Hattrick i Oslo

Hattrick i Oslo

OneCo Elektro har inngått avtale om å levere elektroinstallasjonen i forbindelse med rehabilitering av Majorstua skole. Skolen fremstår som ett bygningsvolum, men er bygget i ulike perioder i 1908 og 1924. Det er i tillegg utført en rekke ombygginger og rehabiliteringer, den siste i 2002.

OneCo Elektro har inngått avtale om å levere elektroinstallasjonen i forbindelse med rehabilitering av Majorstua skole. Skolen fremstår som ett bygningsvolum, men er bygget i ulike perioder i 1908 og 1924. Det er i tillegg utført en rekke ombygginger og rehabiliteringer, den siste i 2002. Skolebygget er i 5 etasjer, inkludert underetasje. Totalt er skolen på om lag 11.650 m², samt 6.800 m² utomhus arealer. Hovedentreprenør og kunde er HENT AS.

OneCo Elektro har også inngått avtale med HENT om å levere elektroinstallasjonen i forbindelse med ombygging og utvidelse av eksisterende hybelbygg for studenter samt en helt ny kontordel på Sogn Studentby. Prosjektet omfatter ombygging og utvidelse av eksisterende hybelbygg for studenter på Sogn i Oslo.  Studentskipnaden i Oslo er byggherre og de har ambisjoner om at Sogn 2012 skal være et nasjonalt og internasjonalt referanseprosjekt for fremtidens studentboliger hvor studenter skal oppleve høy prioritering av bokvalitet. Prosjektet skal ivareta fremtidens krav til helhetlige og ledende løsninger innen miljø, energi og god materialbruk. Prosjektet skal planlegges og bygges med klimaeffektive arkitektoniske løsninger som har fokus på kvalitet og helhetlige løsninger. Bygget skal stå klart i mai 2013.

Samlet kontraktsum for kontraktene er rundt 25 mill

Rammeavtale med A-Hus
OneCo Elektro har inngått rammeavtale med Akershus Universitetssykehus HF (AHUS) for levering av elektroarbeid. Kontraktsperioden er 3 år med opsjon på ytterligere 1 år.
AHUS har sin hovedlokasjon på Nordbyhagen i Lørenskog, men også lokasjoner i Akershus. Ahus disponerer arealer i 9 kommuner og 23 lokasjoner. Av totalt disponibelt areal på ca 270 000 bta eier Ahus ca 240 000 bta og disponerer ca 30 000 bta gjennom leieavtaler. Omfanget kan ikke anslås nøyaktig, men det er foreløpig beregnet totale prosjektkostnader (for alle fag) på ca kr. 100 mill. årlig som skal utføres i avtaleperioden.

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.