Kontroll og apparatanlegg levert til Statkraft

dumy1

OneCo Teksal Energy er i disse dager i ferd med å ferdigstille komplett kontroll og apparatanlegg til Leiro kraftverk. Statkraft er pålagt å slippe vann fra Sysendammen i Eidfjord til Vøringsfossen om sommeren. For å utnytte dette vannet bygges nå Leiro kraftverk med en installert effekt på ca.

OneCo Teksal Energy er i disse dager i ferd med å ferdigstille komplett kontroll og apparatanlegg til Leiro kraftverk. Statkraft er pålagt å slippe vann fra Sysendammen i Eidfjord til Vøringsfossen om sommeren. For å utnytte dette vannet bygges nå Leiro kraftverk med en installert effekt på ca. 5 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 8,4 GW

OneCo Teksal Energy har designet, bygget og installert styringssystemet som skal sikre maksimal produksjon i Leiro kraftverk i forhold til kravet til minstevannføring og annen tilsig til elva.
Leveransen er en E-Brick™ som er en integrert elektro-automasjonsmodul til vannkraftverk. Den kombinerer høy-spentanlegget og automasjonsanlegget i en pre-installert modul, og fremstår som et komplett industrialisert produkt. E-Brick™ gir mange fordeler. Kraftverket kan i mye større grad bli fabrikktestet, det spares mye arbeidstid på anlegget og ikke minst effektiviseres idriftsettelsen.

“For oss har dette prosjektet vært både krevende og utviklende. Statkraft har meget høye krav til de systemene de velger for sine småkraftverk. Vi er derfor svært fornøyd med at vi har fått være med å levere til dette prosjektet ,” sier Martin Haga, leder av OneCo Teksal Energy.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.