Med fulle ordrebøker inn i 2013

Før julehelgen signerte OneCo konsernet kontrakter for ca. 800 mill. Ordrereserven til OneCo er godt forankret og fordelt innenfor forretningsområdene Olje & Marine, Infrastruktur, Energi og Bygg.

Før julehelgen signerte OneCo konsernet kontrakter for ca. 800 mill. Ordrereserven til OneCo er godt forankret og fordelt innenfor forretningsområdene Olje & Marine, Infrastruktur, Energi og Bygg.

«Det har vært et godt år for OneCo i 2012 – hvor vi avslutter med omsetning som forventet på rundt 1 mrd. og leverer i overkant av 50 mill. i driftsresultat», sier konsernsjef Marvin Jensen.

Blant virksomhetene til OneCo er satsningen på Olje og Marine. OneCo har i 2012 etablert seg med baseområder både i Strandgata i Sandnes og Andøya i Kristiansand. På baseområdene opererer konsernet som en produktuavhengig leverandør og systemintegrator med dokk, kaiområder og mange dyktige medarbeidere.

«Vi har en klar strategi om vekst innen forretningsområde Olje og Marine. I dette ligger blant annet baseområdene som viktige fundamenter. Allerede nå ser vi stor interesse for baseområdene fra flere større utstyrsleverandører. Det gleder oss å få bekreftet at vår satsning blir tatt godt i mot i markedet », fortsetter Marvin Jensen.

OneCo konsernet skal i 2013 fortsette sin vekst innenfor de definerte forretningsområder – innholdet i disse vil oppleve tilvekst gjennom nyetableringer og oppkjøp. Konsernet forventer å øke omsetningen fra 1 mrd. til 1,5 mrd. i 2013.

«Neste år blir også et aktivt år for OneCo. Vi har mange kontrakter og avtaler som skal gjennomføres, samtidig som vi har vi mange spennende nye muligheter på gang. Til dette trenger vi å ha med de beste i markedet», avslutter Jensen.

Veglyskontrakt for Kristiansand kommune

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Kristiansand Kommune om å drifte kommunens vegbelysning. Kontrakten starter opp 1. januar 2013, og løper ut 2015 med mulighet for forlengelse ut 2017.

«Det er med stor glede vi nå inngår samarbeide med Kristiansand Kommune på denne kontrakten. Oppdraget føyer seg fint inn i vår langsiktige kontraktportefølge av drift-  og vedlikeholdskontrakter, og understøtter vår strategi om å bli en stor nasjonal aktør i dette markedet», sier adm direktør i OneCo Samferdsel, Øystein Stebekk.

Oppdraget omfatter drift, vedlikehold og beredskap for ca 16.000 lyspunkter og ca 500 km kabel og ledningsnett. Kontraktverdi er ca 15-30 mill.

«Det at kontrakten ligger midt i vårt nedslagsfelt på Sørlandet gjør dette ekstra bra. Vi har flere langsiktige driftkontrakter for kommuner og Statens Vegvesen på Sørlandet som gir bred og god leveranseplattform til våre kunder i dette området. Vi ser frem til å levere gode produkter og løsninger også til Kristiansand Kommune i årene fremover»,  avslutter Stebekk.

Teknologiske kontrakter innen småkraft

OneCo Vests avd. Energi har den siste tiden vunnet flere spennende og teknologisk tunge kontrakter på leveranse av automasjons- og elektroløsninger til småkraftverk. Holsfossen KraftverkHolsfossen Kraftverk eies og driftes av Eidsiva Vannkraft AS.

OneCo Vests avd. Energi har den siste tiden vunnet flere spennende og teknologisk tunge kontrakter på leveranse av automasjons- og elektroløsninger til småkraftverk.

