Et bidrag til miljøet

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget. «For oss blir dette et svært spennende prosjekt.

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget.

«For oss blir dette et svært spennende prosjekt. Det er flott å få være med å bygge et anlegg som gjenvinner energi og på den måten skåner miljøet.

I og med at anlegget ligger vegg i vegg med våre lokaler på Forus, gir det oss også en mulighet til å yte høy gard av service og til gjengelighet både under selve prosjektet, men også videre inn i driftsfasen.», sier Arne Riise, adm. dir. i OneCo Teksal Hineco.