g_Gr9JF4en_Gr9JF4en_1

Digital befaring

For at du som kunde skal bli mest mulig fornøyd med installasjonen og sluttresultatet og for at våre montører skal stille mest mulig forberedt til jobben så er det viktig at en har kartlagt blant annet plassering, type veggfeste/bakkestativ, behov for strømopplegg og slike ting på forhånd av installasjonen.

 

Noen er usikre på hvor varmepumpen bør stå og hva som kreves i forbindelse med installasjon.

Dette er noe vi vil hjelpe deg gjennom, derfor har vi utviklet denne digitale plattformen der du som kunde får informasjon og anbefalinger rundt installasjon av din nye varmepumpe.

 

Vi anbefaler å lese nøye igjennom dette informasjonsskrivet før du går videre. Når du har bestemt deg for plassering så kan du klikke på neste link i tekstmelding du mottok og gå videre for å fylle ut skjema med dine opplysninger og bilder.

Når vi har mottatt din informasjon og bilder så vil vi analysere disse og eventuelt komme med en faglig tilbakemelding dersom vi ser at plassering bør endres, om det er behov for ny strømkurs eller lignende.

Plassering av innedel

Når du velger plassering av innedelen, er det viktig at du tenker på at varmepumpa skal sørge for en jevn fordeling av varmluft i boligen. Derfor er det en fordel at du tar utgangspunkt i et stort og åpent rom. Oftest er dette stue eller en åpen stue- og kjøkkenløsning. Da utnytter du varmen best og får mest mulig spredning. Jo større åpne områder du har i boligen, jo bedre utnyttelse av varmepumpen vil du få.

En innedel av typen veggmodell skal monteres høyt oppe på veggen. Anbefalt avstand til tak er 15cm. Innedel må ha tilstrekkelig med luft rundt og i front for å få avgitt varmen.
Veggmodell skal ikke monteres lavt ved gulvet, ved en lav plassering vil ofte luftstrømmen hindres i møbler og lignende og dermed redusere varmluftspredningen.

I en standard montasje så er det beregnet montasje av innedel på yttervegg inntil 2 meter over gulv som er det mest vanlige. Dersom det er ønskelig å plassere innedel på en innervegg vil det tilkomme tillegg som etablering av kondensvannpumpe, ekstra hulltaking etc.

Hulltaking gjennom yttervegg. Gjennomføring i yttervegg tettes med isolasjon og tettemasse. Har du bolig som er nyere enn 2010, så har du en TEK10 / TEK17 bolig med vindsperre og dampsperre. Det vil tilkomme et tillegg for ekstra tiltak i form av tetting for TEK10/TEK17 boliger.

Kaiteki_PerlehvitSov850x600pxl
309250046_1317337575679777_9202067951393655223_n

Plassering av utedel

Når man har valgt plassering av innedel, så bør utedel plasseres på utsiden i nærheten av innedel. Dagens nye varmepumper er atskillig mer stillegående enn eldre modeller, men noe lyd vil det alltid være, derfor anbefaler vi at utedelen plasseres med litt avstand til blant annet soverom og naboer.

Det finnes flere måter og montere utedelen på. Den vanligste metoden er veggfeste som festes på grunnmur / trevegg. Vi har også veggfeste for lav grunnmur, bakkestativ etc. Veggfeste for lav grunnmur kan benyttes dersom du kun har 20-30cm synlig mur mellom bakken og kledning. Bakkestativ kan benyttes dersom en ikke ønsker eller har mulighet til å feste utedel på vegg, det må da etableres fundament eller plant og solid underlag i forkant av installasjon.
Det mest ideelle er å feste utedel på murvegg eller bakkestativ for å begrense støy/vibrasjoner. Alle våre varmepumper blir levert med vibrasjondempere mellom utedel og veggfeste / stativ.

Dersom man ønsker utedel plassert skjult under en åpen terrasse eller lignende så er det fullt mulig så lenge utedel får tilstrekkelig luft rundt seg. Utedel kan ikke plasseres inni en garasje, kjeller, innglassert balkong eller lignende. Det er også viktig at utedel har fri sikt uten hindringer på minst 3 meter i front av utedel.

Om vinteren ved kuldegrader vil varmepumpen gå i avriming ca. 1 gang i timen for å fjerne is og snø på utedel. Det vil da danne seg noe vann og is under utedel, derfor er det viktig at utedel blir plassert minst en halvmeter opp fra bakken. Dersom en ønsker å lede bort vannet som kommer ved avriming så finnes det bunnpanner som kan monteres under utedel.

Medtatt i standard montering er montasje av utedel minimum 0,5 meter og maks 1,2m over bakkenivå

Rørstrekk

I standard montasje er det medtatt rørstrekk på inntil 4 meter. PVC kanaler i hvit farge er inkludert.

Når du skal beregne antall meter rørstrekk så må du se for deg hvordan kanaler monteres på veggen. Ta utgangspunkt i høyde inndel monteres i og mål ned på vegg og evt. sideveis til der utedel skal monteres. Tilkobling på innedel og utedel er på høyre side sett forfra. Beregning av lengde på rørstrekk regnes fra rørtilkobling på inndel til rørtilkobling på utedel.

Rør lengde (min - maks)  3 til 20 meter.
Rørstrekk må være minimum 3 meter, da ved korte rørstrekk kan det komme støy og surkle lyder fra rørstrekk / utedel, noe man ønsker å unngå.

Rorstrekk
g_HMcLuGVc_HMcLuGVc_1

Strømtilkobling

Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel er inkludert.

Utedel leveres med ledning med støpsel, øvrig elektrisk arbeid er ikke inkludert i standard montering.

Varmepumpe må tilkobles en utekontakt med forankoblet jordfeilbryter 30mA og 16A kurs med nok kapasitet. Dersom det ikke er klargjort utekontakt for varmepumpe så kan OneCo leverer ny utekontakt eller ny kurs alt etter behov. Er du usikker på hva som behøves så vil vi hjelpe deg med å kartlegge dette.