Holsfossen Kraftverk
Holsfossen Kraftverk eies og driftes av Eidsiva Vannkraft AS.
Kraftverket utnytter et fall på 23,9 m i Holsfossen. Eksisterende anlegg ble bygget i 1913-1914 og ble sist ombygget i 1930. Kraftverket framstår i dag som svært nedslitt og lite driftssikkert, og Eidsiva Vannkraft AS ønsket å gjennomføre en fullstendig renovering av Holsfossen kraftverk.
Renoveringsplanen omfatter nytt inntak, utskifting og øking av dimensjon på tilløpsrør, ny maskin- og elektroteknisk utrustning og ny kraftverksbygning. Av eksisterende kraftverk er det kun terskel dam som vil bli beholdt.
Holsfossen kraftverk ligger i Gausdal kommune, ca 20 km nord for Lillehammer.
Anlegget består av 1x2500kVA Kaplan turbin med tilhørende 690V, 2500kVA synkron generator.

Leveringsomfang for OneCo omfatter kontrollanlegg, 22kV apparatanlegg, stasjons- og generator transformator, hjelpeanlegg, installasjon HS/LS og idriftsettelse av anlegg. Anlegget skal kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll. Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

Nye Haukeland Kraftverk
Nye Haukland kraftverk ligger i Moi i Lund kommune, Rogaland fylke. Inntaksmagasinet til kraftverket, hvor tilløpsrøret starter, heter Stemmevatn. Sluttkunde er Dalane Kraft AS.
Anlegget består av 1 stk 5500kVA Francis turbin med 1 stk 6,6kV synkron generator som skal kunne reguleres for øydrift.

Leveringsomfang for OneCo omfatter i tillegg til automasjon og installasjon også komplett installasjon av lys og varme i stasjonen samt leveranse av ny hoved transformator. Anlegget skal også kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll.  Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

Storelvvatn Kraftverk
Det skal bygges nytt Storelvvatnet kraftverk i Fauske kommune. Tiltakshaver er SKS Produksjon AS. Storelvvatnet kraftverk vil utnytte nedslagsfeltene for inntaksmagasinene Rupsi og Storelvvatnet, samt et mindre bekkeinntak som alle inngår i konsesjonen til Lomi kraftverk. Anlegget består av 1x5000kVA Francis turbin med 6,6kV synkrongenerator

Leveringsomfang for OneCo omfatter kontrollanlegg, 24kV apparatanlegg, komplett 110VDC hjelpeanlegg, hovedjord, installasjon, stasjons- og generator transformator, fordelingstavler. Anlegget skal også kunne driftes fra ekstern drifts sentral via IEC-60870-5-104 protokoll.  Idriftsettelse av anlegget er planlagt høsten 2013

OneCo melder fint flyvær

OneCo Midt-Norge AS har inngått avtale med Avinor om levering av IP kamera for overvåkning av vær til flyplasser i Norge. Avtalen gjelder levering til flere flyplasser og består av et betydelig antall PoE IP kameraer av høy kvalitet og med skarpe bilder. Videobildene skal blant annet distribueres videre til Meteorologisk institutt som er leverandør av flyværtjeneste til Avinor.

OneCo Midt-Norge AS har inngått avtale med Avinor om levering av IP kamera for overvåkning av vær til flyplasser i Norge.

Avtalen gjelder levering til flere flyplasser og består av et betydelig antall PoE IP kameraer av høy kvalitet og med skarpe bilder. Videobildene skal blant annet distribueres videre til Meteorologisk institutt som er leverandør av flyværtjeneste til Avinor. Med forbedrede videobilder kan mer presise værrapporter leveres videre til kunder og brukere.

Avtalen går inn under satsningsområdet infrastruktur, hvor konsernet er bredt representert med prosjekter og driftskontrakter på vei, tunnel, bane og flyplasser.

«Vi har god kompetanse innen avanserte kamerasystemer, fra leveranse og teknisk montasje til integrasjon og kommunikasjon. Avinor er en viktig kunde for OneCo, vi ser frem til samarbeidet», sier Børge Lundhaug, daglig leder i OneCo Midt Norge AS.

Kontaktperson
OneCo Midt-Norge AS

Børge Lundhaug
Borge.Lundhaug@oneco.no
Mob: +47 905 93 842

Klar til neste fase på West Hercules

Lørdag 10. november 2012 kom flere OneCo medarbeidere med riggen West Hercules til Westcon sitt anlegg i Ølen.  OneCo som har vært med på riggen siden den forlot Singapore har i all hovedsak jobbet med vinterisering av riggen underveis.

