Lærlinger Rogaland (Haugesund)
Lærlinger Rogaland (Haugesund)

OneCo Networks er en godkjent lærebedrift og vi har lang erfaring med lærlinger. Bedriften har til enhver tid ca. 150 – 200 lærlinger innenfor fagene Telekommunikasjon, Elektro og IKT.

I Haugesund tar vi inn lærlinger innen:

  • Telekommunikasjonsmontør - 2,5 års læretid

Lærlinger I OneCo Networks tegner lærekontrakt med det opplæringskontoret bedriften er tilsluttet og lærlingen får en midlertidig ansettelseskontrakt med OneCo Networks. Opplæringskontoret har ansvar for gjenstående teori og fagprøve, mens bedriften skal gi den praktiske opplæringen.

I læretiden vil lærlingen jobbe sammen med en erfaren arbeidstaker i startfasen, men vil etter hvert få mer og mer selvstendige oppgaver. På slutten av læretiden skal en i prinsippet jobbe helt på egen hånd.

Søker må inneha eller ta førerkort klasse BE i løpet av læretiden.

Se video om hverdagen til noen av våre ansatte på:

http://www.youtube.com/watch?v=BgV9vZO_N88

OneCo Networks er en IA-bedrift med fokus på et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

​​​​​​​Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn

For ytterligere informasjon kan vår lærlingansvarlig kontaktes på:Navn: Meibel Helen Surdal
Telefon: 93282451


Bransjekategori IT / Telekommunikasjon / Internett
Bransje Annet

Om denne stillingen

Arbeidsgiver OneCo Networks AS
5533
Nettside www.oneco.no
Tiltredelse Etter avtale
Søknadsfrist
Arbeidsplass
Tittel Lærlinger Rogaland (Haugesund)
Sektor Privat
Stilling Kontrakt
Omfang
Antall stillinger 5
Meibel Helen Surdal
Avdelingsleder
meibel.helen.surdal@no.relacom.com