Flere Energimontører på OneCo-laget

mast

Grunnet økt ordretilgang og styrket markedsposisjon ansetter nå OneCo flere Energimontører på Sørlandet, Bergensregionen og Østlandsregionen.

OneCo har over tid etablert en markedsposisjon innen prosjekt og drift og vedlikehold på distribusjons- og regionalnett samt montasje av det elektrotekniske utstyret på kraft- og transformatorstasjoner.

Parallelt med økt ordretilgang har OneCo bygget opp en solid kompetanse både på ledelse og montasje innen dette markedet.

For å styrke laget ytterligere vil  OneCo nå ansette flere Energimontørene  på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet. For mer informasjon om stillingene se: https://www.onecono-live.local/karriere/

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.