Lørdag 10. november 2012 kom flere OneCo medarbeidere med riggen West Hercules til Westcon sitt anlegg i Ølen. OneCo som har vært med på riggen siden den forlot Singapore har i all hovedsak jobbet med vinterisering av riggen underveis.

«For oss er dette et svært viktig prosjekt. Derfor er vi godt fornøyd med at vi er i rute med våre leveranser i prosjektet, selv om det har vært mange utfordringer underveis» sier konsernssjef i OneCo Marvin Jensen

Det skal nå gjennomføres noe arbeid i forbindelse med prosessen frem mot Samsvarsuttalelse (SUT) på riggen. Dette har ført til at arbeidet med vinteriseringen er planlagt sluttført tidlig i 2013.

Du kan lese mer om vinteriseringen av West Hercules på Offshore.no:

God stemning blant OneCo sine medarbeidere ombord på West Hercules.

God stemning blant OneCo sine medarbeidere ombord på West Hercules.

OneCo overtar produksjons-virksomheten til Cargotec i Kr.sand

Fra 01. 01. 2013 overtar OneCo driften av produksjonsanlegget til Cargotec i Kristiansand.

Fra 01.01.2013 overtar OneCo driften av produksjonsanlegget til Cargotec i Kristiansand. Cargotec har som konsekvens av sin strategi over noe tid jobbet med å finne en aktør som kan overta og drive videre aktiviteten knyttet til produksjon og sammenstilling av sitt utstyr på sitt anlegg i Vågsbygd. Cargotec har nå landet avtale for dette med OneCo konsernet.

«Cargotec har i dag et produksjonsanlegg knyttet til sammenstilling av vårt utsyr som ikke er tilpasset vårt behov. Vi har derfor over en tid jobbet med å finne en løsnings der vi fortsatt kan ha vesentlig del av produksjonen i Kristiansand og dermed få den ønskede nærheten til produksjonen. Vi er derfor svært fornøyd med at vi nå er blitt enige om en avtale med OneCo. Vi er overbevist om at dette vil være en god løsning både for oss og de som i dag jobber i den delen av vår organisasjon som blir berørt av dette. OneCo vil kunne tilføre driften mye positivt som vil styrke aktiviteten og dermed sikre arbeidsplassene og utviklingen av disse på en bedre måte en det Cargotec vil være i stand til. Samtidig vil Cargotec kunne konsentrere seg om sin kjerneaktivitet som er utvikling, engineering og salg» sier Tom Harald Svennevig i Cargotec Norway.
Avtalen mellom OneCo og Cargotec innebærer at OneCo overtar medarbeidere, utstyr, lokaler og pågående oppdrag. Også leieavtalen på verftsområdet overføres til OneCo.

«For OneCo er overtagelsen av Cargotec sin produksjon et viktig ledd for innfrielse av vår strategi og satsing innen offshore / marine. Avtalen vil styrke vår posisjon og gi oss tilgang til både kompetanse, kapasitet og lokasjoner som vi lenge har vært på jakt etter. Produksjonen vil sammen med kompetansen til våre alliansepartnere gjøre at vi nå styrker vår posisjon som en svært konkurransedyktig leverandør til våre kunder som i hovedsak vil være rigg- og skipseiere samt utstyrsleverandører» sier Marvin Jensen, konsernssjef i OneCo.
For å sikre høyt fokus på drift og utvikling av den aktiviteten som nå overføres til OneCo vil det inngå i et eget selskap, OneCo Offshore Services AS. Selskapet administrerende direktør vil være Johnny Drange. Han har lang fartstid inne dette forretningsområdet.

