Et nytt selskap i en etablert bransje

dumy1

Med hovedkontor i Kristiansand har OneCo ambisjon om å bygge et nordisk industrikonsern som skal tilby tjenester og produkter innenfor on- og offshore, industri, infrastruktur, bygg og service. OneCo er et nytt selskap og brand, men vil i løpet av kort tid bestå av en rekke medarbeidere med omfattende kompetanse og erfaring innen de fagdisipliner selskapet tilbyr markedet. Som navnet tilsier skal OneCo fremstå som ETT sterkt og kompetent fagmiljø.

Med hovedkontor i Kristiansand har OneCo ambisjon om å bygge et nordisk industrikonsern som skal tilby tjenester og produkter innenfor on- og offshore, industri, infrastruktur, bygg og service. 

OneCo er et nytt selskap og brand, men vil i løpet av kort tid bestå av en rekke medarbeidere med omfattende kompetanse og erfaring innen de fagdisipliner selskapet tilbyr markedet. Som navnet tilsier skal OneCo fremstå som ETT sterkt og kompetent fagmiljø.

– Men for å fremstå som konkurransedyktig og mindre sårbar i forhold til konjunkturer vil selskapet drive deler av virksomheten gjennom forpliktende allianser og samarbeidsavtaler med etablerte og erfarne leverandører. OneCo skal absolutt ha en sterk og slagkraftig base med egne medarbeidere, men vi har en grunnleggende tro på at en større fleksibilitet i kostnadsbasen vil gi gunstigere leveranser i markedet, sier Arnstein Moy, konstituert administrerende direktør i selskapet.

I følge Moy har OneCo henvendelser fra investormarkedet.

– Vi er i en bransje som er mode for nye tanker og nye aktører. Dette har investormarkedet tydeligvis tatt innover seg, i alle fall hvis vi skal dømme etter de henvendelsene vi har fått i løpet av kort tid, sier Moy som opprinnelig er ansatt som direktør for forretningsutvikling i OneCo.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.