OneCo styrker laget

OneCo ble etablert i 2011 med en ambisjon om å skape et Nordisk industrieventyr med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon. OneCo har nå realisert denne ambisjonen. Vi er 2.156 fantastiske medarbeidere, har en ordrereserve på 6,5 milliarder, er lokalisert i stort sett hele Norge og kommer til å omsette for 3,4 milliarder. Vi har imidlertid ingen planer om å si oss fornøyd med dette. Vi vil fortsette å vokse og har en forventning om en årlig omsetning på 5 milliarder ila. 2021.
OneCo er overbevist om at det grønne skiftet og den økte digitaliseringen vil påvirke våre markeder i betydelig grad. OneCo har derfor besluttet å ta en ledende rolle i denne omstillingen. Vi mener en slik omstilling vil komme i alle sektorer og påvirke våre liv i betydelig grad. Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter må foregå på en vesentlig mer klimavennlig måte. For å nå dette må det tas i bruk innovativ teknologi som fornyer, forenkler og forbedrer verdiskapningen på en bærekraftig måte.
Vi tror at fremtidens samfunn og fremtiden for OneCo er «helt elektrisk».
Grunnet våre ambisjoner, troen på fremtiden og vissheten om at våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, vil vi forsterke OneCo-laget med ytterligere ressurser:

Jurist/advokat
Som jurist/advokat i OneCo vil du bli en del av konsernledelsen i Kristiansand. Du vil bli en sentral del av et selskap som kjennetegnes av høyt tempo, svært korte beslutningslinjer fra ide til realitet og nærmest ubegrensede muligheter for den rette kandidat. Vi søker etter deg som har mye å bidra med og er villig til å gi det «lille» ekstra på veien mot stadig nye mål, oppkjøp og resultater. Er det viktig for deg å få advokatbevilling, løser vi det også, da din leder har bevilling som advokat.
Arbeidsted Kristiansand

Prosjektledere
Som Prosjektleder i OneCo vil du være spydspissen i våre leveranser til våre kunder, og ansvarlig for våre viktigste driftsparametere; vår kvalitet, våre inntekter og våre marginer. Vi søker ambisiøse resultatorienterte kandidater som liker å lede mennesker, med dokumentert erfaring fra ledelse av tekniske entrepriser eller andre større utfordrende prosjekter. Våre prosjekter er typisk i størrelsen 20 – 150 millioner, med de største godt over en halv milliard. Som dyktig prosjektleder er det mange muligheter for å utvikle sitt resultatansvar i et konsern som lever av gode prosjektleveranser. Stillingene gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
Stillingen gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

Prosjektkontrollere
For å styrke den kommersielle ledelsen av våre prosjekter benytter OneCo i stor grad Prosjektkontroller som en aktiv del av prosjektledelsen og Prosjektleders høyre hånd. Prosjektkontrollerne rapporterer til Adm. Dir. i konsernets ulike operative selskaper, og i større prosjekter til konsernledelsen. Vi søker ambisiøse resultatorienterte kandidater som ønsker å utvikle seg i et tverrfaglig operativt prosjektmiljø. Nysgjerrighet, analytiske evner og engasjement er egenskaper som er viktig for utvikle seg i rollen, og for å innfri det resultatmessige potensiale vi ser i stillingen. Passende bakgrunn er økonomisk og/eller teknisk utdanning på BS eller MS nivå, gjerne med erfaring fra tilsvarende oppgaver i prosjektdrevet virksomhet. Stillingene gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
Stillingen gjelder våre virksomheter i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

For mere informasjon om stillingene kontakt:
Arild storm Larsen, Konserndirektør – CLO/Compliance/CSR. E-post: asl@oneco.no, mob: 90691794
Knut Andersen, Konserndirektør Prosjekt. E-post: knut.andersen@oneco.no mob: 94792312
Søknad merket med den aktuelle stilling sendes: ansettelse@oneco.no

OneCo styrker laget og vokser videre

OneCo vil i løpet av 2019 doble sin omsetning til ca. 3,5 mrd. NOK. Veksten er et resultat av oppkjøpet av Relacom AS (nå OneCo Networks), men også en kraftig økning av ordrereserven gjennom de øvrige OneCo-enhetene.

