Høy aktivitet i OneCo

kvildal

I forbindelse med Korona-smitten har regjeringen i oppfordret private og offentlige bedrifter og den enkelte innbygger til en nasjonal dugnad for både å redusere smitte, men også holde bedrifter i mest mulig i normal drift. OneCo har jobbet hardt for å kunne bidra på begge disse områdene.

OneCo har organisert virksomheten slik at myndighetenes råd og pålegg strengt blir fulgt opp. På den måten bidrar konsernet med å dempe smittefaren.

Samtidig med at disse tiltakene er iverksatt i konsernet, har OneCo så langt klart å opprettholde tilnærmet normal drift. Dette har latt seg gjøre i en god dialog med både kunder og lokale myndigheter slik at smittevernregler samtidig er godt ivaretatt.

Et av de områdene vi nå har ekstra stor aktivitet på er el-kraft prosjekter i store deler av landet.
Dette er infrastruktur-prosjekter som vil være viktige for å sikre en god og stabil strømforsyning.

«Vi er har nå en stor portefølje av prosjekter vi både er i oppstart, gjennomføring og avslutning av, samtidig som vi stadig lander nye kontrakter. Senest forrige fredag signert kontrakt for montasje på Kjølberget vindpark hvor VEO er vår kunde. Dette arbeidet starter i midten av april og vil gå ut juni/juli» forteller Kenneth Andersen, Markedsansvarlig Elkraft i OneCo

Her er noen av de prosjektene OneCo er i gang med:

Voith Hydro Norge AS – Sira Kvina :
Komplett elektromontasje på alle kraftstasjoner, på Tonstad, Tjørhom og Solhom kraftstasjon som primært omfatter kontrollanleggene eller styringssystemene for stasjonene. Oppgraderingen er planlagt ferdig i 2022. Foreløpig stans på anlegget pga Korona.

Siemens – Opstad transformatorstasjon:
Opstad 132 (52) /22 kV transformatorstasjon skal erstatte gamle Opstad 52/22 kV transformatorstasjon og skal tilrettelegge for 132 kV tilknytning til Bjerkreim transformatorstasjon, samt en fremtidig generell spenningsoppgradering fra 52 til 132 kV i området.
OneCo skal levere komplett elektromontasje, innbefattet kontroll- og apparatanlegg fra Siemens samt 132 kV og 50 kV kabelanlegg.

ABB – Kvilldal:
OneCo Sør AS utfører i dette prosjektet alle tekniske installasjoner på HVDC anlegget som bygges i Kvilldal i Suldal kommune. De elektro mekaniske arbeidet utføres av Øgrey Farsund, som samarbeider i et konsortium med OneCo i dette prosjektet. OneCo er hoved bedrift på anlegget, med HMS personell tilstede i tillegg til prosjektorganisasjonen.

SFE/BKK
SFE Produksjon AS bygger nytt Østerbø kraftverk. Kraftverket ligger på sørsiden av Sognefjorden i Høyanger kommune. OneCo er i et konsortium med ABB på dette prosjektet hvor ABB leverer alt utstyr. OneCo monterer apparater, kabel, tavler og utstyr for et komplett kraftverk. Unntatt er Turbin med regulator, generator og magnetiseringsutstyr samt transformator.

VEO – Djupdal :
Arbeidet består av montasje av nytt kontrollanlegg for generatoren og stasjonsfunksjonene. Hovedavtale for distribusjon, 24 kV Vector-apparatanlegget og kontrolltavler. Prosjektet inkluderer også modernisering av 12 kV- og 132 kV-anleggene samt likestrøms anlegget.

Krogstad Transformatorstasjon, Glitre energi
Bygging av ny Krogstad Transformatorstasjon Nytt 11 kV koblingsanlegg, og demontering av eksisterende 11 kV koblingsanlegg.
Montasje av nye 66 kV effekt‐ og skillebrytere, samt måletransformatorer.
Bygging av nytt bygg på Krogstad transformatorstasjon som skal inneholde nytt 11 kV koblingsanlegg
og kontrollanlegg for 66 og 11kV bryteranlegg samt nødvendig hjelpeanlegg, målefelt og batterianlegg. Diverse rehabilitering av eksisterende stasjonsbygg.

ABB – Støleheia transformatorstasjon:
OneCo Sør AS har i dette prosjektet utført alle installasjoner av kabelføringer, kabeltrekking, terminering, samt tavlemontasjer på utvidelsen av Statnetts anlegg på Støleheia. Arbeidene utføres under supervisor fra ABB, med lokale montasjeressurser fra OneCo i Kristiansand.

ABB – Tørdal : Komplett elektromontasje av heldigital transformatorstasjon for ABB.

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.