Formenn – Energi / Elkraft

OneCo er etablert i Norge som en av de største elektrotekniske entreprenørene. Et av satsingsområdene er samfunnskritisk infrastruktur, deriblant kraftdistribusjon.

Selskapet leverer i dag prosjekter i dette markedet, med hovedtyngde på transformatorstasjoner i distribusjon- og regionalnettet samt kraftverk. I tillegg er det inngått drifts- og vedlikeholdsavtaler med Agder Energi Nett, Glitre, og Norgesnett.

OneCo har som ambisjon å ha en vesentlig vekst innen Elkraftmarkedet i tiden fremover. Dette gjelder innenfor drift og vedlikehold i distribusjonsnett, men ikke minst i det nasjonale prosjektmarkedet på høyere spenninger, da med fokus på transformatorstasjoner, vindparker, koblingsanlegg med tilhørende installasjoner.

Vi søker derfor reisevillige arbeidende formenn!

Vi ser etter en dyktig arbeidende anleggsleder som har elektro bakgrunn og kan ta ansvar for å gjennomføre bygging/fornyelse av transformatorstasjoner og kraftstasjoner.
Rollen er kombinert med et praktisk ansvar, det vil si at rollen vil innebære både montasje og administrasjon.
Vi ser etter deg som vil ta ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjekter og lede et faglig team mot konkrete mål. Vi har oppdrag i hele Norge.

Du vil forestå planlegging og gjennomføring av arbeidet, samt følge opp HMS og kvalitetskontroll. Det er ditt ansvar å gjennomføre leveransen så effektivt som mulig, og følge opp at kontrakten følges og byggherrens interesser er godt ivaretatt.

En del reisevirksomhet må påregnes, først og fremst i en fastsatt rotasjonsordning.

Arbeidsoppgaver
• Anleggsleder er selskapets ansvarlige leder for prosjektet i felt
• Utføre arbeidspakken med nødvendig kvalitet og innenfor definerte prosjektrammer og toleranse, samt rapportere dette til overordnede
• Høy- og lavspenningsarbeider på kraftstasjoner, trafostasjoner, industrianlegg
• Delta på prosjektgjennomganger, oppstartsmøte og byggemøter
• Skal gjennomføre oppstartsmøter ved hver rotasjon og morgenmøter der dette er avtalt
• Ivareta den løpende kontakten med byggherrens representanter
• Koordinere egne ressurser og underentreprenører ved anlegget
• Føre kontroll med timeforbruk, produksjonsrapporter og rapportere fremdrift
• Innkjøp av materiell og utstyr, samt kontrollere og rapportere om mottatt materiell
• Oppfølging av HMS og ytre miljø på anlegget
• Registrere og behandle avvik og endringer
• Delta i utarbeidelsen av sluttdokumentasjon

Kvalifikasjoner
• Energimontør med fagbrev
• Elektrikere gr. L med fagbrev og erfaring fra industri/infrastruktur
• Relevant erfaring som anleggsleder eller liknende
• Elektro bakgrunn, ideelt fagbrev + fagskole/ingeniør
• Ideelt om du har erfaring fra transformatorstasjoner og linjearbeid eller liknende
• Ledererfaring
• Kunnskap om prosjektøkonomi og optimalisering
• Kunnskap innen HMS, kvalitet, internkontroll og kontraktsforståelse
• Du må kunne både norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Selvstendig, strukturert og initiativrik
• Har forståelse og interesse for å gjennomføre prosjekter best mulig
• Faglig engasjert og ønske om å være oppdatert innen faget
• Fleksibel og evne til å ta høy arbeidsbelastning i perioder
• Fremoverlent, forretningsorientert og motivert for å lykkes
• Gode samarbeidsevner
• Proaktiv, løsningsorientert og god «kundebehandler».

Vi kan tilby:
• Spennende muligheter i et solid selskap i vekst med fulle ordrebøker
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling
• Team med dyktige og motiverte arbeidstakere
• Utfordrende og varierende hverdag
• Konkurransedyktige lønnsbetingelser

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen olje/gass & marine, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.
Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon - nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 850 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 1,5 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo og Drammen.
Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte.
Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Kontakt:
Avdelingsleder Elkraft - Geir Vika: 957 97 322. geir.vika@oneco.no