«OneCo er et vekstselskap og har ambisjoner om fortsatt betydelig vekst innen alle våre forretningsområder de neste årene. Vi gleder oss over at vi stadig vinner store kontrakter innen alle våre forretningsområder. Vi leverer bl.a store driftskontrakter på samfunnskritisk infrastruktur som elkraft og telecom, elektroleveranse på de største byggeprosjektene og landsdekkende service-kontrakter på elektro», sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.
Etter at Møller/Schage familien, gjennom deres investeringsselskap Katalysator, kom tungt inn på eiersiden i OneCo, er også styret i konsernet forsterket for å kunne sikre utviklingen av OneCo. Styret består nå av:

Jon Håkon Pran (Katalysator), styreleder.

Jon har jobbet med investeringer i Katalysator i mer enn 20 år, og var før det Management Consultant i Indevo MC. Han har vært ansvarlig for en rekke selskaper innenfor varierte bransjer, og lang erfaring fra operasjonelt styrearbeid. JP er utdannet sivilingeniør fra NTNU(Marin) og Økonom fra BI.

Kim Strømsborg (Katalysator), styremedlem

Kim har vært i Katalysator i 19 år og har tidligere jobbet i Det Norske Veritas. Han har en utdannelsesbakgrunn med MBA fra USA og AFA fra BI. KS innehar flere styreverv og har tidligere jobbet mye med Telecom sektoren.

Arild Hustad (Link Mobility), styremedlem

Arild har 28 års erfaring innen telekom og IT. Utdannet siviløkonom fra Skottland, samt to master grader, MBA og LLM. Arild har bl.a jobbet  for British Telecom i Skottland og England og deretter 11 år i Telenor i diverse lederstillinger innen broadband, broadcasting og teknologi, både i Norge, Norden og Internasjonalt. Han har også vært leder for Network Norway i Norge, deretter Tele 2 i Norge, inkludert del av Tele 2´s konsernledelse, samt leder for Link Mobility frem til 15.juli 2019.

Eirik Frantzen (Nordkraft), styremedlem

Eirik har lang erfaring som leder for ulike industribedrifter, bla for Bravida Norge og kraftselskapet Nordkraft. Eirik innehar flere styreverv, hovedsakelig innen PE og er utdannet sivilingeniør (elektro) fra NTH, samt tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse.

Arild Storm Larsen (OneCo), styremedlem.

Arild har vært med i OneCo siden oppstarten i 2011, og kom aktivt inn i driften og styret i 2014. Han har formalbakgrunn som byggmester/entreprenør, bedriftsøkonom, takstmann og advokat. Han har arbeidet innen entreprisefaget med ulike innfallsvinkler herunder som utførende, prosjekterende, rådgiver, prosjektleder, eiendomsutvikler og forvalter. De siste 20 årene som advokat med entrepriserett som spesialområdet og i OneCo sin konsernledelse siden 2014.

«I tillegg til at vi har forsterket styret, og en del andre sentrale funksjoner i konsernet, er OneCo også på jakt etter de rette prosjektlederne som liker de utfordringene som følger med store komplekse prosjekter, og som har «kremmeren» i seg», sier Marvin Jensen.

Ny grønn teknologi for fremtidens bygg

I forbindelse med bygging av ny fabrikk har Gorines fått tildelt omkring 11 millioner fra Enova til sitt nye fremtidsrettede og energieffektive produksjonsbygg i Lillesand. OneCo har vært en sentral bidragsyter i prosessen.

