Forsterking av OneCo`s satsing på Elkraft

Forsterking av OneCo`s satsing på Elkraft

OneCo Sør opplever sterk vekst innen Elkraft segmentet, og som et ledd i videre ekspansjon er Kenneth Andersen ansatt som ansvarlig for satsningen videre i det nasjonale Elkraft markedet.

Kenneth kommer fra Otera Ratel AS som daglig leder, og har fra 1 august begynt sin hverdag i OneCo Sør. Kenneth er utdannet energimontør og har en bachelor i elkraftteknikk.

Han har også en master i ledelse, med spesialisering innenfor strategi og forretningsutvikling fra NTNU samt fartstid fra Forsvaret.

Andersen har jobbet både i og rundt Grenland – han bor i Langesund, samt flere år for ABB i Asia, der han hadde ansvar for automasjon og kraftdistribusjon på rigger og skip.

«OneCo har allerede etablert seg på markedet som en seriøs aktør innenfor elkraft segmentet, og de har en unik kompetanse og erfaring som jeg tror våre kunder og samarbeidspartnere setter stor pris på», sier Andersen.

Elkraft, med fokus på prosjekter på regional- og sentralnettet er et slikt område som vil få et sterkere nasjonalt fokus.

Enheten vil bli bygget med utgangspunkt i det markedet og den leveranseorganisasjonen som er bygget opp i Region Sør, men vil også spille på de ressursene og leveransene som er representert i de andre regionene.

Det ligger også et potensiale i forbindelse med å levere spesialtjenester til både eksisterende og nye kunder. Dette vil være eksempelvis prosjekteringstjenester (spesielt innenfor jordingsanlegg), vernanlegg og vernanalyse, kortslutningsberegninger osv.

OneCo ser store muligheter for videre vekst innen elkraft segmentet fremover, og vil i tiden fremover styrke sine leveranser med en større stab av kvalifiserte montører, anleggsledere og prosjektledere for gjennomføring av de prosjekter vi nå skal påbegynne.

Tidligere i år kjøpte OneCo opp Enteka AB som er en installasjons-, teknikk- og service entreprenør med spesialistkompetanse innen eltransmisjon 22-420 kV. Enteka har sertifisert personell for bryter testing, kabelkutting og kabelterminering opp til 420 kV.

I forbindelse med dette oppkjøpet bytter Enteka navn til OneCo Kraftteknikk AB.

Denne kompetansen vil være en viktig bidragsyter i den videre satsningen i Norge, og vil forsterke vår kompetanse på blant annet montasje av stasjonsanlegg, kabelanlegg og linjearbeid på alle spenningsnivåer helt opp til 420 kV.

OneCo vil fortsatt være en profesjonell montasjepartner og prosjektorganisasjon med spisskompetanse innen kraftverk, transformatorstasjoner og kabelanlegg.

Kennet Andersen på plass i OneCo

Kennet Andersen på plass i OneCo

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.