Region Øst styrker laget

OneCo Elektro i region Øst har den siste tiden styrket laget med flere nøkkelpersoner innen områdene drift /service og prosjekt.

OneCo Elektro i region Øst har den siste tiden styrket laget med flere nøkkelpersoner innen områdene drift /service og prosjekt.

«Jeg er glad og stolt over å ha fått på plass svært dyktige ressurser for ledelse og utvikling av avdelingene drift/service og prosjekt», sier daglig leder i OneCo Elektro, Bård A Nielsen.

Thomas Kollshaugen er ansatt som avdelingsleder for prosjekt. Thomas har en bred erfaring fra prosjektmarkedet i østlandsregionen. Claus Kristoffersen har trådt inn som leder for drift/service. Rune Kvalheim er ansatt som prosjektleder på OSL.

«Teamet vi nå har fått på plass for å håndtere elektromarkedet i Oslo og regionen forøvrig, består av karer med stort engasjement og lang erfaring innen prosjekt og servicemarkedet. De virkelige heltene i OneCo er å finne i prosjektene og oppdragene – det er derfor svært godt å ha på plass erfarne ledere til våre dyktige ansatte i regionen», fortsetter Bård.

Med nylig kontrahert AMS prosjekt, leilighetsprosjekt for Peab og et større utbyggingsprosjekt for Vedal med Posten som sluttkunde skal teamet ha nok å henge fingrene i fremover.

«Utrolig moro å lande kontrakter på rekke og rad – vi har foran oss et hektisk 2015. Region Øst har nå en god og bred profil som strekker seg fra drift/service til prosjekt, automasjon og telecom», avslutter Bård fornøyd

Stor aktivitet på OneCo basen i Kristiansand

OneCo-basen i Kristiansand har nettopp hatt besøk av Deep Cygnus som skal overhale en av sine store vinsjer.   Oppdraget utføres for Mac Gregor. Vinsjen og annet utstyr er heist av båten og tatt inn i OneCos montasjehaller for overhaling og modifikasjon.

OneCo-basen i Kristiansand har nettopp hatt besøk av Deep Cygnus som skal overhale en av sine store vinsjer.  Oppdraget utføres for Mac Gregor. Vinsjen og annet utstyr er heist av båten og tatt inn i OneCos montasjehaller for overhaling og modifikasjon.

I januar 2013 inngikk OneCo en avtale med Mac Gregor på sammenstilling og montasje av avanserte løftesystemer, samtidig overtok OneCo driften av basen på Andøya like utenfor Kristiansand. Baseområdet består av verksted og produksjonshaller, i tillegg til kaianlegg med tørrdokk på 35×185 meter. Av løfteutrustning har kaianlegget to kraner med en løftekapasitet på 90 tonn hver, og en kran med løftekapasitet på 600 tonn.

Tross fokus i markedet på innsparinger og et noe dalende marked øker aktiviteten på OneCo-basen. Siden oppstarten på Andøya har antall ansatte doblet seg og det oppleves en betydelig økning i ordrereserve. Kapasiteten for neste år, 2015, begynner å bli fylt opp, men det jobbes nå med å øke produksjonskapasiteten ytterligere for å kunne ta unna flere oppdrag fra kunder som ønsker å benytte de tjenestene OneCo kan tilby på basen.

På Andøya-basen bygger drift og produksjon på et konsept for optimalisering av produksjonsprosessen. Kontinuerlig optimalisering øker konkurransekraften og reduserer den totale gjennomføringskostnaden for kunder innen olje og maritim sektor.

I tillegg til sammenstilling av løftesystemer for McGregor blir det levert tekniske tjenester på offshoreutstyr på vegne av utstyrsleverandører. OneCo har til det en kompetanseplattform med fagarbeidere og ingeniører som gjør at selskapet fremstår som en solid systemintegrator, uavhengig av utstyrstype.

