Elektrikere gr. L

OneCo Infra er forretningsområdet for vei, jernbane og drift og vedlikeholds kontrakter. Vi arbeider innen alle elektrodisipliner.
Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert og risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.
Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

OneCo Infra søker etter elektrikere til drift og vedlikeholds kontrakter – i første omgang i Nordland fylke med bosted i området Ofoten, Lofoten eller Vesterålen.
Rotasjonsarbeid på vei, tunnel eller bane i hele Norge vil være aktuelt over tid.

Stillingene rapporterer til Prosjektleder/Anleggsleder.

Dine oppgaver vil være:
• Vedlikeholdsarbeid på elektriske installasjoner på vei og tunnel
• Kan være aktuelt å delta i beredskapsordning med uttrykning
• Sikre at krav til HMS/Ytre miljø og kvalitet ivaretas i daglig arbeid og at arbeidet utføres i henhold til avtale og tegninger.
• Ta initiativ til forbedringer og korrigere tiltak
• Bidra til at alle som ferdes i området Ofotoen, Lofoten og Vesterålen får en trygg kjøretur.

Vi tenker at du har:
• Fagbrev som elektriker
• Sertifikat C1
• Kurs «Arbeid på vei»
• 2-3 års erfaring fra selvstendig arbeid
• Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
• Glimt i øyet og stort engasjement
• Snakker og skriver norsk

Vi tilbyr:
• Gode lønns- og forsikringsbetingelser
• 100 herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
• Muligheten til å påvirke et selskap i vekst
• Varierende og spennende arbeidsoppgaver
• Arbeidet kan bli rotasjonsbasert.

Endelig søknadsfrist er 15.02.2021 men søknader blir behandlet fortløpende.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@oneco.no

ANLEGGSLEDELSE

OneCo Samferdsel er en del av OneCo Konsernet. OneCo Samferdsel er forretningsområdet for vei og jernbane og arbeider innen alle elektrodisipliner.
Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert. Risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.
Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

OneCo Samferdsel søker etter anleggsledelse som kan styrke selskapet gjennom sin kompetanse og kommersielle innsikt, med hovedfokus på vei/jernbane.
Stillingene rapporterer til Produksjonsleder/Prosjektleder.
Stillingene vi ønsker besatt er Anleggsledere, Driftsledere og Baser.

Anleggsleders oppgaver vil være:

 • Byggeplassledelse fra A til Å
 • HMS/Ytre miljø, økonomi og kvalitetsstyring
 • Driftsplanlegging
 • Samarbeid med interessenter (kunde, kommune, næringsliv, leverandører etc.)

Driftsleders oppgaver vil være:

 • Kostnadskontroll i samarbeid med prosjektledelsen
 • Driftsplanlegging i samarbeid med prosjektledelsen
 • Oppstartsmøter og fordeling av arbeidsoppgaver
 • HMS/ytre miljø arbeid og kvalitetsstyring
 • Delta i byggemøter

Bas sine oppgaver vil være:

 • Ansvarlig for eget arbeidsteam og arbeidsutførelse
 • Ha tett dialog med resten av anleggsledelsen
 • Være medansvarlig for ressurser, planlegging og oppfølging
 • Sikre at krav til HMS/Ytre miljø og kvalitet ivaretas i daglig arbeid og at arbeidet utføres i henhold til avtale og tegninger
 • Ta initiativ til forbedringer og korrigere tiltak

Vi tenker at dere har:

 • Relevant ingeniørfaglig/teknisk utdannelse, fagbrev, og/eller relevant erfaring innen bygg/anlegg
 • Erfaring fra anleggsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode koordinerings -og administrative evner.
 • Kontrakts forståelse
  • Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement
 • Snakker og skriver norsk

Vi tilbyr:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • Herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å påvirke et selskap i vekst
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidet er rotasjonsbasert.

Søknader blir behandlet fortløpende og endelig søknadsfrist er 30.11.2020.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@oneco.no

Prosjektleder

OneCo Samferdsel er en del av OneCo Konsernet. OneCo Samferdsel er forretningsområdet for vei og jernbane og arbeider innen alle elektrodisipliner.
Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert. Risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.
Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

OneCo Samferdsel søker etter Prosjektleder som kan styrke selskapet gjennom sin kompetanse og kommersielle innsikt, med hovedfokus på vei/jernbane.
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder.

