Spennende prosjektoppstart på Støleheia

I forbindelse med at det nå skalbygges et stort datalagringssenter på Stølen i Vennesla Kommune, skal det bygges ett nytt kontrollbygg til Kristiansand Koblingsstasjon Stølen, for AgderEnergi Nett.

OneCo Sør skal forestå de byggetekniske installasjonene av dette anlegget, som skal spenningsettes i oktober 2016. Leveransen inneholder komplett installasjon og leveranse av tavlesystemene til dette anlegget. Prosjektleder Finn-Terje Verås planlegger oppstart av de tekniske installasjonene allerede i midten av januar. Dette prosjektet er det siste av flere lignende prosjekter, der OneCo Sør leverer komplett elektroinstallasjon på denne type anlegg.

Stor AMS-kontrakt til OneCo

Den 21. desember signerte OneCo Technologies kontrakt med SORIA for montasje av ca.110.000 AMS-målere.

Den 21. desember signerte OneCo Technologies kontrakt med SORIA for montasje av ca.110.000 AMS-målere. Oppstart er rett over nyttår med planleggingen av systemer og prosjektgjennomføringen. Hovedutrullingen starter ved årsskiftet 2016/2017 og varer ut 2018. Avtalen innebærer at OneCo har ansvaret for både booking, logistikk, arbeidsordre-system, bytte av måler, montasje av konsentratorer i nettstasjonene og retur/destruksjon av gamle målere.

SORIA er den største AMS alliansen i Norge (inndelt i 4 områder). OneCo Technologies er valgt som leverandør for område 4 som dekker 13 nettselskaper plassert i Haugesund, Hardanger, Sunnhordaland, Odda, Austevoll, Tysnes, Kvinnherad, og kringliggende områder. Denne kontrakten medfører at OneCo Technologies får en vesentlig rolle i forhold til AMS gjennomføringen i Norge på lik linje med de andre OneCo selskapene.

«Vi er svært fornøyd med å bli valgt som installatør for SORIA i dette prosjektet, og ser frem til å ta fatt på oppgaven. OneCo har fra tidligere god erfaring fra flere pågående AMS prosjekter. Dette prosjektet i SORIA område 4 passer oss derfor godt». sier Kjell Arne Giske Regiondirektør i Region Vest.

Les mer: https://www.syslagronn.no/2015/12/21/syslagronn/investerer-14-milliarder-kroner-i-smart-strommaling_71678/

Røyrmyra vindpark nærmer seg spenningssetting

Jæren Everk har signert drifts- og koblingsavtale med OneCo AS om innmating av strøm fra Røyrmyra Vindpark AS, som eies av Norsk Vind Energi AS. Vindparken er lokalisert på Håland i Varhaug. Les mer: https://www.

 

Jæren Everk har signert drifts- og koblingsavtale med OneCo AS om innmating av strøm fra Røyrmyra Vindpark AS, som eies av Norsk Vind Energi AS. Vindparken er lokalisert på Håland i Varhaug.

Les mer: https://www.ha.no/testomrade/utstillinger/royrmyra-vindpark-narmer-seg-spenningssetting.322039.aspx

Høyspenningsinstallasjoner på Eidsfoss Kraftverk

OneCo Sør gjennomfører i høst ombygging av komplett 7. 5 kV stasjonsanlegg og 132 kV utendørsanlegg for Andritz Hydro på Eidsfoss Kraftverk. Statkraft er driftsansvarlig på denne kraftstasjonen som har en installert effekt på 15MW og utnytter vann fra Eidselva i Nome kommune i Telemark.

OneCo Sør gjennomfører i høst ombygging av komplett 7.5 kV stasjonsanlegg og 132 kV utendørsanlegg for Andritz Hydro på Eidsfoss Kraftverk. Statkraft er driftsansvarlig på denne kraftstasjonen som har en installert effekt på 15MW og utnytter vann fra Eidselva i Nome kommune i Telemark.

Formann på prosjektet fra OneCo, Tommie Thomassen, kan fortelle om god fremdrift på prosjektet som omfatter komplett rivning av eksisterende høyspenningsanlegg, samt sammenstilling og montasje av det nye anlegget

Nytt 36kV anlegg til Elkem for Siemens

OneCo Sør AS er i full gang med montasje av komplett 36kV gassisolert bryteranlegg på koblingsstasjonen ved Elkem i Kristiansand. Det er Siemens som leverer anlegget sammen med tilhørende styringsanlegg. OneCo skal forestå all installasjon av bryteranlegget, samt alle omkoblinger av dette inn mot eksisterende kabelanleggProsjektleder Finn Terje Verås kan fortelle om en god fremdrift på anlegget der det allerede er lagt flere km med høyspenningskabel.

OneCo Sør AS er i full gang med montasje av komplett 36kV gassisolert bryteranlegg på koblingsstasjonen ved Elkem i Kristiansand. Det er Siemens som leverer anlegget sammen med tilhørende styringsanlegg.

