Region Sør

Energimontører til våre leveranser i Kristiansands regionen

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Selskapet leverer i dag på inngåtte drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett. I tillegg også store leveranser til prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk.

Nå søker vi etter nettopp deg som kan være med å bygge styrke videre i Kristiansand i våre leveranser mot Agder Energi. Vi har bygd opp en god og trygg stab i dette området, men ser nå behovet for en videre ekspansjon her.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Nybygg, drift og vedlikehold av forsyningsnett høyspent og lavspent
 • Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
 • Oppfølging og ansvar av egne prosjekter
 • Delta aktivt på flåtestyringen med beredskap mot våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i Gr. A, H eller energimontør med relevant erfaring.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
 • Kjennskap til normer/lover og forskrifter
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B (E). og gjerne stor lastebil
 • Fortrolig med bruk av PC og PC-baserte verktøy
 • Bakgrunn fra drift og vedlikehold, stasjons- og bryteranlegg.

Personlige egenskaper:

• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»

Vi tilbyr:

• Spennende muligheter i et solid selskap i stor vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Pensjonsordninger, AFP

Spørsmål om stillingen:
Geir Vika, Avdelingsleder – telefon 957 97 322
Stephan Grinde, Områdeleder – telefon 94845571

CV og søknad sendes til e-post : geir.vika@oneco.no

Formenn – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i det nasjonale prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor reisevillige arbeidende formenn!

Vi ser etter en dyktig arbeidende anleggsleder som har elektro bakgrunn og kan ta ansvar for å gjennomføre bygging/fornyelse av transformatorstasjoner og kraftstasjoner.
Rollen er kombinert med et praktisk ansvar, det vil si at rollen vil innebære både montasje og administrasjon.
Vi ser etter deg som vil ta ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjekter og lede et faglig team mot konkrete mål. Vi har oppdrag i hele Norge.

Du vil forestå planlegging og gjennomføring av arbeidet, samt følge opp HMS og kvalitetskontroll. Det er ditt ansvar å gjennomføre leveransen så effektivt som mulig, og følge opp at kontrakten følges og byggherrens interesser er godt ivaretatt.

En del reisevirksomhet må påregnes, først og fremst i en fastsatt rotasjonsordning.

Arbeidsoppgaver
• Anleggsleder er selskapets ansvarlige leder for prosjektet i felt
• Utføre arbeidspakken med nødvendig kvalitet og innenfor definerte prosjektrammer og toleranse, samt rapportere dette til overordnede
• Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
• Delta på prosjektgjennomganger, oppstartsmøte og byggemøter
• Skal gjennomføre oppstartsmøter ved hver rotasjon og morgenmøter der dette er avtalt
• Ivareta den løpende kontakten med byggherrens representanter
• Koordinere egne ressurser og underentreprenører ved anlegget
• Føre kontroll med timeforbruk, produksjonsrapporter og rapportere fremdrift
• Innkjøp av materiell og utstyr, samt kontrollere og rapportere om mottatt materiell
• Oppfølging av HMS og ytre miljø på anlegget
• Registrere og behandle avvik og endringer
• Delta i utarbeidelsen av sluttdokumentasjon

Kvalifikasjoner
• Energimontør med fagbrev
• Elektrikere gr. L med fagbrev og erfaring fra industri/infrastruktur
• Relevant erfaring som anleggsleder eller liknende
• Elektro bakgrunn, ideelt fagbrev + fagskole/ingeniør
• Ideelt om du har erfaring fra transformatorstasjoner og linjearbeid eller liknende
• Ledererfaring
• Kunnskap om prosjektøkonomi og optimalisering
• Kunnskap innen HMS, kvalitet, internkontroll og kontraktsforståelse
• Du må kunne både norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon – nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 850 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Leder Nasjonal Elkraft – Kenneth Andersen: 402 37 351.    kenneth.andersen@oneco.no
Avdelingsleder Elkraft – Geir Vika: 957 97 322.   geir.vika@oneco.no

Energimontører og Elektrikere – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i det nasjonale prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor reisevillige Energimontører og Elektrikere!

