Etterspurt AMS-skap fra OneCo

Etterspurt AMS-skap fra OneCo 2

OneCo Vests har nå levert mer enn 5000 AMS konsentratorskap til norske nettselskaper.

Konsentratorskapene benyttes til montasje av konsentratorer (mastere) for datainnsamling i forbindelse med utrulling av AMS-målere. I tilegg er skapet tilpasset montasje av utstyr som muliggjør overvåking og datafangst som gir grunnlag for analyse og ny informasjon om tilstanden på distribusjonsnettet («Nett-Nytte»). Skapene leveres i sjøvannsbestandig aluminium og tilpasses kundens ønsker.

Skapene er egenproduserte og tilpasset montasje i nettstasjoner eller i lavspentnettet (på stolpe eller kabelskap) og blir instrumentert etter kundes spesifikasjon.

OneCo har kontrahert ca. 10.000 «nett-nytte» installasjoner hvor av ca. 6000 av disse er gjennomført. Gjennom disse prosjektene har OneCo tilegnet seg en unik erfaring på:

  • Utrulling av store mengder (prosjektledelse, logistikk, effektivitet, sikkerhet og kvalitet)
  • Håndtering av store mengder strømstanser i 22 kV nettet. (15-20 stanser i døgnet gjennom 2 år)
  • Montasjeløsninger på alle typer nettstasjoner.

Gjennom dialog med kunde ønsker OneCo å dele denne kunnskapen slik at kunden kan velge:

  • Komponenter som gir høy kvalitet og lett montasje
  • Montasjeløsninger som er driftsvennlige
  • Organisering av utrullingen på en effektiv og sikker måte.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.