Historisk sus over dokka på Andøya

Hestemanden 2

I Mars ankom D/S Hestmanden til OneCo Safe Yards dokk på Andøya i Kristiansand for å gjennomgå en 5år’s klassing, tørdokking og verkstedsopphold.

Oppgavene som utføres er standard for verftet og omhandler, vask og maling, klargjøring for klasse inspeksjoner av teknisk utstyr, diverse stålarbeid og annet teknisk arbeid.

Skipet er planlagt utdokket i starten av April, hvor veteranen vil dra tilbake til Kai på Bredalsholmen.
Bredalsholen Fartøyvern Senter har vært OneCo Safe Yards sin partner i prosjektet. Partene har hatt et godt samarbeid, og ser også andre muligheter som vil være gode samarbeids prosjekter i fremtiden.

D/S Hestmanden ble bygget i 1911 i Bergen for Vesterålens Dampskipsselskap. I fredstid har skipet hovedsakelig fraktet folk og gods opp og ned norskekysten. Under begge verdenskrigene ble Hestmanden brukt til den risikofylte konvoifarten, men klarte seg gjennom to verdenskriger og fikk ry på seg som et særdeles heldig skip. Les mere om Hestmandens spennende historie her.

På verftet i Kristiansand har vi nå dokket flere typer skip, der av, laste båter, offshore skip, fiske båter, offshore lektere, taubåter og nå også veteran skip.

«Vi er takknemlige for denne varierte erfaringen og ser at variert erfaring er et fortrinn å ha med seg i fremtiden og videre drift» sier Morten Endresen. Manager Marine i OneCo SafeYards.

Les mer om...

Sponsor Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

OneCo Networks omorganiserer for å styrke fremtidig konkurranse- og leveransekraft

OneCo Networks, som er en del av OneCo-konsernet, omorganiserer for å skape en mer kundeorientert organisasjon og tilpasse seg markedsendringer. Endringene vil tre i kraft i løpet av mars 2024. I den nye strukturen organiseres virksomheten i forretningsenheter som harmoniserer med tjenestene som leveres til kundene, og som muliggjør betjening av kunder gjennom færre ledd.…