Åpning av E39 – Harangen-Halsteinsbrua

Åpning av E39 - Harangen-Halsteinsbrua

E39 Harangstunnelen i Sør-Trøndelag ble åpnet av ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal 6. mars. Dette er en delåpning av et større prosjekt E 39 Harangen- Høgkjølen som ferdigstilles neste år.

E39 Harangstunnelen i Sør-Trøndelag ble åpnet av ordfører Gunnar Lysholm i Orkdal 6. mars.

Dette er en delåpning av et større prosjekt E 39 Harangen- Høgkjølen som ferdigstilles neste år. I første omgang er det trafikken på fylkesveg 714 mellom Hitra og Orkanger som tar tunnelen i bruk. Neste år blir E39 lagt om til en helt ny trase, der tunnelen inngår.

E 39 Harangen – Halsteinbrua er en parsell på Kyststamvegen Kristiansand – Trondheim.

OneCo har hatt en totalentreprise på elektro hvor det er levert komplett elektro og SRO installasjon. Tunnelen er 780 meter lang og har full sikkerhetsutrustning.

Valgte løsninger er av høyeste kvalitet og de mest moderne teknologier er benyttet som

– Radioutrustning kringkaster alle DAB kanaler i tunnelen og er forberedt for nødnett
– LED belysning både i tunnel og langs veg,samtlige armaturer kan individuelt reguleres trinnløst i styrke.
– Bankettbelysning i LED for å markere kjørelinje
– For optimal styring av lys i tunnel er det montert luminanskameraer

Hovedbilde: Statens Vegvesen

Se video fra åpningen her:
Repotasje fra NRK Midt Nytt

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.