Etterspurt AMS-skap fra OneCo

Etterspurt AMS-skap fra OneCo 2

OneCo Vests har nå levert mer enn 5000 AMS konsentratorskap til norske nettselskaper.

Konsentratorskapene benyttes til montasje av konsentratorer (mastere) for datainnsamling i forbindelse med utrulling av AMS-målere. I tilegg er skapet tilpasset montasje av utstyr som muliggjør overvåking og datafangst som gir grunnlag for analyse og ny informasjon om tilstanden på distribusjonsnettet («Nett-Nytte»). Skapene leveres i sjøvannsbestandig aluminium og tilpasses kundens ønsker.

Skapene er egenproduserte og tilpasset montasje i nettstasjoner eller i lavspentnettet (på stolpe eller kabelskap) og blir instrumentert etter kundes spesifikasjon.

OneCo har kontrahert ca. 10.000 «nett-nytte» installasjoner hvor av ca. 6000 av disse er gjennomført. Gjennom disse prosjektene har OneCo tilegnet seg en unik erfaring på:

  • Utrulling av store mengder (prosjektledelse, logistikk, effektivitet, sikkerhet og kvalitet)
  • Håndtering av store mengder strømstanser i 22 kV nettet. (15-20 stanser i døgnet gjennom 2 år)
  • Montasjeløsninger på alle typer nettstasjoner.

Gjennom dialog med kunde ønsker OneCo å dele denne kunnskapen slik at kunden kan velge:

  • Komponenter som gir høy kvalitet og lett montasje
  • Montasjeløsninger som er driftsvennlige
  • Organisering av utrullingen på en effektiv og sikker måte.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.