Ladestasjoner i Trondheim

Ladestasjoner i Trondheim

(Foto: Ladestasjonene ble offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik, 25. 08. 2011)Trondheim kommune har i samarbeid med en rekke private og offentlige virksomheter bidratt til utbygging av ladestasjoner for ladbare motorvogner.

(Foto: Ladestasjonene ble offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik, 25.08.2011)

Trondheim kommune har i samarbeid med en rekke private og offentlige virksomheter bidratt til utbygging av ladestasjoner for ladbare motorvogner. Denne så langt siste, store utbyggingen med 87 ladeuttak fordelt på 44 ladestasjoner, gir nå el-bilister tilgang på totalt 150 ladeuttak fordelt på 69 stasjoner relativt godt fordelt i kommunen.

Utbygging av ladestasjoner med reserverte plasser for el-biler og gratis strøm er en viktig miljøsatsing, som utgjør et betydelig insentiv for dagens el-bilister, og samtidig er en betydelig stimulans og tilrettelegging for at flere velger el-bil.

«Den siste utbyggingen med en kostnadsramme på 3,1 millioner kr. har hatt Teksal OneCo som hovedentreprenør og el-entreprenør. OneCo Teksal Midt-Norge AS har bidratt vesentlig til at prosjektet har blitt vellykket. De har i hele prosjektperioden vært en aktiv part og pådriver, vært løsningsorientert, de har innehatt den nødvendige kompetansen som både hovedentreprenør og spesifikt på el-entreprenørsiden, og har med sin pro-aktive rolle vært svært viktig for oss for kvaliteten på prosjektgjennomføringen og det resultatet vi i Trondheim kommune sitter igjen med.»
– Sitat Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune, Miljø enheten

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.