Tidligere i år kjøpte OneCo den norske virksomheten til Keppel, Keppel Norway AS i Sandnes. Fra å operere med negative tall de siste årene – er nå de økonomiske resultatene snudd til gode leveranser for dette selskapet. Selskapet opererer nå under navnet OneCo Contracting.
«Lokasjonen i Kristiansand vil sammen med lokasjonene i Sandnes sikre at vi innen Offshore og Marine, har betydelig produksjonskapasitet og kompetanse til å håndtere store og kompliserte leveranser- hvor flere tekniske disipliner er representert», avslutter Jensen.
Verftsområdet har alt av fasiliteter og ligger geografisk godt plassert blant Offshore næringen på Sørlandet

Om OneCo
OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er også å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. OneCo har i dag rundt 600 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1 mrd. og har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo, Drammen og Billund i Danmark.
Fakta om området
– Beliggende på Andøya i Kristiansand
– Gode havneforhold og kort avstand til flyplass (KRS) og ferjehavn
– ISPS godkjent internasjonal havn
– Løftekapasitet, 600 tonn ved mammut kranen (2 x 90 ton på 2 stk. kaikraner)
– Testfundamenter på landsiden med kapasitet på over 2 x 9000 ton/meter
– Dokkingskapasitet (185 x 35 meter) for utskiping med av lekter eller skip
– Innendørs montasjehaller med stor krankapasitet

KONTAKTPERSON
Marvin Jensen
Adm direktør
OneCo AS
Mobil: 974 87 362


Starten på et langsiktig samarbeid

OneCo har det siste halvåret vunnet og startet opp en rekke langsiktige, og svært spennende drift- og vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen. Dette er kontrakter innenfor både ordinært veivedlikehold og elektro, hvor noen også innehar funksjonsansvar. «Vi har en klar strategi om å bli en ledende leverandør innenfor samferdselssektoren.

OneCo har det siste halvåret vunnet og startet opp en rekke langsiktige, og svært spennende drift- og vedlikeholdskontrakter for Statens Vegvesen. Dette er kontrakter innenfor både ordinært veivedlikehold og elektro, hvor noen også innehar funksjonsansvar.

«Vi har en klar strategi om å bli en ledende leverandør innenfor samferdselssektoren. Disse kontraktene er et viktig fundament for konsernets videre satsning innenfor dette segmentet. Oppstarten på driftskontraktene markerer starten på et langsiktig samarbeid med flere av Statens Vegvesens driftsregioner. Det er med stor ydmykhet og engasjement vi tar fatt på oppgavene og ansvaret disse kontraktene innebærer, sier Jan Tore Klemmetsen, konserndirektør marked i OneCo.

Kort opp kontraktene:

Vestfold – Veivedlikehold m/funksjonsansvar i Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re
Kunde: Statens Vegvesen region Øst

Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Øyvind Stokkedal
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Østfold/Halden – Veivedlikehold m/funksjonsansvar i områdene Halden, Aremark og Rakkestad
Kunde: Statens Vegvesen region Sør
Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Øyvind Stokkedal
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Rogaland – Elektro m/funksjonsansvar ansvar for elektrotekniske anlegg i Sør-Rogaland
Kunde: Statens Vegvesen region Vest

Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Atle Efteland Olsen
Kontraktsperiode: Juli 2012 – 2017

Østfold – Elektro m/funksjonsansvar
Kunde: Statens Vegvesen region Øst
Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Stein Devold-Haagensen
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Vest – Agder – Veibelysning m/funksjonsansvar
Kunde: Statens Vegvesen region Sør
Ansvarlig OneCo Samferdsel AS: Torbjørn Rønning
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Sør-Trøndelag – Rammeavtale elektrotekniske anlegg i Sør og Nord Trøndelag
Kunde: Statens Vegvesen region Midt

Ansvarlig OneCo Midt Norge: Børge Lundhaug
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2014

Nord-Trøndelag – Skiltfornying i Nord-Trøndelag
Kunde: Statens Vegvesen region Midt
Ansvarlig OneCo Veidrift AS: Frank Stabu
Kontraktsperiode: Sept 2012 – 2017

Landsdekkende elektroavtale for Olav Thon Gruppen

OneCo har inngått avtale med Olav Thon gruppen for leveranse av elektrotjenester. Avtalen er signert for Agder, store deler av Østlandet, Stavanger regionen og Trondheim.  Avtalen omfatter også stor deler av Nord-Norge hvor leveransen vi skje gjennom et samarbeid med Haneseth Gruppen.