Dine oppgaver er:

 • Prosjektledelse/gjennomføring med forretningsmessig ansvar for kontrakter mot kunde.
 • Overordnet ansvar for at tildelte prosjekt når sine definerte mål knyttet til HMS, økonomi, kvalitet og fremdrift.
 • Multidisiplin ledelse av alle aktiviteter og innkjøp som inngår i prosjektet
 • Sikre optimal informasjonsflyt og kommunikasjon med byggherre og prosjektets øvrige interessenter
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av prosjektmetodikken og gjennomføringsmodell
 • Ivareta og styrke relasjonen til våre kunder og følgelig bidra til nye prosjekt
  Vi tenker at du har:
 • Relevant ingeniørfaglig/teknisk utdannelse og/eller relevant erfaring innen bygg/anlegg
 • Bred erfaring fra prosjektledelse/anleggsledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God økonomiforståelse
 • Kontrakts forståelse
 • Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement

Vi tilbyr deg:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • 100 herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å påvirke et selskap i vekst.
 • Muligheten til å prioritere i egen arbeidshverdag
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver

 

Kontorsted er Arendal. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.
Søknadsfrist: 30.11.2020

For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@scanmatic.no

Leder Salg- samferdsel

OneCo Samferdsel er en del av OneCo Konsernet. OneCo Samferdsel er forretningsområdet for vei og jernbane og arbeider innen alle elektrodisipliner.
Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert. Risiko og mulighetsstyring har høyt fokus. Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt.

Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».

OneCo Samferdsel søker etter Leder Salg som er operativ, kommersiell og strategisk tenkende. Stillingen har en avgjørende rolle i forhold til å utarbeide og gjennomføre vår strategi for markedsutvikling og vekst innen vei og jernbane, inkludert introduksjon til nye markedssegment og områder. Stillingen har personalansvar.
Stillingen er en del av ledergruppen i selskapet og rapporterer til Daglig leder.

Dine oppgaver er:

 • Være en sterk bidragsyter for å nå selskapets årlige og langsiktige mål
 • Bearbeiding av markeder og strategisk posisjonering
 • Identifisere og opprette relasjoner med eksisterende og nye samarbeidspartnere.
 • Lede anbudsprosesser
 • Kalkulasjonsarbeid

Vi tenker at du har:

 • Høyere utdanning som for eksempel fra økonomi, salg, markedsføring og tekniske fag.
 • Kjennskap til NS 8405, 8406, 8407 kontrakter.
 • Kjenner til samarbeidsformer som Joint Venture, Arbeidsfellesskap osv.
 • En utpreget kremmerånd
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 •  Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement

Vi tilbyr deg:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • 100 herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å påvirke et selskap i utvikling og vekst
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver

Kontorsted er Arendal og det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.
Søknadsfrist: 27.09.2020
For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@scanmatic.no

Prosjektingeniør automasjon – samferdsel

OneCo Samferdsel er en del av OneCo Konsernet. OneCo Samferdsel er forretningsområdet for vei og jernbane og arbeider innen alle elektrodisipliner. Vi er ISO 9001/14001/45001 sertifisert. Risiko og mulighetsstyring har høyt fokus.

Våre kunder og samarbeidspartnere er blant annet Statens Vegvesen, fylker, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Vi har hele Norge som arbeidsfelt. Vår visjon er: «Vi vil møte Norges behov for infrastruktur».OneCo Samferdsel søker etter prosjektingeniør som er genuint interessert i automasjon, og med sterkt ønske om å bidra til videreutvikling av fagfeltet i samferdselssegmentet.

Dine oppgaver er:

 •  Å være fagressursen innen automasjon i forretningsområdet
 • Delta i anbudsprosesser ved behov
 • Prosjektering og oppfølging av automasjon og SRO anlegg for samferdsel (vei, tunnel og jernbane)
 • Koordinering og verifisering av automasjonsleveranser, levert av underleverandører.

Vi tenker at du har:

 • Ingeniør utdannelse innen elektro/automasjon eller andre relevante fag.
 • Erfaring med automasjon innen samferdsel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Glede av å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Glimt i øyet og stort engasjement

Vi tilbyr deg:

 • Gode lønns- og forsikringsbetingelser
 • 100 herlige kolleger som alle brenner for et godt arbeidsmiljø
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver

 

Kontorsted er Arendal og det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.
Søknadsfrist: 27.09.2020
For ytterligere informasjon, kontakt:
Mari Bjelland, 41 50 86 29 / mari.bjelland@scanmatic.no