Fremtidens tunnelbelysning

Fremtidens tunnelbelysning

Nytt lys i tunnelene kan redde liv og spare penger. Mange tunneler venter på moderne lyssetting – og Brekktunnelen mellom Buvika og Øysand på E39 er først ut. Brekktunnelen er en del av OPS prosjektet E39 Klett – Bårdshaug som er bygd og driftes av Skanska.

Nytt lys i tunnelene kan redde liv og spare penger. Mange tunneler venter på moderne lyssetting – og Brekktunnelen mellom Buvika og Øysand på E39 er først ut. Brekktunnelen er en del av OPS prosjektet E39 Klett – Bårdshaug som er bygd og driftes av Skanska.

OneCo har sammen med Skanska levert prosjektet som har bestått av elektro, belysning og styringssystem til tunnelen. I disse dager legges siste hånd på verket med i driftsettelse av styresystemet.

«I Brekktunnelen har vi montert 275 lys armaturer – gammel teknologi med standard lysrørarmatur byttes ut til fordel for armatur med LED teknologi. I tillegg er det levert et teknologisk styringssystem for å få fullt utbytte av den nye teknologien», forteller en engasjert Børge Lundhaug i OneCo Midt Norge.

Jobben er utført i tett samarbeid med Skanska, Statens Vegvesen / Veidirektoratet og OneCo. Der flere selskaper i OneCo strukturen har hver involvert, blant annet OneCo Samferdsel og OneCo Midt Norge. Utskiftingen har hvert utført som nattarbeid med stengt tunnel og åpen for normal ferdsel på dagtid. Det har hvert et viktig poeng at tunnelen skal være i normal drift gjennom hele anleggsperioden. Dvs. at tunnelen ikke skal mørklegges underveis og at stenge/ åpnetidspunkt overholdes. Prosjektet er gjennomført i henhold til tidsplan og hvor oppetid er overholdt. Prosjektet er også gjennomført uten uten uhell eller uønskede hendelser. 

«Gjennomføringen har hvert krevende men vi har hatt en prosjektgruppe som har vist en eksemplarisk vilje og evne til å løse oppgaven på en effektiv og løsningsorientert måte. Det er vi meget godt for nøyd med og berømmer alle parter for en meget god jobb», fortsetter Lundhaug

Brekktunnelen er et pilotprosjekt der det testes ut strømbesparende LED lys. I tillegg til å være strømbesparende med LED i seg selv, er også tunnelen forberedt for en løsning der lyset reguleres i forhold til trafikken. OneCo har levert den tekniske løsningen. Spesielt for tunnelen er regulering av innkjøringssonene hvor lyset tilpasses lysforholdene på utsiden av tunnelen.

«I tillegg til å ha et trafikksikkerhetsaspekt har LED også en positiv økonomisk side for Skanska som også har driftsansvaret. LED belysning har lengre levetid og betydelig mer fleksibel i forhold til styringsmuligheter enn tradisjonelle lysarmaturer. Dette gir lavere driftskostnader og mindre stengte tunneler som følge av vedlikehold», avslutter Lundhaug.

Se video fra under publisert på NRK.no:

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.