God respons på Eliaden

God respons på Eliaden

OneCo sine AMS-skap for montasje av konsentratorer og «nett-nytte»-utrustning ble godt mottatt på Eliaden.

Eliaden og Målerdagene (arrangert av Energi Norge) ble for første gang arrangert sammen.
OneCo var representert med en egen minimesse. Geir Hegelstad og Bjørn Vagle fra OneCo fikk det travelt med å presentere selskapets AMS-skap. Skap til bruk for konsentrator i nettstasjoner er ett av produktene som OneCo satser på i ettermarkedet i AMS sammenheng. Dette skapet er også tilrettelagt for å kunne inneholde instrumenter i forbindelse med utbygging av «nett-nytte funksjoner».  Det er allerede inngått en betydelig kontrakt
på dette mot Troms Kraft. Nå jobbes det med flere interessenter i forlengelsen av messen.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.