Markedet for avanserte kraner for undervannsoperasjoner øker, som en følge av at det er en forskyvning i markedet over til undervannsinstallasjoner på stadig større havdyp. Dette presser markedet for de teknologiske kompetente løsninger, som man finner i enkelte nisjer i Norge. OneCo ser klart at denne trenden fortsetter og dette gjenspeiler seg i ordrebøkene. OneCo har satset spesielt på å være en dyktig leverandør innen dette segmentet.

Aktiviteten rundt skipsanløp er også sterkt økende, særlig interessen for å kunne tørrdokke skip har tatt seg kraftig opp.

OneCo har muligheten til å levere de fleste tjenester når et skip ankommer basen. OneCo utfører alt fra elektro, instrument, mekanisk, sveisearbeider, sandblåsing og maling .

Lyse inngår AMS kontrakt med OneCo

Lyse har signert en avtale med industrikonsernet OneCo om installasjon av minst 140. 000 automatiske strømmålere. Når den store utrullingen starter hos Lyse Elnett i 2015, vil over 40 montører være i sving hver dag.

Lyse har signert en avtale med industrikonsernet OneCo om installasjon av minst 140.000 automatiske strømmålere. Når den store utrullingen starter hos Lyse Elnett i 2015, vil over 40 montører være i sving hver dag. Kontrakten er verdt rundt 140 millioner kroner.

Bildetekst:
Foran f.h signerer Jan Holm, adm direktør i Lyse Smart og Marvin Jensen, adm direktør OneCo konsernet. Bak f.h Torbjørn Johnsen, konserndirektør Lyse Infra og Arne Riise, adm direktør OneCo Vests.

«Dette er en viktig kontrakt, og den siste store kontrakten vi inngår i prosjektet utrulling av nye strømmålere. Det er godt å ha kommet så langt. Valg av riktig installatør er avgjørende for å få til en god utrulling», sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett.

Kontrakten har vært ute på offentlig anbud og flere installatører har levert inn tilbud. Tilbudene er gått nøye gjennom før OneCo ble valgt.

«Kompetanse og leveringsevne over mange år mens prosjektet pågår har vært særlig viktig i tillegg til pris ved valg av leverandør. I tillegg er OneCo et solid selskap med lokal forankring i vår region», sier Johnsen.

Avtalen innebærer at OneCo skal ha ansvaret for både booking, bytte av måler, oppfølging av sluttkunde, rapportering, registrering, drift og vedlikehold. Leveransen inkluderer også opsjoner på kjøp av installasjonstjenester av infrastruktur, andre komponenter samt ressursstyring for utrulling av nye målere.

«OneCo er stolte og ydmyke over å ha blitt valgt ut som en viktig samarbeidspartner for Lyse i forbindelse med bytte av strømmålere. Vi har etter hvert tilegnet oss god erfaring i slike prosjekter og ser frem til  å starte opp pilot-prosjektet i løpet av høsten. Lyse har valgt en prosjektmodell som setter store krav til oss som leverandør, men samtidig lagt opp til utstrakt involvering og samarbeid underveis i prosjektet. Dette tror vi kommer til å bli en viktig suksessfaktor for å lykkes i prosjektet», sier Arne Riise, adm direktør i OneCo Vests AS.

I høst vil 300 nettkunder få ny strømmåler i en pilot for å teste ut hele verdikjeden fra første kontakt med kunde til måler har vært i drift en måneds tid. De første kundene vil bo spredt i alle kommunene i nettselskapet sitt nedslagsfelt. Kundene blir plukket ut tilfeldig for å få piloten så reell som mulig.

Kontaktpersoner:
Lyse Elnett:
Adm dir Torbjørn Johnsen                                Tlf: 51908110    Mob: 93488110
Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Ween             Tlf: 51908116    Mob: 93488116

OneCo Vest:
Adm dir Arne Riise                                           mob: 916 97 582

Fakta om AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer):
Myndighetene har besluttet at alle boliger, hytter og næringsbygg skal få nye digitale strømmålere innen 2019. De nye målerne skal registrere forbruket på timesbasis og sende data inn automatisk inn til nettselskapet. Målet er et mer effektivt energimarked og at kundene skal bli mer bevisst sitt forbruk og legge deler av forbruket til tider på døgnet med lavere pris. Bytte av strømmåler finansieres gjennom nettleie, og gir ingen ekstra faktura når målerbytte skjer.

