Kontrakter for 180 mill. til OneCo Veidrift

Kontrakter for 180 mill. til OneCo Veidrift

OneCo Veidrift har inngått ytterligere to kontrakter med Statens Vegvesen. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar. De to nye kontraktene er for områdene Halden, Aremark og Rakkestad for den ene, og Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re for den andre.

OneCo Veidrift har inngått ytterligere to kontrakter med Statens Vegvesen. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver med funksjonsansvar. De to nye kontraktene er for områdene Halden, Aremark og Rakkestad for den ene, og Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og del av Re for den andre.

Veinettet som omfattes av oppdraget består av totalt 572 km vei.

Kontraktene har en samlet kontraktssum på 180 mill. og løper fra september 2012 til og med august 2017.

For OneCo støtter kontraktene godt opp rundt strategien om å bli en ledende totalleverandør innenfor samferdselssektoren.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.