Stor utstrekning av solceller og batteribank
Gorines bygger et anlegg som er helt unikt med hensyn til klimaeffekter, og har som mål å ta i bruk de mest optimale og innovative energi- og klimaløsningene som er tilgjengelig.
Taket til Gorines vil bli dekket med over 2000 solcellepaneler og ny teknologi gjør at panelene produserer bedre både når det gjelder temperaturer panelene blir utsatt for og skyggeproblematikk. Kommer det litt snø på panelet, blader eller løv, fugleskitt eller annen tildekning, så har det til nå vært med på å redusere strømproduksjonen fra panlene kraftig. De nye panelene løser dette problemet ved å gi en mye bedre produksjon enn tidligere i disse tilfellene.
«Det er veldig spennende at Gorines sammen med OneCo leder an på panelteknologi som er sitt først av sitt slag i Norge», sier Ellen Kathrine Lie som leder OneCos satsning på fornybar energi.

Bygget vil også få montert en stor batteribank som kan lagre energi både fra solen og strømnettet og vil inngå som en totalitet i byggets energiforsyning. Batteribanken vil på denne måten være med på å utjevne effekttopper i strømforbruket ved hjelp av lagret energi og den vil ta vare på den lokalproduserte energien.
Bygget blir tilrettelagt for fremtidig lading av elektriske lastebiler. Løsningene som leveres gjør at Gorines kan styre og ha kontroll på effektuttaket som behøves som er en viktig del for fremtiden.
Bygget får også installert CO2 varmepumper med tilhørende geobrønner for både lading og uttak av energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Målet for alle tiltakene som blir utført er at energiforbruket skal reduseres med hele 60%, relativt sett til de produksjonsbygningene de har i dag.
OneCo tar et nytt steg sammen med Gorines for å være med på å forme både fremtidens energisystemer og bygg.

OneCo med på bygging av nytt psykiatriatribygg

OneCo har fått oppdraget med elektroentreprisen i forbindelse med bygging av nytt psykiatribygg i Kristiansand.

Prosjektet har en kostnadsramme på 780 mill. NOK og skal inneholde 80 sengeplasser.
Oppdragsgiver er Sykehusbygg og Skanska.
Første 4 måneder, med oppstart i august, skal brukes til samhandling før prosjektet skal prosjekteres ferdig med påfølgende oppstart av bygging i 2020. Bygget skal stå ferdig Q2/Q3 2022.

OneCo tar del i stort el-kraft prosjekt

OneCo har sammen med Einar Øgrey Farsund vunnet jobben med montasjearbeid av elkraftanlegg for ABB HVDC i forbindelse med bygging og etablering av stasjonsanlegget som skal kobles til den nye kabelforbindelsen mellom England og Norge. Denne kabelforbindelsen «North Sea Link» vil koble sammen de nordiske og britiske markedene og er et samarbeid mellom britiske National Grid og Statnett.
Kabelen som er lagt er på ca. 720 km og har en spenning på 525kV. Den har en kapasitet på om lag 1.400 MW
Arbeidene starter opp i august/september og vil pågå frem til juni 2020.

Her kan du sere mer om prosjektet: http://f1.media.brightcove.com/4/867903724001/867903724001_5114413856001_5114407120001.mp4?pubId=867903724001&videoId=5114407120001

 

 

Coor tildelte viktig driftskontrakt til OneCo

OneCo har signert en drift- og vedlikeholdskontrakt på elektro med Coor. OneCo skal ha ansvaret for en del av Equinor sine bygg. Kontrakten har en varighet på 2+2+1 år.

«For OneCo er det utrolig hyggelig å bli valgt som partner for denne leveransen, og vi er stolt over den tilliten som Coor har vist oss.» sier tilbudsansvarlig i OneCo, Johnny-Andre Løff. «Når vi fra 01.oktobr starter vil vi være 25-35 personer engasjert i denne leveransen daglig. Vår oppgave vil være daglig elektroarbeid, service, feilsøking, rette feil, forbedre anlegg i kontor lokasjoner, lager etc. (tavler, lys, stikk, datahaller, laboratoriet, fellesområder etc). Vi skal også inngå i Coors vakt- teamet som har beredskap 24/7» fortsetter Johnny-Andre Løff.