Å jobbe som energimontør og industrielektriker i OneCo innebærer stor variasjon i arbeidsoppgavene og du har mulighet for å utvikle spisskompetanse innen spesialoperasjoner på større Elkraft-, og Industrianlegg.

En del reisevirksomhet må påregnes, først og fremst i en fastsatt rotasjonsordning.

Arbeidsoppgaver
• Gjennomføre montasjeoppdrag på alle typer infrastrukturprosjekter opp til og med 420 KV
• Sikre høy kvalitet i utførelse og i HMS arbeidet
• Sørge for at prosjekter og oppgaver leveres til den tid og kvalitet som er avtalt

Kvalifikasjoner

 • Energimontør med fagbrev
 • Elektrikere gr. L med fagbrev og erfaring fra industri/infrastruktur
 • Erfaring fra transformatorstasjoner, kraftverk, vindparkanlegg eller lignende
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
 • Kjennskap til normer/lover og forskrifter
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B
 • Bakgrunn fra bygging av stasjons- og bryteranlegg.

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon – nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 850 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Leder Nasjonal Elkraft – Kenneth Andersen: 402 37 351. kenneth.andersen@oneco.no
Avdelingsleder Elkraft – Geir Vika: 957 97 322. geir.vika@oneco.no

 

 

 

Senior Prosjektleder – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor etter vår neste senior prosjektleder!

Som senior prosjektleder i OneCo vil du ha planleggingsansvar for ordre, produksjon, installasjon og ressursbruk. Du har resultatansvar for egne prosjekt i form av fremdrift, risikovurdering og HMS-planer, og ansvar for økonomi. Du vil jobbe aktivt med oppfølging av nye og gamle kunder om fremtidige prosjektmuligheter.
Hovedkontor Kristiansand. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av prosjekter innenfor stasjonsanlegg, lednings- og kabelanlegg
 • Følge opp prosjekt til ferdigstillelse
 • Kalkulasjon, samt gi tilbud
 • Lage kalkyler og månedlig oppfølging av prognoser
 • Tilrettelegging før oppstart, planlegge og gjennomføre oppstarts – og evalueringsmøte av prosjektene
 • Tilleggsarbeid, herunder følge opp og rapportere fremdrift og avvik både internt og eksternt
 • Følge opp produktivitet og kvalitet
 • Bidra til at OneCo fortsatt forblir en ledende nasjonal aktør

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra prosjektledelse er et absolutt krav
 • Regional/sentralnetts kompetanse er ønskelig
 • Ønskelig med et godt kontaktnett mot relevante samarbeidspartnere og leverandører
 • Løsningsorientert og med høyt HMS-fokus
 • Kjennskap til relevante normer/lover og forskrifter
 • Erfaring fra bruk av dataverktøy og kunnskap om digitalisering
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Cand Mag / Siv*** / Master
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon – nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 900 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Leder Nasjonal Elkraft – Kenneth Andersen: 402 37 351
Avdelingsleder Elkraft – Geir Vika: 957 97 322

Energimontører, Anleggsledere og Prosjektledere til ny lokasjon i Lyngdal

OneCo søker Energimontører, Anleggsledere og Prosjektledere til ny avdeling i Lyngdal

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Selskapet leverer i dag på inngåtte drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett. I tillegg også store leveranser til prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk.

Nå søker vi etter nettopp deg som kan være med å bygge vår nye avdeling i Lyngdal. Leveranseområdet til denne avdelingen vil bli fra Mandal i Øst, til Flekkefjord i Vest med tilhørende områder helt opp til Åseral og Sirdal. Montører, Anleggsledere og Prosjektledere oppfordres til å ta kontakt for en åpen samtale om mulighetene i et Selskap som nå står foran en stor vekst innen El-Kraft segmentet.

