og er forberedt for nødnett
– LED belysning både i tunnel og langs veg,samtlige armaturer kan individuelt reguleres trinnløst i styrke.
– Bankettbelysning i LED for å markere kjørelinje
– For optimal styring av lys i tunnel er det montert luminanskameraer

Hovedbilde: Statens Vegvesen

Se video fra åpningen her:
Repotasje fra NRK Midt Nytt

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.