Fykanvann kraftstasjon

Chamonix , 3842 m.o.h

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Hydroenergi AS på leveranse av kontrol-og apparatanlegg samt transformator til Fykanvann kraftstasjon. Det er Statkraft som eier kraftstasjonen. Fykanvann kraftstasjon er lokalisert i Meløy kommune i Nordland fylke og stasjonen vil bli plassert i eksisterende Glomfjord Kraftstasjon.

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Hydroenergi AS på leveranse av kontrol-og apparatanlegg samt transformator til Fykanvann kraftstasjon. Det er Statkraft som eier kraftstasjonen.

Fykanvann kraftstasjon er lokalisert i Meløy kommune i Nordland fylke og stasjonen vil bli plassert i eksisterende Glomfjord Kraftstasjon.

Anlegget består av 1stk. horisontal Francis maskin med generatoreffekt på 2,4MW.
Anlegget skal stå ferdig idriftsatt inkludert prøvedrift 21.11.2012.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.