Arbeidsoppgaver:

 • Nybygg, drift og vedlikehold av forsyningsnett høyspent og lavspent
 • Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
 • Oppfølging og ansvar av egne prosjekter
 • Delta aktivt på flåtestyringen med beredskap mot våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i Gr. A, H eller energimontør med relevant erfaring.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
 • Kjennskap til normer/lover og forskrifter
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B (E). og gjerne stor lastebil
 • Fortrolig med bruk av PC og PC-baserte verktøy
 • Bakgrunn fra drift og vedlikehold, stasjons- og bryteranlegg.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Gode samarbeidsevner
 • Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»

Vi tilbyr:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i stor vekst med fulle ordrebøker
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Pensjonsordninger, AFP
 • Spørsmål om stillingen:

Geir Vika, telefon 957 97 322,
CV og søknad sendes til e-post : geir.vika@oneco.no

Servicemontører – Oneco Sør

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker Oneco Sør dyktige og fleksible servicemontører med erfaring fra privatmarkedet. Oneco ønsker derfor å styrke laget i den videre satsingen mot privatmarkedet, samt nye og spennende muligheter innen solenergi, velferdsteknologi og smarthus.
Oneco søker deg som er faglig sterk, engasjert, nøyaktig, løsningsorientert, selvstendig, samt være med på å bygge laget fremover. Vi søker medarbeidere til våre tjenesteområder Kristiansand, Grimstad og Mandal.

Arbeidsoppgaver:

 • Service mot privatmarkedet
 • Nybygg samt drift/vedlikehold av eldre installasjoner
 • Oppfølging av egne prosjekter
 • Utstrakt salgs ansvar for Oneco konsepter og tjenester
 • Delta på relevante kurs for stillingen
 • Delta på vaktordning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev Gr. L
 • Minimum 5 års erfaring fra service markedet
 • FSE og Førstehjelp kurs 2016
 • Kjennskap til lover/normer vedr elektriske installasjoner
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B
 • Fortrolig med PC og PC basert verktøy

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert, og initiativrik
 • Effektiv og interessert i å gjennomføre prosjekter på best mulig måte
 • Faglig engasjert og ønske om å være faglig oppdatert innen faget.
 • Fleksibel og evne til en høy arbeidsbelastning i perioder
 • Fremover lent med et ønske om å lykkes
 • God kundebehandler og forretnings orientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Bakgrunn fra servicemarkedet

Vi tilbyr:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med god ordreinngang samt satsing mot nye og spennende muligheter i elkraftmarkedet.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og variert hverdag
 • Servicebil og nødvendig IKT verktøy
 • Konkurransedyktig lønnsbetingelser
 • Pensjonsordning, AFP

Spørsmål om stillingen:

Øystein Støle mob. 90747666 mail: oystein.stole@oneco.no

Eirik Skaara mob. 98240807 mail: eirik.skaara@oneco.no

Ytterligere info om selskapet finnes på oneco.no

Søknad med CV sendes til: oystein.stole@oneco.no

Energimontører, Anleggsledere og Prosjektledere

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige og fleksible Anleggsledere og Energimontører.
OneCo Sør har leveranser til Agder Energi i deres distribusjonsnett i begge Agder fylkene samt for Glitre Nett i Buskerud. Her utfører OneCo Sør oppdrag på drift og vedlikehold, samt utbygging og beredskap . I tillegg har OneCo driftsavtaler og en rekke prosjekter mot El-Kraft markedet generelt i hele landet. Vi ønsker derfor å styrke laget mot den videre satsingen i elkraftmarkedet og søker deg som er faglig sterk, fleksibel, engasjert, nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig.

 

Arbeidsoppgaver
• Nybygg, drift og vedlikehold av forsyningsnett høyspent og lavspent
• Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
• Oppfølging og ansvar av egne prosjekter
• Delta på flåtestyringen med beredskap mot våre kunder

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev i Gr. A, H eller energimontør med relevant erfaring.
• Erfaring fra et eller flere av våre forretningsområder.
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
• Kjennskap til normer/lover og forskrifter
• Du behersker norsk skriftlig og muntlig
• Førerkort kl. B og gjerne stor lastebil
•  Bakgrunn fra stasjons- og bryteranlegg.

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler»
Vi tilbyr:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser
• Pensjonsordninger, AFP

 

Spørsmål om stillingen: Geir Vika, telefon 957 97 322,
CV og søknad sendes til e-post : geir.vika@oneco.no