Region Vest

Operatører og arbeidsledere!

Blir du med på reisen vår? Vi søker operatører og arbeidsledere!
OneCo AS og Safe Yards AS er assosierte søsterselskap i industrikonsernet BR Industrier. Innen maritim virksomhet opplever vi sterk vekst i ordrebok. Nylige kontrakter som er vunnet, herunder skipsteknisk vedlikehold av de norske Fridtjof Nansen klasse fregattene, gir en langsiktighet i driften over flere år. Med bakgrunn i solid ordrebok skal staben styrkes med flere personellkategorier, herunder arbeidsledere og operatører innen mekaniske/plate/rør fag. Nytt personell er en del av satsingen med å styrke og bygge videre opp søsterselskapet SafeYards AS. Safe Yards AS har sin kjerneaktivitet innen marine og offshore aktiviteter, og tilbyr ulike systemer og løsninger til bransjen i tillegg til multidisipline oppgraderinger, reparasjoner og service.
OneCo Technologies og Safe Yards har som målsetting å skape trygge og spennende arbeidsplasser samtidig som vi gjennom vår spisskompetanse, gode ressurser og solide samarbeidspartnere gir økt verdi både for kunder og eiere. Det legges vekt på at all vår aktivitet ivaretar kunden, alle myndighetskrav og de ansattes sikkerhet. Vi skal være den beste løsningen og det beste valget for kunden.

Arbeidsoppgaver:

 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsoppdrag, reparasjoner og modifikasjoner.
 • Gjennomføring av større og mindre prosjekter.
 • Bidra i inspeksjoner og rapportering.
 •  Bidra til kontinuerlig forbedringer i våre arbeidsoppgaver.
 • For arbeidsledere: Lede operatører i planlegging og gjennomføring av vedlikeholds operasjoner i verksted og/eller ombord i fartøy. Deltakelse i befaringer og tilbudsberegning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev innen mekaniske- plate eller rørfag
 • Nødvendige sveisesertifikater (for sveisere)
 • Allsidig praksis og minimum 2 år med maritim erfaring.
 • Det er et krav at du behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Evnen til å sette kunden i fokus og skape gode relasjoner.
 • Tidligere erfaring med vedlikehold av de norske fregattene er svært ønskelig.
 • Må kunne Sikkerhetsklareres. Gyldig Sikkerhetsklarering vektlegges i en seleksjonsprosess.
 • For arbeidsledere: Teknisk fagskole med relevant fagkrets, men lang og relevant erfaring kan kompenseres for dette. Relevant erfaring som arbeidsleder/formann fra skipsverft/fabrikasjonsbedrifter.

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å relatere seg til OneCO AS sine verdier: “Langsiktighet”, “Raushet” og “Lidenskap”.
 • Evne til å både jobbe selvstendig og i team.
 • Lærevillig, nøyaktig og pålitelig.
 • Løsningsorientert og initiativrik.
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.
 •  Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget.
 • For arbeidsledere: Evne til å lede personell, trene/bygge team og sikre at arbeidsoperasjoner gjennomføres på en smidig og effektiv måte.

Vi tilbyr:

 • Spennende muligheter mot løpende kontrakter.
 • En organisasjon preget av “vinnerkultur” med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere som ikke ser problemer, men utfordringer som kan og skal løses.
 • Muligheter for å bidra til å prege utviklingen av et dynamisk selskap som tenker nytt og utfordrer det bestående.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En variert og utfordrende arbeidshverdag.
 • Gode pensjonsordninger.

For nærmere informasjon om stillingen eller innsendelse av søknad med CV:

Shideh Lahooti

Mob: 90 84 22 59
E-post shideh.lahooti@oneco.no

Energimontør

Er du en dyktig og energimontør som ønsker nye utfordringer og ønsker å bidra til å endre bransjen? Da er det deg vi søker!
OneCo Technologies har fulle ordrebøker til 2019 og langsiktige servicekontrakter.

 Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av varierte og spennende drift- og vedlikeholds-oppgaver
 • Delta i større og mindre prosjekter hos forskjellige kunder i Norge
 • Delta i tilbudsregning
 • Delta i attraktiv vaktordning for Norgesnett på Askøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som energimontør
 • Relevant erfaring fra distribusjonsnett.
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver er ønskelig, men ikke et krav.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Handlekraftig person med høy gjennomføringsevne.
 • Løsningorientert og initiativrik.
 • Pliktoppfyllende
 • Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker til 2019
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte kollegaer
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Pensjonsordninger, AFP
 • Servicebil
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknad og relevante papirer og sertifiseringer kan sendes til shideh.lahooti@oneco.no så tar vi kontakt med aktuelle kandidater.