OneCo skal forestå all installasjon av bryteranlegget, samt alle omkoblinger av dette inn mot eksisterende kabelanlegg

Prosjektleder Finn Terje Verås kan fortelle om en god fremdrift på anlegget der det allerede er lagt flere km med høyspenningskabel. Fra nå og utover høsten skal det gjennomføres et betydelig antall tilkoblinger og skjøting av kablene til de forskjellige avgangene på anlegget.

AMS montasjekontrakt for 30 nettselskaper

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170. 000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

OneCo Elektro AS har inngått avtale på montasjetjenester for Embriq AS til Nettalliansen AS i forbindelse med innføring og drift av avanserte måle- og styringssystemer (AMS – smarte strømmålere). Avtalen omfatter over 170.000 hjem over hele Norge, fordelt på 30 nettselskaper.

Embriq er hovedleverandør i prosjektet som også innbefatter Embriqs sentralsystem for smarte målere og nettdrift, Quant. Målere og radiokommunikasjon leveres fra underleverandøren Aidon. Prosjektet starter i august 2015. Embriq skal besørge fullskala drift av løsningen frem til 2024, med opsjon på ytterligere 5 år.

Prosjektet har en nasjonal karakter der montørene frem til utgangen av 2018 vil besøke over 170.000 norske hjem og bedrifter i over 10 fylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. Montørene skal installere nye smarte strømmålere som også vil øke sikkerheten gjennom overvåkning av leveransekvaliteten hos den enkelte nettkunde i tillegg til den presise timesavlesningen.

«Vi er stolte over å bli valgt som leverandør til Embriq i dette prosjektet – det er et omfattende prosjekt som vi nå rigger oss godt for å håndtere på en god måte», sier Bård A Nielsen, regiondirektør Øst i OneCo og Bjørn Vagle markedsansvarlig AMS.

30 nettselskap 
«Med 30 nettselskap og 170.000 målere vil vi kombinere egne ansatte og samarbeid med lokale installatører i regioner vi selv ikke er representert. Vi ser frem til samarbeidet med både nettselskapene i nettalliansen, installatører og ikke minst Embriq» avslutter Nielsen.

Ombygging av Døvikfoss Kraftverk

OneCo Region Sør har inngått en kontrakt med VEO for leveranse av installasjonstjenester og materiell til ombyggingen av Døvikfoss Kraftverk. Døvikfoss Kraftverk eies av EB Kraftproduksjon, og er et elvekraftverk med en årlig produksjon på 109 GWh. Kraftverket ligger i Åmot i Modum og utnytter ett fall på 6 meter i Drammenselva.

OneCo Region Sør har inngått en kontrakt med VEO for leveranse av installasjonstjenester og materiell til ombyggingen av Døvikfoss Kraftverk.

Døvikfoss Kraftverk eies av EB Kraftproduksjon, og er et elvekraftverk med en årlig produksjon på 109 GWh. Kraftverket ligger i Åmot i Modum og utnytter ett fall på 6 meter i Drammenselva.

OneCo sin leveranse til dette prosjektet består i montasje av høyspenning apparatanlegg, kontrollanlegg, og komplett kabelinstallasjon til disse anleggene.

Hafslund Nett signerer AMS-kontrakt med OneCo region Øst

Den 22. april signerte OneCo kontrakt med Hafslund Nett AS for montasje av 36. 000 trafo-koblede AMS-målere.

Den 22. april signerte OneCo kontrakt med Hafslund Nett AS for montasje av 36.000 trafo-koblede AMS-målere. Planleggingen av utrullingen vil starte i løpet av høsten 2015 med oppstart av selve utrullingen i begynnelsen av 2017. Det er beregnet 18 måneder på selve montasjen.

«Vi er svært fornøyd med å bli valgt som installatør for Hafslund Nett i Oslo, Akershus og Østfold. Vi ser frem til å ta fatt på oppgaven. OneCo har fra tidligere god erfaring med montasje av trafokoblede målere, prosjektet i Hafslunds nettområde passer oss derfor godt», forteller sier Bjørn Vagle, AMS Markedsansvarlig i OneCo AS.

Det er OneCo region Øst som vil stå for gjennomføringen av kontrakten med Hafslund Nett.

Regiondirektør Bård A. Nielsen er også svært godt fornøyd med leveransen til Hafslund Nett.

«I OneCo har vi hatt en klar plan om å være aktiv i markedet for utrulling av AMS målere » og opplever å ha lykkes med satsningen vår. Konsernet har nå kontrakter i flere store nettområder. I Region Øst er vi nå i full gang et prosjekt for Stange Energi, har omkring 30.000 målere for Eidsiva, 10.000 målere i Røyken og leveranse av booking for Alfa Installasjon og VOKKS. Kontrakten med Hafslund Nett passer derfor godt inn i vår portefølje og vil skape gode synergier mellom prosjektene», sier Bård A. Nielsen.

