Historisk sus over dokka på Andøya

Hestemanden 2

I Mars ankom D/S Hestmanden til OneCo Safe Yards dokk på Andøya i Kristiansand for å gjennomgå en 5år’s klassing, tørdokking og verkstedsopphold.

Oppgavene som utføres er standard for verftet og omhandler, vask og maling, klargjøring for klasse inspeksjoner av teknisk utstyr, diverse stålarbeid og annet teknisk arbeid.

Skipet er planlagt utdokket i starten av April, hvor veteranen vil dra tilbake til Kai på Bredalsholmen.
Bredalsholen Fartøyvern Senter har vært OneCo Safe Yards sin partner i prosjektet. Partene har hatt et godt samarbeid, og ser også andre muligheter som vil være gode samarbeids prosjekter i fremtiden.

D/S Hestmanden ble bygget i 1911 i Bergen for Vesterålens Dampskipsselskap. I fredstid har skipet hovedsakelig fraktet folk og gods opp og ned norskekysten. Under begge verdenskrigene ble Hestmanden brukt til den risikofylte konvoifarten, men klarte seg gjennom to verdenskriger og fikk ry på seg som et særdeles heldig skip. Les mere om Hestmandens spennende historie her.

På verftet i Kristiansand har vi nå dokket flere typer skip, der av, laste båter, offshore skip, fiske båter, offshore lektere, taubåter og nå også veteran skip.

«Vi er takknemlige for denne varierte erfaringen og ser at variert erfaring er et fortrinn å ha med seg i fremtiden og videre drift» sier Morten Endresen. Manager Marine i OneCo SafeYards.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.