Byggestrøm - Norgesnett og Glitre

Vi har gleden av tilby etablering / reetablering og leie av byggestrømskap i områdene: 
Drammen – Lier – Nedre Eiker – Kongsberg, Asker og Nordre Follo

Byggestrøm

Tilbudspriser:

Etablering og reetablering (Oppsett / nedtak): Kr 4900,- (Eks. mva)
Leie av skap per kalenderdag:                         Kr 25,-     (Eks.mva)

Byggestrømskapet er utstyr med
-  1x 32A stikk (Rundstift),
-  1x 63A stikk (Rundstift)
-  2x 16A  stikk (Vanlig uttak).

Prisene forutsetter at permanent tilførsel (stikkledning) er lagt frem til husvegg, og at denne kan benyttes til forsyning av byggestrømskap.
Hvis det må etableres midlertidig forsyning, kommer det et tillegg etter avtale, alternativt nærmeste påkoblingsmulighet.

Første faktura omfatter etablering og reetablering samt leie for første måned.

I Norgesnett viderefaktureres strøm fra OneCo.
I Glitre tegnes det et strømabonnement på kunden.

Opplysninger som må oppgis ved bestilling:
-  Fullt navn
-  Personnummer (alt. fødselsdato)
-  Gatenavn/nummer
-  Gårds/bruksnummer (ikke påkrevd)
-  Postnummer/sted
-  Epost
-  Fakturaadresse
-  Tlf-nr
-  Organisasjonsnummer (hvis bedrift)

 

Informasjon vedrørende strømabonnent: Trykk her

 

For ytterligere informasjon og bestilling, ta kontakt via skjema eller på:

Epost: Ordreglitre@oneco.no

Telefon: 482 11 130