På bildet:  Fra Hafslund Nett – Kristin Lian, konserndir og Sigurd Kvistad, prosjektleder
Fra OneCo – Bård A Nielsen, regionleder og Bjørn Vagle, markedsansv AMS

Leveransen fra OneCo i 2014

OneCo konsernet fremstår nå med en spisset selskapsportefølje bestående av fire regioner som alle opererer innenfor de strategiske kjerneområdene til konsernet. Regionene har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Oslo og Bergen. Samlet har konsernet i dag en ordrereserve på omkring 1,7 mrd fordelt på regionene og forretningsområdene.

OneCo konsernet fremstår nå med en spisset selskapsportefølje bestående av fire regioner som alle opererer innenfor de strategiske kjerneområdene til konsernet. Regionene har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Oslo og Bergen. Samlet har konsernet i dag en ordrereserve på omkring 1,7 mrd fordelt på regionene og forretningsområdene. Trenden i ordrereserve er økende som resultat av spisset markedsfokus.

Det vil fremover være fokus på vekst innenfor konsernets strategiske kjerneområder for ytterligere å befeste posisjonen i markedet. OneCo har en klar ambisjon om årlig organisk vekst på rundt 15 %. Det kan i tillegg også bli aktuelt med strategiske kjøp og grep som vil kunne øke denne veksten.

For å vise et korrekt økonomisk bilde av OneCo etter tilpasning av selskapsporteføljen er det utarbeidet proforma regnskap som inkluderer tilpasningen. Det er blant annet gjennomført salg av selskapene OneCo Samferdsel, OneCo Veidrift og OneCo Midt Norge. Transaksjonen var opprinnelig avtalefestet i 2014, men er regnskapsmessig gjennomført i 2015, derav grunnlag for proformaregnskap.

Proformaregnskap for 2014 viser omsetning på 1,3 mrd for OneCo konsernet med et resultat før avskrivinger på 140 mill. OneCo konsernets egenkapital er 245 mill. som tilsvarer egenkapitalandel på 36 %. Proformaregnskap utgjør vedlegg til årsberetning i årsregnskap for 2014.

Konsernet fremstår forsterket og robust for videre vekst inne kjerneområdene i et nordisk perspektiv.

Solid forbedring for OneCo i Bergen

Etter noen krevende år fra etableringen i Bergen, kan OneCo nå vise til sunn, stabil drift og legger frem gode tall fra kjernevirksomheten i årets to første måneder på tross av et noe mer krevende marked. «Vi har nå funnet vår form og plass i markedet her i Bergen», sier regiondirektør Kjell Arne Giske, som ser svært lyst på årene fremover. Etter siste fase av omstruktureringer har de to datterselskapene OneCo Products AS og OneCo Elektrotavler AS fått nye eiere utenfor konsernet.

Etter noen krevende år fra etableringen i Bergen, kan OneCo nå vise til sunn, stabil drift og legger frem gode tall fra kjernevirksomheten i årets to første måneder på tross av et noe mer krevende marked. «Vi har nå funnet vår form og plass i markedet her i Bergen», sier regiondirektør Kjell Arne Giske, som ser svært lyst på årene fremover.

Etter siste fase av omstruktureringer har de to datterselskapene OneCo Products AS og OneCo Elektrotavler AS fått nye eiere utenfor konsernet. Salgene har i seg selv bidratt til å styrke resultatet, men Giske vektlegger at det viktigste er at man nå kan fokusere helt og fullt på å utvikle kjernevirksomheten videre. Selskapet har lykkes med å tilpasse størrelse og struktur etter markedet, og fremstår som trimmet for de oppgavene som man nå skal ta på seg.

Selv om vi har tatt noen justeringer siden vi startet den industrielle reisen i Bergen, så er vi fremdeles en av de største aktørene her i vår bransje, med 250 ansatte innenfor elektro, IKT og automasjon, sier en fornøyd og optimistisk regionsjef.

OneCo flyttet i Mars inn i nye lokaler i Carl Konows gate 34, noe som har gitt et ytterligere løft på trivsel og engasjement i en organisasjon med fornyet selvtillit fra de solide resultatforbedringene. I følge konsernsjef i OneCo, Marvin Jensen, er regionen i Bergen nå også blitt en sentral region i OneCo-konsernet. Han er naturlignok svært tilfreds med at man har lykkes med å snu forretningen til å kunne bidra med gode tall.

Et av områdene som selskapet har lykkes spesielt godt med er satsingen på tekniske fag som IKT og automasjon. Samspillet og totaliteten i tjenestespekteret er et viktig fortrinn for OneCo, dette vil derfor være et naturlig satsingsområde også fremover. I tillegg opplever selskapet bedre tilgang til gode elektroprosjekter, som historisk sett har vært det viktigste fundamentet i forretningen.

Vi posisjonerer oss for noen veldig spennende oppdrag, og vi forventer å legge fram gode nyheter på flere områder fremover, avslutter Giske hemmelighetsfullt.