Fakta om Lyse:
Lyse er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon basert på fiber. Konsernet har røtter mer enn 100 år tilbake i tid, da vannkraft for første gang ble brukt til å produsere elektrisk energi og overført over større avstander. Nettselskapet Lyse Elnett er blant landets største med over 140.000 nettkunder. Lyse har som mål å opprettholde høy forsyningssikkerhet i strømnettet gjennom blant annet å utnytte nye teknologiske muligheter.

Fakta om OneCo:
OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. Selskapet er en landsdekkende totalleverandør av AMS (avanserte målersystemer)-løsninger, og har i tillegg spesialisert seg på å bytte målere i store antall. OneCo har i dag rundt 1.100 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 2 milliarder kroner og har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo og Drammen.

Nye lokaler

Etter tre års drift fra ulike lokasjoner flytter nå OneCo Region Sør og OneCo AS inn i nye lokaler på Andøya i Kristiansand.  Kontorbygget som blir OneCo sitt hovedkontor ligger i tilknytning til Kristiansand teknologipark. I tillegg til kontorlokaler har OneCo Region Sør også lager og verksted ved bygget.

Etter tre års drift fra ulike lokasjoner flytter nå OneCo Region Sør og OneCo AS inn i nye lokaler på Andøya i Kristiansand.

Kontorbygget som blir OneCo sitt hovedkontor ligger i tilknytning til Kristiansand teknologipark. I tillegg til kontorlokaler har OneCo Region Sør også lager og verksted ved bygget. Det nye lokalet er plassert like ved OneCo sitt kai- og baseområde ved Andøya.

«I tillegg til funksjonelle og topp moderne kontorfasiliteter har vi også fått en av regionens fineste plasseringer.  At lokalene ligger så tett opp til vårt allerede etablerte kai- og baseområde gjør at vi får samlet vår aktivitet innen offshore og marine i regionen på en god måte» sier en fornøyd konsernsjef i OneCo, Marvin Jensen.

Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn vil i forbindelse med en markering den 20. august stå for den offisielle åpningen av bygget.

Også i Trondheim har OneCo flyttet inn i nye lokaler i Kvenildmyra på Heimdal. Den 13. august inviterer OneCo Midt Norge til automasjonsdag i de nye lokalene.

Møller Bil Asker og Bærum avskaffer åpningstiden med Autokey fra OneCo

Bilde: Bjørn Erik Tangen og Karstein Holstad med Autokey. Som det første bilverkstedet på Østlandet tar Møller Bil Asker og Bærum i bruk en ny løsning som lar kundene hente og levere bilen sin 24 timer i døgnet. Autokey er en norsk oppfinnelse og har vært forsøkt hos et utvalg forhandlere i hjembyen Bergen.

Bilde: Bjørn Erik Tangen og Karstein Holstad med Autokey.

Som det første bilverkstedet på Østlandet tar Møller Bil Asker og Bærum i bruk en ny løsning som lar kundene hente og levere bilen sin 24 timer i døgnet. Autokey er en norsk oppfinnelse og har vært forsøkt hos et utvalg forhandlere i hjembyen Bergen. Bjørn Erik Tangen fra Møller har tro på at dette vil endre måten bransjen tenker kundeservice på.

Møller Bil Asker og Bærum er et av de største bilverkstedene i landet og har over 30.000 biler innom for gjennomgang i året. En engasjert servicemarkedssjef Karstein Holstad fikk umiddelbart sansen for løsningen så snart han fikk høre om den, og ikke lenge etter hadde Audi og Volkswagen forhandleren sin nye nøkkelautomat på plass.

Autokey er en norskprodusert nøkkelautomat som gjør det mulig for kundene å levere og hente bilen sin når som helst på døgnet, helt uavhengig av verkstedets åpningstider. Både varsel til kunde på SMS og betaling via en kortleser blir håndtert helt og fullt av automaten.

