Et bidrag til miljøet

Et bidrag til miljøet

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget. «For oss blir dette et svært spennende prosjekt.

I forbindelse med utbyggingen av det stor forbrenningsanlegget til IVAR på Forus, har OneCo inngått kontrakt med Energi Tekniska Konstruktioner. OneCo skal levere komplett elektrisk utrustning til forbrenningsanlegget.

«For oss blir dette et svært spennende prosjekt. Det er flott å få være med å bygge et anlegg som gjenvinner energi og på den måten skåner miljøet.

I og med at anlegget ligger vegg i vegg med våre lokaler på Forus, gir det oss også en mulighet til å yte høy gard av service og til gjengelighet både under selve prosjektet, men også videre inn i driftsfasen.», sier Arne Riise, adm. dir. i OneCo Teksal Hineco.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.