«Vi har tro på at OneCo blir en god samarbeidsparter for Coor. Vi var igjennom en lang og krevende anbudsprosess, der både HMS, leveransekvalitet og kommersielle betingelser veide tungt, før vi landet på dette valget. Vi ser frem til å starte samarbeidet», sier Daniel Grönberg, forretningsenhetssjef i Coor.

Følgende var til stede under signeringen av kontrakten med Coor. Foran fra venstre: Daniel Grønberg, Business Unit director Coor, Liv Salvesen , CPO Group Procurement Coor, Bård Nielsen, adm.dir OneCo Elektro. Andre rad fra venstre: Morten Johansen, Category Procurement Manager Coor, Kai Nystuen Business Controller Coor, Johnny-Andre Løff, Salgsansvarlig OneCo, Jan Erik Nikolaisen, Divisjonssjef elektro OneCo.

 

 

Utvikling av det Grønne skifte

Nå skal beboerne slippe å flytte bilen etter at de har ladet. Mandag signerte Røverkollen borettslag og OneCo avtalen om grønn energi i garasjeanlegge.

For å nå ambisiøse utslippsmål må det kunne lades opp mot 200.000 elbiler i Oslo. Og når 70 prosent av innbyggerne bor i leilighet, trengs det en betydelig utbygging av ladeinfrastruktur.
Røverkollen Borettslag på Romsås er pilot i EU-prosjektet GreenCharge, som handler om å skape et utslippsfritt transportsystem basert på elektrisk energi og der køer og parkeringsproblemer minimeres. Røverkollen har 246 leiligheter, og nesten alle har privat parkeringsplass i garasje.

Unngår dyre investeringer i strømnettet
Borettslaget regner med at mange vil bytte til elbiler i nær fremtid, men lading av mange elbiler vil normalt kreve dyre investeringer i strømnettet. Planen er å unngå dette med smart strømstyring i kombinasjon med solcelleanlegg og et batteri som gjør at strømmen kan brukes når den trengs, og ikke bare når sola skinner.
– Vi har en ambisjon om å tilby lading av elbiler til alle som vil, og er glade for å få OneCo med på laget, sier styreleder Kjetil Hetland i Røverkollen borettslag.
OneCo er et selskap med kjerneaktiviteter innen elektro og automasjon, som nå skal levere solceller og batteri til borettslaget.
– Det er viktig for oss å ta del i dette markedet, og være med på å løfte fram framtidens energisystemer, sier dir. forretningsutvikler solenergi Ellen Cathrine Lie i OneCo.

Vil utvikle smarte styringssystemer for lading
Et hovedmål i prosjektet er å skape bærekraftige løsninger – ikke bare for miljøet – men også i et økonomisk perspektiv. I GreenCharge skal det grønne skiftet understøttes av teknisk innovative løsninger og forretningsmodeller som gjør satsingene lønnsomme. Hensikten er å skape piloter som kan bidra til teknisk utvikling og tjene som modeller for andre.
– De første analysene for Røverkollen viser oss at smart styring av elbil-ladingen i garasjen og smart styring av energibruken i byggene vil kunne gi plass til flere elbiler i nettet. Nå ser vi frem til å få undersøkt dette i praksis også, sier seniorforsker Karen Byskov Lindberg i SINTEF.
Blant annet skal det utvikles smarte styringssystemer for lading av elbiler og el-scootere. Denne teknologien gjør at man kan unngå dyre utvidelser av strømnettet selv når andelen elbiler øker betydelig. Prosjektet omfatter også utprøving av miljøvennlige løsninger som solcelleanlegg og utnyttelse av stasjonært batteri til kapasitetsstyring av ladestrøm.

