God respons på Eliaden

God respons på Eliaden

OneCo sine AMS-skap for montasje av konsentratorer og «nett-nytte»-utrustning ble godt mottatt på Eliaden.

Eliaden og Målerdagene (arrangert av Energi Norge) ble for første gang arrangert sammen.
OneCo var representert med en egen minimesse. Geir Hegelstad og Bjørn Vagle fra OneCo fikk det travelt med å presentere selskapets AMS-skap. Skap til bruk for konsentrator i nettstasjoner er ett av produktene som OneCo satser på i ettermarkedet i AMS sammenheng. Dette skapet er også tilrettelagt for å kunne inneholde instrumenter i forbindelse med utbygging av «nett-nytte funksjoner».  Det er allerede inngått en betydelig kontrakt
på dette mot Troms Kraft. Nå jobbes det med flere interessenter i forlengelsen av messen.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.