«Det som gjør løsningen spesiell sammenlignet med utleveringsautomater for andre typer varer er at verdiene som skal beskyttes er så store», forklarer Dag Ivar Roald, daglig leder i OneCo Products.

For å sikre at nøkler ikke kan stjeles må disse oppbevares i en safe på innsiden av verkstedet, samtidig som utleveringsautomaten står ute der den er tilgjengelig for eieren av bilen. Automaten kan derfor best sammenlignes med en minibank i kompleksitet og utførelse. I tillegg er det utviklet en ordre og betalingsløsning i samarbeid med bilbransjen slik at kundeopplevelsen skal bli optimal.

«Dette har kundene våre ventet på og det har vi også», sier en stolt administrerende direktør i Møller Asker og Bærum, Bjørn Erik Tangen.

Det anerkjente verkstedet på Billingstad har tro på at løsningen gir dem en helt ny fleksibilitet i forhold til åpningstider, og forteller at kundene har reagert udelt positivt.

«Automaten blir et viktig element i det å få de aller mest fornøyde kundene, det er det dette handler om», avslutter Tangen.

For mer informasjon:
Karstein Holstad – Servicemarkedssjef, Møller Bil Asker og Bærum
Tlf 98 44 08 72 – E-post karstein.holstad@moller.no

Dag Ivar Roald – Daglig Leder, OneCo Products AS
Tlf 90 777 126 – Epost dag-ivar.roald@oneco.no

3 nye kontrakter innen elektro Samferdsel

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen. Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1.

OneCo har signert tre nye kontrakter innenfor drifts og vedlikehold av elektro- og veglys for Statens Vegvesen.

Kontraktene gjelder følgende områder; Telemark drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg, Buskerud drift og vedlikehold av veglys og Buskerud drift og vedlikehold av elektrotekniske anlegg på riks- og fylkesveier. Oppstart på kontraktene er 1. september – kontraktene har en varighet på 5 år.

«Kontraktene passer oss veldig bra. Geografisk er Telemark og Buskerud fylker vi ikke har vært veldig aktive i frem til nå. Vi er nå i gang med å etablere oss med avdelinger i disse fylkene. Etablering med driftskontrakter i bunn danner grunnlaget for å ta ut mulighetene som ligger i disse to fylkene», forteller Øystein Stebekk, daglig leder i OneCo Samferdsel AS.

Kontraktene er delt opp i Veglys og elektro. For veglys kontrakten har OneCo ansvar for drift og vedlikehold av veglyset som Statens Vegvesen eier langs riks- og fylkesveger. For kontraktene som omhandler elektro er det samme ansvar for elektroteknisk utrustning som er eid av Statens Vegvesen – elektro omhandler også ansvar for tunnelene i kontraktsområdene

«OneCo drifter nå veglys og elektrotekniske anlegg innen samferdselsegmentet i Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Oslo/Akershus, Østfold og i en rekke kommuner. Denne tilstedeværelsen i de mange viktige regionene gir en god plattform for stabil og god vekst de neste årene, avslutter Stebekk.

Overvåker strømforbruket med Wattguard

Wattguard er en elektrisk optimaliseringsenhet, som sparer energi på lysrøranlegg og anlegg bestående av kompaktlysrør og metallhalogenlamper. Virkningsgraden i lyskilden økes, slik at mer energi går til lys og mindre til varmetap. Besparelsen ligger normalt på mellom 30 – 45%.

Wattguard er en elektrisk optimaliseringsenhet, som sparer energi på lysrøranlegg og anlegg bestående av kompaktlysrør og metallhalogenlamper. Virkningsgraden i lyskilden økes, slik at mer energi går til lys og mindre til varmetap.

Besparelsen ligger normalt på mellom 30 – 45%. Wattguard bidrar også til å redusere CO2 utslipp, som påvirker foretakets miljøregnskap positivt.

OneCo og WattGuard AB i Sverige, har inngått en forhandleravtale som gjør OneCo til eksklusiv forhandler av produktet for det Norske markedet.

