Avklaringsskjema:

Tekst

OneCo Green Energy leverer solceller og andre løsninger for å fange solenergi.

Vi er opptatt av at du får et anlegg av god kvalitet, som er i henhold til krav og god byggeskikk. Vi tilbyr montasjemateriell som er godt og skånsomt for taket, siden solcelleanlegget har levetid på over 25 år.

Vi har gode systemer for å beregne solinnstråling og forventet produksjon, og anlegget blir også kalkulert og dimensjonert for riktige vind- og snølaster.

Om du vurderer solceller på taket, så ta gjerne kontakt. Vi kan også bidra med andre industrielle sparetiltak på energi. Ta kontakt, så kan vi konsultere deg i din "case", og belyse hvilke muligheter du har til å spare kostnader.

Kontakt oss via 

Epost: green.energy@oneco.no
Telefon: +47 932 15 533

    Ellen Kathrine Lie

    Daglig leder Green Energy AS

    +47 934 36 486
    Send e-post