Spørsmål om stillingen rettes til Ole – Kristian Jacobsen

Telefon: 48891092

Ingeniører designer for ladeløsninger, Lad24

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige Ingeniører designer med erfaring. OneCo Technologies AS har fulle ordrebøker til 2019 og langsiktige kontrakter.
OneCo Technologies AS i Bergen ønsker å styrke vår Serviceavdeling og søker deg som er en faglig sterk, engasjert og Ingeniører designer med tyngde innen elektrofaget.
Serviceavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Bergen og vi ønsker deg på laget! Som nyansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med masse positiv energi, faglig dyktighet og stolthet

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide ladeløsning for Borettslag/Sameie, Parkeringsanlegg, og Næringsbygg.
 • Måling, beregning og dimensjonering av elektriske anlegg
 • Utarbeidelse av løsningsforslag og tilbud.
 • Kommunikasjon, både internt og mot kunde
 • Dokumentasjon av nevnte prosesser
 • Utstrakt reisevirksomhet i Norge
 • Rapportere til avdelingsleder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med Installatør GR. L.
 • Fagbrev elektriker/elektromontør GR. L
 • Teknisk erfaring fra elektrobransjen er et krav, kjennskap til normer/lover og forskrifter.
 • Rådgivererfaring
 • Gode datakunnskaper.
 • Det er et krav om at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Økonomiforståelse
 • Kalkulasjonserfaring
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • God teknisk forståelse
 • Interesse for elektro, Elbil, batteriløsninger og solenergi
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Trives med kundekontakt og yter god service
 • Fremover lent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En spennende organisasjon i vekst med fokus på konkrete mål og strategiarbeid.
 • Kompetanseutvikling gjennom kurs og etterutdanning.
 • Store muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver og arbeidsplass.
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • En organisasjon med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere
 • Pensjonsordninger og AFP

Ved spørsmål kontakt:

Jan-Erik Nikolaisen, Avdelingsleder service, miljø og teknologi, tlf. 918 57 164

E-post: jan-erik.nikolaisen@oneco.no

Søknad og relevante papirer og sertifiseringer kan sendes til shideh.lahooti@oneco.no så tar vi kontakt med aktuelle kandidater.

OneCo Region Vest søker elektrikere!

Vi søker flinke og engasjerte medarbeidere for elektro avdelingen vår.
Er du den vi søker etter som ønsker å bidra med faglig kompetanse og godt humør?

Arbeidsoppgaver

 • Generelt elektrisk arbeid innenfor små og store næringsbygg, samt boligprosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som elektriker gruppe L
 • Relevant erfaring fra service og prosjekter er ønskelig, men ikke et krav
 • Fleksibel og løsningsorientert, nøye og pliktoppfyllende
 • Førerkort kl B
 • Erfaring som serviceelektriker er ønskelig
 • Er flink på kunderelasjoner
 • Snakker ett skandinavisk språk
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Har ren vandelsattest

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige elektrikere
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert og initiativrik
 • Kvalitetsbevisst
 • Pliktoppfyllende

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker til 2019
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Rotasjonsarbeid
 • Fast ansettelse
 • Servicebil når du er i oppdrag
 • Pensjonsordninger

For nærmere informasjon om stillingen eller innsendelse av søknad med CV:

Shideh Lahooti

Mob: 90 84 22 59
E-post shideh.lahooti@oneco.no

Service elektriker

Vi søker elektrikere som ønsker å jobbe med service, miljø og teknologi.
Som ansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med fokus på grønn teknologi.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av varierte og spennende serviceoppdrag
 •  Gjennomføring av større og mindre prosjekter.
 • Kundekontakt, befaringer og tilbudsregning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Allsidig praksis og fagbrev som elektromontør gr. L
 • Førerkort klasse B
 • Det er et krav om at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Evnen til å sette kunden i fokus og skape gode relasjoner
 • Relevant erfaring som serviceelektriker innen bolig og industri

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, lærevillig, nøyaktig og pålitelig
 •  Løsningsorientert og initiativrik
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne
 •  Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget

  Vi tilbyr:

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker til 2019
 • En organisasjon med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En variert, og utfordrende arbeidshverdag.
 • Pensjonsordninger

 

Spørsmål om stillingen:

Ove Thorvaldsen, tlf: 932 52 004, mail: ove.thorvaldsen@oneco.no

Jan-Erik Nikolaisen, tlf: 918 57 164, mail: jan-erik.nikolaisen@oneco.no

 

Svakstrøm/telekommunikasjons montører

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige svakstrøms montører med erfaring. OneCo Technologies har fulle ordrebøker til 2019 og langsiktige servicekontrakter.

       Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av varierte og spennende serviceoppdrag
 • Gjennomføring av større og mindre prosjekter
 • Utførelse av infrastruktur fiber/kobber, telefonisystemer, velferdsteknologi, sykesignal, adgangskontroll, brannalarm, radioløsninger og datanettverk.
 • Kundekontakt, befaringer, tilbudsregning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Telemontør / Telekommunikasjonsmontør, lang og god erfaring og kompetanse kan kompensere for dette
 •  EL montør med interesse innenfor svakstrøm oppfordres til å søke
 • Vilje og evne til å jobbe som telemontør
 • Grunnleggende kunnskap om PC / nettverk.
 • Relevant erfaring fra service og prosjekter
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige montører med
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert nøye og pliktoppfyllende
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Faglig engasjert og ønske om å holde deg oppdatert innen faget
 • Gode samarbeidsevne

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker til 2019
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Pensjonsordninger, AFPSpørsmål om stillingen: Geir Jakobsen, telefon 55 59 69 74,e-post geir.jakobsen@oneco.no

Søknad med CV sendes til: geir.jakobsen@oneco.no

Elektromontører og Basmontører

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige elektromontører med erfaring. OneCo Technologies har fulle ordrebøker til 2019 og langsiktige servicekontrakter.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av varierte og spennende serviceoppdrag
 • Gjennomføring av større og mindre prosjekter
 • Kundekontakt, befaringer, tilbudsregning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som elektriker gruppe L
 • Relevant erfaring fra service og prosjekter
 • Fleksibel og løsningsorientert nøye og pliktoppfyllende
 • Fordel med erfaring innen smarthus, Xcomfort, Dali
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige montører med
 • Sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne
 • Løsningsorientert, initiativrik.
 • Pliktoppfyllende
 • Faglig engasjement og ønske om å holde deg oppdatert innen faget

Vi tilbyr

 • Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker til 2019
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Pensjonsordninger, AFPSpørsmål om stillingen: Ove Thorvaldsen telefon 55 59 69 21,e-post ove.thorvaldsen@oneco.no

  Søknad med CV sendes til: ove.thorvaldsen@oneco.no


Prosjektledere Elektro Prosjektavdeling

På grunn av stadig økende oppdragsmengde søker OneCo dyktige prosjektledere med erfaring. OneCo Technologies AS har fulle ordrebøker til 2019 og langsiktige kontrakter.
OneCo Technologies AS i Bergen ønsker å styrke vår Prosjektavdeling og søker deg som er en faglig sterk, engasjert og dyktig prosjektleder med tyngde innen elektrofaget.
Prosjektavdelingen er en viktig brikke i vår videre vekst i Bergen og vi ønsker deg på laget! Som nyansatt hos oss vil du tilhøre en avdeling med masse positiv energi, faglig dyktighet og stolthet.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av egne prosjekter med framdrift, økonomistyring og personelloppfølging
 • Oppfølging av salg/tilbud
 • Ressurskoordinering
 • Kommunikasjon og koordinering mot kunder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Lang erfaring innen elektrofaget, minimum fagbrev Gr.L og gjerne teknisk fagskole eller høyskole
 • Kjennskap til normer/lover og forskrifter
 • Det er et krav om at du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Økonomiforståelse
 • Kalkulasjonserfaring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, strukturert og initiativrik
 • Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
 • Trives med kundekontakt og yter god service
 • Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
 • Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
 • Ønske om å levere gode resultat og et godt produkt
 • Du trives i kontakt med kunden og er kjent for å bygge gode relasjoner
 • Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En spennende organisasjon i vekst med fokus på konkrete mål og strategiarbeid.
 • Kompetanseutvikling gjennom kurs og etterutdanning.
 • Store muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver og arbeidsplass.
 • Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
 • Utfordrende og varierende hverdag
 • En organisasjon med stort engasjement, faglig dyktighet og pliktoppfyllende medarbeidere
 • Pensjonsordninger og AFP

Ved spørsmål kontakt:

Jan-Erik Nikolaisen, Avdelingsleder service, miljø og teknologi, tlf. 918 57 164

E-post: jan-erik.nikolaisen@oneco.no