OneCo har inngått avtale med Olav Thon gruppen for leveranse av elektrotjenester.

Avtalen er signert for Agder, store deler av Østlandet, Stavanger regionen og Trondheim. Avtalen omfatter også stor deler av Nord-Norge hvor leveransen vi skje gjennom et samarbeid med Haneseth Gruppen.

Olav Thon Gruppen har hatt en meget omfattende kvalifiseringsrunde der pris, kvalitet, innovative løsninger, HMS og miljø har vært sentrale kriterier. Avtalen er nå under implementering over hele landet.

«Vi er meget godt fornøyd med å bli valgt som en av Thon Gruppens leverandører. For oss er dette en bekreftelse på at OneCo sine løsninger på drift og vedlikehold av elektriske installasjoner treffer et behov i markedet.  Vi ser frem til å serve Olav Thon Gruppen både på hotell og kjøpesenter de nærmeste årene» sier Eirik Skaara, som har vært kontraktsansvarlig i OneCo.

Utfordrende leveranser til OneCo Contracting

Ocean VanguardFor Diamond Offshore skal vi skifte ut strukturer på Ocean Vanguard. – Bildet over viser strukturen rundt boredekk, cellardekk og ROV hangar modellert opp i grove trekk for å få oversikt over løsning og leveranse, som består i nye plater og bumpere, sier Bjørn Rafoss, Prosjektleder hos OneCo Contracting. Diamond Offshore har i dag 2 rigger på norsk sokkel, og totalt 34 rigger på verdensbasis.

Ocean Vanguard

For Diamond Offshore skal vi skifte ut strukturer på Ocean Vanguard.

– Bildet over viser strukturen rundt boredekk, cellardekk og ROV hangar modellert opp i grove trekk for å få oversikt over løsning og leveranse, som består i nye plater og bumpere, sier Bjørn Rafoss, Prosjektleder hos OneCo Contracting.

Diamond Offshore har i dag 2 rigger på norsk sokkel, og totalt 34 rigger på verdensbasis. Ocean Vanguard eies og drives av Diamond Offshore Drilling (UK) Ltd. i Aberdeen. Ocean Vanguard har tidligere innehatt SUT under navnet West Vanguard, da den var eiet og operert av Smedvig.

Oceaneering

Oppdraget for Oceaneering går som planlagt. Til SWRP prosjektet bygger vi faste strukturer som vist på bildet under.

SWRP står for Subsea Well Response Project og er et prosjekt som flere oljeselskaper samarbeider om som en direkte følge av Deepwater Horizon ulykken i Mexico gulfen.

– Leveransen går til Oceaneering avdeling for ”Remote Intervention Technology Deepwater Technical Solutions”. Det spesielle med denne leveransen er at utstyret skal tåle operativ drift 3000 muh, forteller Berge Edland, Manager Operations.

“Enhancing international subsea well incident intervention» utgitt av «Oil Spill Response»

“Enhancing international subsea well incident intervention» utgitt av «Oil Spill Response»

Avtale om målerbytte for Eidsiva

Eidsiva Anlegg og OneCo Øst AS inngikk tirsdag 28. august avtale om utskiftning av strømmålere i Eidsiva Netts område. Avtalen totalt sett for Eidsiva utgjør 140.

Eidsiva Anlegg og OneCo Øst AS inngikk tirsdag 28. august avtale om utskiftning av strømmålere i Eidsiva Netts område. Avtalen totalt sett for Eidsiva utgjør 140.000 målere, hvor avtalen deles mellom to leverandører.

«Dette er en god avtale for OneCo, hvor vår satsning på AMS prosjekter igjen blir bekreftet, sier Bjørn Vagle, daglig leder i OneCo Øst.

OneCo har landet avtaler om deltakelse i AMS prosjekter for langt over 100 millioner rundt om i landet det siste året – fellesnevneren for prosjektene er oppstart fra 2013/2014. Automatisk måleravlesning skal innføres for strømkunder i hele landet, og 1. januar 2017 er fristen myndighetene har satt for implementering.

Les mer om avtalen med Eidsiva i Hamar Arbeiderblad

Les mer om OneCo sine løsninger innen AMS