Kontrakter for 180 mill. til OneCo Veidrift

Kontrakter for 180 mill. til OneCo Veidrift

OneCo Veidrift har inngått ytterligere to kontrakter med Statens Vegvesen. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar. De to nye kontraktene er for områdene Halden, Aremark og Rakkestad for den ene, og Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re for den andre.

OneCo Veidrift har inngått ytterligere to kontrakter med Statens Vegvesen. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar. De to nye kontraktene er for områdene Halden, Aremark og Rakkestad for den ene, og Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re for den andre.

Veinettet som omfattes av oppdraget består av totalt 572 km vei.

Kontraktene har en samlet kontraktssum på 180 mill. og løper fra september 2012 til og med august 2017.

For OneCo støtter kontraktene godt opp rundt strategien om å bli en ledende totalleverandør innenfor samferdselssektoren.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.