Ladestasjoner i Trondheim

Ladestasjoner i Trondheim

(Foto: Ladestasjonene ble offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik, 25. 08. 2011)Trondheim kommune har i samarbeid med en rekke private og offentlige virksomheter bidratt til utbygging av ladestasjoner for ladbare motorvogner.

(Foto: Ladestasjonene ble offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik, 25.08.2011)

Trondheim kommune har i samarbeid med en rekke private og offentlige virksomheter bidratt til utbygging av ladestasjoner for ladbare motorvogner. Denne så langt siste, store utbyggingen med 87 ladeuttak fordelt på 44 ladestasjoner, gir nå el-bilister tilgang på totalt 150 ladeuttak fordelt på 69 stasjoner relativt godt fordelt i kommunen.

Utbygging av ladestasjoner med reserverte plasser for el-biler og gratis strøm er en viktig miljøsatsing, som utgjør et betydelig insentiv for dagens el-bilister, og samtidig er en betydelig stimulans og tilrettelegging for at flere velger el-bil.

«Den siste utbyggingen med en kostnadsramme på 3,1 millioner kr. har hatt Teksal OneCo som hovedentreprenør og el-entreprenør. OneCo Teksal Midt-Norge AS har bidratt vesentlig til at prosjektet har blitt vellykket. De har i hele prosjektperioden vært en aktiv part og pådriver, vært løsningsorientert, de har innehatt den nødvendige kompetansen som både hovedentreprenør og spesifikt på el-entreprenørsiden, og har med sin pro-aktive rolle vært svært viktig for oss for kvaliteten på prosjektgjennomføringen og det resultatet vi i Trondheim kommune sitter igjen med.»
– Sitat Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune, Miljø enheten

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.