Wattguard er bygget opp av  passive patenterte modulatorer, én for hver fase, og tilpasset belastningen som skal forsynes.

Wattguard installeres og beskyttes typisk ved at det gjøres plass til en ny tilpasset effektbryter i hovedfordeling. Derifra forlegges en ny stigekabel til optimaliseringsenhet og fra denne tilbake til hovedfordeling hvor lyskursene tilkobles.

Dette er eneste inngrep som gjøres i eksisterende installasjon. En standard WattGuard installasjon gjøres på 1-2 dager, og besparelse av energi og miljø starter fra dag 1, ettersom dette er ett produkt som kan leies.

Wattguard har bred erfaring fra over 300 installasjoner i Sverige, Danmark, Norge og Portugal.

Wattguard er allerede installert til flere fornøyde kunder i Midt-Norge, og utrullingen til flere OneCo kunder i Norges land har allerede startet.

«Alle som har lysrøranlegg av en viss størrelse som lyser mange timer hver dag, mange dager i året har ett potensiale med WattGuard. Vi utarbeider besparelseskalkyler som viser potensialet for besparelse, ofte etter en befaring, eller basert på opplysninger gitt over e-post eller telefon», forteller Knut Ole Laksøyen, salgssjef i OneCo Region Midt/nord

«Største utfordringen er faktisk at kunden synes det blir for godt til å være sant i mange tilfeller. Men kunden signerer ikke leveransegodkjennelsen før kalkulert besparelse er dokumentert, slik minimerer vi all risiko for kunden. Eneste man som kunde risikerer er å spare penger og miljø», avslutter Laksøyen engasjert.

Kalde rigger sikres av OneCo

OneCo er godt plassert innen markedet for heat trace. Les mer på offshore. no.


OneCo er godt plassert innen markedet for heat trace.

Les mer på offshore.no

Kragerøvassdraget

OneCo Region Sør-Vest har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for leveranse av installasjonstjenester og kabel leveranser til tre kraftstasjoner under oppgradering.  Kraftstasjonene Kammerfoss med installert effekt på 1,9MW, Tveitereidfoss med installert effekt på 1,9MW og Langfoss med installert effekt på 1,9MW. Alle stasjonene er plassert i Kragerøvassdraget i Telemark.

OneCo Region Sør-Vest har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS for leveranse av installasjonstjenester og kabel leveranser til tre kraftstasjoner under oppgradering.

Kraftstasjonene Kammerfoss med installert effekt på 1,9MW, Tveitereidfoss med installert effekt på 1,9MW og Langfoss med installert effekt på 1,9MW. Alle stasjonene er plassert i Kragerøvassdraget i Telemark.

De tre stajonene er eid og drevet av Skagerak Kraft AS

OneCo sin leveranse består av komplette signal- og lavspent installasjoner for alle tre stasjoner, samt riving av eksisterende utstyr.

Oppdraget starter i mai 2014 og avsluttes i løpet av september 2014

Oldereid 2 Kraftstasjon

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon. Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke. Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon.

Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke.

Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

Kraftverket ble satt i drift i 1953 og benytter fallet fra Børnupvatnet i Oldereidvassdraget og ned til Misværfjorden, et fall på 321 meter. Oldereid kraftverk har i dag en installert effekt på 12 MW og en slukeevne på 4,8 m3/s. Den midlere årsproduksjonen har de siste årene vært på 65 GWh.

Det som nå skal bygges er en ny kraftstasjon i dagen ved siden av den eksisterende stasjonen. Den nye kraftstasjonen vil få en installert effekt på 15 MV og en maksimal slukeevne på 5,35 m3/s. På grunn av effektøkningen samt at maskinen planlegges å dykkes ca. 1,5 meter vil produksjonen i kraftverket vil bli omkring 7 GWh høyere enn i dag.

For OneCo består leveringsomfanget av:

– Kontrollanlegg
– Hjelpeanlegg(110VDC anlegg, Jordingsanlegg, Lys og Stikk, Svakstrøm

Prosjektering av anlegget er påbegynt og overlevering av prosjektet vil være i november 2015