Et bidrag til miljøet

Et bidrag til miljøet

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget. «For oss blir dette et svært spennende prosjekt.

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget.

«For oss blir dette et svært spennende prosjekt. Det er flott å få være med å bygge et anlegg som gjenvinner energi og på den måten skåner miljøet.

I og med at anlegget ligger vegg i vegg med våre lokaler på Forus, gir det oss også en mulighet til å yte høy gard av service og til gjengelighet både under selve prosjektet, men også videre inn i driftsfasen.», sier Arne Riise, adm. dir. i OneCo Teksal Hineco.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.