Flere Energimontører på OneCo-laget

Grunnet økt ordretilgang og styrket markedsposisjon ansetter nå OneCo flere Energimontører på Sørlandet, Bergensregionen og Østlandsregionen.

OneCo har over tid etablert en markedsposisjon innen prosjekt og drift og vedlikehold på distribusjons- og regionalnett samt montasje av det elektrotekniske utstyret på kraft- og transformatorstasjoner.

Parallelt med økt ordretilgang har OneCo bygget opp en solid kompetanse både på ledelse og montasje innen dette markedet.

For å styrke laget ytterligere vil  OneCo nå ansette flere Energimontørene  på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet. For mer informasjon om stillingene se: https://www.oneco.no/karriere/