Kjetil Hetland (Røverkollen borettslag) og Ellen Cathrine Lie (OneCo) signerer kontrakten som skal gjøre lading av elbilene grønnere. T.v.: Seniorforsker Karen Byskov Lindberg i SINTEF. Foto: Remy Eik

OneCo klar for AMS i Sverige

OneCo er i gang med sine første AMS-leveranser i Sverige. Dette var blant annet noe av det OneCo kunne presentere på sin stand under årets  Elfack messe  07-10. mai i Gøteborg.

 

«Etter nå å ha levert utrulling av ca 50% AMS-målere i det norske markedet, er det godt å være i gang i det svenske markedet som har et stort potensiale». Det sier Bjørn Vagle, markedsansvarlig for AMS i OneCo.

«Det har også vært inspirerende å treffe både kunder og andre bransjefolk under messedagene, og ikke minst å oppleve den interessen det har vært rundt OneCos produkter og tjenester», fortsetter Bjørn Vagle.

Les mer om OneCo sine AMS-tjenester: https://oneco.no/tjenester-og-kompetanse/ams/

 

G

God stemning på OneCo sin stand under Elfack messen i Gøteborg.

 

Nordisk partneravtale Velferdsteknologi

OneCo har inngått en Open Care Service Provider-avtale med det nederlandske selskapet Eurocom Group. Denne avtalen gir OneCo Technologies enerett på å promotere deres Open Care Connect-økosystem i de nordiske markedene.

«OneCo Technologies har i lengre tid hatt gleden av å samarbeide med Eurocom og er således godt kjent med Open Care Connect-økosystemet, og mulighetene et slikt åpent system vil gi oss i våre markeder. OneCo Technologies har alltid som mål å levere verdi til våre kunder, og deres brukere. Å kunne tilby en åpen plattform der produkter og løsninger fra ulike produsenter kan kobles sammen i en helhetlig løsning, mener vi således er til det beste for de som leverer tjenester innenfor helse -og omsorgsektoren» sier Ingar Evjen, forretningsutvikler i OneCo Technologies.

«OneCo med sine medarbeidere har mer enn 20 års erfaring med velferdsteknologi, og vi er glade for å kunne tilby et økosystem der ny, så vel som eksisterende teknologi kan benyttes. Dette gir våre kunder muligheten til gradvis å tilnærme seg en fullstendig digitalisert løsning, samt gjøre det enkelt å integrere ny teknologi» fortsetter Ingar Evjen.

Løsningens BI («Business Intelligence») modul vil gi våre kunder et fremragende verktøy som gir oversikt over de styringsdataene som er essensielle for å kunne ta de riktige beslutningene. I fellesskap med våre kunder finner vi kvalitative og optimale løsninger som sikrer økt omsorgskapasitet, og kvalitet i tjenestene.

Open Care Connect gjør det mulig for omsorgsorganisasjoner å optimalisere den digitale transformasjonsprosessen. Kjernen i Open Care Connect-konseptet har tre programvareløsninger. En lokal løsning (CQ-Net Server), en sky-basert plattform (CQ-Net Live) og en løsning for å sikre at alle funksjoner kan betjenes fra en enkelt app (CQ-Mobile).

OneCo vil også tilby løsning til privatmarkedet der privatpersoner enkelt vil få tilgang til å kjøpe velferdsteknologi satt i system. Skalerbarheten i den sky-baserte løsningen gir oss mulighet til å tilby tilnærmet tilsvarende funksjonalitet og tjeneste, til en liten organisasjon i form av en familie, som til en kommune med flere tusen tjenestemottakere.

OneCo Technologies er et datterselskap av OneCo, og et veletablert teknologiselskap som opererer i det nordiske markedet. Selskapet består av ca. 260 ansatte fordelt på ulike steder i hele Norge og Sverige. OneCo Technologies har en omsetning på ca. 500 millioner kroner med fokus på all-in-one kommunikasjon, kontaktsenter-løsninger, sikkerhet, telekommunikasjon og velferdsteknologi.

