Kontroll og apparatanlegg levert til Statkraft

dumy1

OneCo Teksal Energy er i disse dager i ferd med å ferdigstille komplett kontroll og apparatanlegg til Leiro kraftverk. Statkraft er pålagt å slippe vann fra Sysendammen i Eidfjord til Vøringsfossen om sommeren. For å utnytte dette vannet bygges nå Leiro kraftverk med en installert effekt på ca.

OneCo Teksal Energy er i disse dager i ferd med å ferdigstille komplett kontroll og apparatanlegg til Leiro kraftverk. Statkraft er pålagt å slippe vann fra Sysendammen i Eidfjord til Vøringsfossen om sommeren. For å utnytte dette vannet bygges nå Leiro kraftverk med en installert effekt på ca. 5 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på 8,4 GW

OneCo Teksal Energy har designet, bygget og installert styringssystemet som skal sikre maksimal produksjon i Leiro kraftverk i forhold til kravet til minstevannføring og annen tilsig til elva.
Leveransen er en E-Brick™ som er en integrert elektro-automasjonsmodul til vannkraftverk. Den kombinerer høy-spentanlegget og automasjonsanlegget i en pre-installert modul, og fremstår som et komplett industrialisert produkt. E-Brick™ gir mange fordeler. Kraftverket kan i mye større grad bli fabrikktestet, det spares mye arbeidstid på anlegget og ikke minst effektiviseres idriftsettelsen.

“For oss har dette prosjektet vært både krevende og utviklende. Statkraft har meget høye krav til de systemene de velger for sine småkraftverk. Vi er derfor svært fornøyd med at vi har fått være med å levere til dette prosjektet ,” sier Martin Haga, leder av OneCo Teksal Energy.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.