Et av Norges største byggeprosjekt

Et av Norges største byggeprosjekt

For tiden pågår en storstilt utbygging av Norges hovedflyplass – Gardermoen. Terminalen utvides med 117 000m2, det bygges blant annet en ny pir, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg.  OneCo har en stor kontakt på elektro som omhandler 52.

For tiden pågår en storstilt utbygging av Norges hovedflyplass – Gardermoen. Terminalen utvides med 117 000m2, det bygges blant annet en ny pir, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg.

OneCo har en stor kontakt på elektro som omhandler 52.100 m2 i ny terminal – Service Bygg Vest og ombygging av 24.930 m2 i eksisterende terminal – Service bygg Øst. Byggestart var 2011 – med ferdigstillelse våren 2017.
«Vi er stolt av å være en solid leverandør av elektrotjenester på OSL. Det er et stort prosjekt som går over mange år. Etter utbyggingen er ferdig skal flyplassen kunne håndtere 28 millioner passasjerer», sier prosjektleder i OneCo, Knut Andersen

OneCo skal blant annet levere:

Ca. 27.000 meter med kabelbroer
Ca. 1900 meter 110mm rør
Ca. 850 meter strømskinner
Ca. 2900 KNX komponenter
Alle mengder er justerbare

Dette er den desidert største enkeltleveransen til OneCo innen elektro på Østlandet. Selskapet har derfor etablert et dyktig team av medarbeidere på Gardermoen.

Ressursene, som nå er samlet i OneCo Elektro AS er blitt godt kjent på anlegget.

«Teamet vi har på Gardermoen utgjør vår suksessfaktor. Det er et stort engasjement for prosjektet – og for at leveransene skal leveres både på tid og til rett kvalitet», sier Bård A. Nielsen, daglig leder i OneCo Elektro.

Hovedbilde: Illustrasjon:Team_T AS

Mer om prosjektet her: oslt2.no

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.