Eurocom Group med kontor i Eindhoven, Nederland har vært produsent og leverandør av innovative produkter og løsninger til helse og omsorgssektoren siden 1996. Eurocom Group har som mål så tidlig som mulig å avdekke nye trender og således komplettere disse med innovative produkter og løsninger. Dette takket være et europeisk forhandlernettverk, samt strategisk samarbeid med ledende teknologipartnere. Eurocom Group er initiativtaker til Open Care Connect. For mere informasjon se: www.eurocom-group.eu

Kontaktpersoner:
Ingar Evjen
Business Developer
OneCo Technologies
Phone: (+47) 458 72 729
ingar.evjen@oneco.no

Ståle Hus
Avdelingsleder Velferdsteknologi
OneCo Technologies
Phone: (+47) 55 59 6975
stale.hus@oneco.no

 

 

 

OneCo kjøper Relacom

 OneCo har inngått avtale om å overta norske Relacom AS som leverer tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor blant annet telecom og energi. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning, blir Relacom en del av OneCo-konsernet.

OneCo blir med dette en mer komplett tilbyder av infrastrukturtjenester i telekommarkedet.

– OneCo og Relacom utfyller hverandre på en god måte. OneCo har samfunnskritisk infrastruktur som et viktig satsingsområde, med fokus på ekspansjon innen elkraft, telekom og samferdsel. Relacom vil med sine ansatte, produkter og tjenester bidra til å komplettere tilbudet på telekom overfor våre kunder, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

Relacom AS er en stor aktør i det norske telekommarkedet, med nærmere 1100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 1,7 milliarder kroner. Selskapet er tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor telekom, i tillegg til leveranser av fibertjenester til flere nettselskaper og utbyggere.

Relacom AS er per i dag en del av Relacom Group, med hovedkontor i Sverige. OneCo har nå inngått avtale om å erverve Relacom AS og overta selskapets drift. Ervervet er betinget av Konkurransetilsynets godkjennelse.

I januar i år ble det kjent at Møller-familiens investeringsselskap Katalysator ervervet kontroll i OneCo AS via oppkjøp av selskapet OC Industrier AS. Det legges nå til rette for at Relacom blir en del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap.

– Digitalisering og bærekraft står sentralt i samfunnsutviklingen og er også viktige satsingsområder for vårt investeringsselskap Katalysator. Med oppkjøpet av OneCo satte vi fart på vår satsning på samfunnskritisk infrastruktur som elkraft og telekom. Nå fortsetter vi satsingen gjennom OneCo sin overtagelse av Relacom, noe som vil styrke oss vesentlig på telekom sier Øyvind Schage Førde, eier og styreleder i Møller-familiens holdingsselskap, Aars.

OneCo har rundt 950 ansatte og en årlig omsetning på om lag 1,8 milliarder NOK. Selskapet leverer tjenester knyttet til elektro, automasjon og IT. Energiverk, teleoperatører og offentlige- og private utbyggere er de største kundegruppene. Relacom skal fortsette som et eget selskap i OneCo-konsernet.

– Relacom og de tidligere eierne har gjort et solid arbeid for å få på plass et fundament for fremtidsrettet, sunn drift og utvikling av selskapet. OneCo og våre eiere er langsiktige og mener Relacom har gode forutsetninger for å skape lønnsom drift og trygge arbeidsplasser. Jeg er overbevist om at vi sammen med de ansatte kommer til å lykkes med den videre satsningen på og utviklingen av Relacom, sier Jensen.

Gjennomføringen av oppkjøpet skjer så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å opptre uavhengig av hverandre.

 

Kontaktpersoner:

Marvin Jensen
Konsernsjef, OneCo
marvin.jensen@oneco.no
+47 974 87 362