Et av Norges største byggeprosjekt

Et av Norges største byggeprosjekt

For tiden pågår en storstilt utbygging av Norges hovedflyplass – Gardermoen. Terminalen utvides med 117 000m2, det bygges blant annet en ny pir, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg.  OneCo har en stor kontakt på elektro som omhandler 52.

For tiden pågår en storstilt utbygging av Norges hovedflyplass – Gardermoen. Terminalen utvides med 117 000m2, det bygges blant annet en ny pir, 21 oppstillingsplasser for fly og et nytt bagasjeanlegg.

OneCo har en stor kontakt på elektro som omhandler 52.100 m2 i ny terminal – Service Bygg Vest og ombygging av 24.930 m2 i eksisterende terminal – Service bygg Øst. Byggestart var 2011 – med ferdigstillelse våren 2017.
«Vi er stolt av å være en solid leverandør av elektrotjenester på OSL. Det er et stort prosjekt som går over mange år. Etter utbyggingen er ferdig skal flyplassen kunne håndtere 28 millioner passasjerer», sier prosjektleder i OneCo, Knut Andersen

OneCo skal blant annet levere:

Ca. 27.000 meter med kabelbroer
Ca. 1900 meter 110mm rør
Ca. 850 meter strømskinner
Ca. 2900 KNX komponenter
Alle mengder er justerbare

Dette er den desidert største enkeltleveransen til OneCo innen elektro på Østlandet. Selskapet har derfor etablert et dyktig team av medarbeidere på Gardermoen.

Ressursene, som nå er samlet i OneCo Elektro AS er blitt godt kjent på anlegget.

«Teamet vi har på Gardermoen utgjør vår suksessfaktor. Det er et stort engasjement for prosjektet – og for at leveransene skal leveres både på tid og til rett kvalitet», sier Bård A. Nielsen, daglig leder i OneCo Elektro.

Hovedbilde: Illustrasjon:Team_T AS

Mer om prosjektet her: oslt2.no

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…