Langsiktighet skal gi suksess

Langsiktighet skal gi suksess

OneCo har inngått grossistavtale med SolarNorge. «For OneCo er det helt avgjørende at selskapet knytter til seg solide og langsiktige leverandører på alle nivåer. Gjennom avtalen med Solar har vi nå fått en samarbeidspartner som nettopp har den langsiktigheten og kompetansen OneCo er ute etter», sier Trond Larsen som er finansdirektør i OneCo konsernet.

OneCo har inngått grossistavtale med SolarNorge. 

«For OneCo er det helt avgjørende at selskapet knytter til seg solide og langsiktige leverandører på alle nivåer. Gjennom avtalen med Solar har vi nå fått en samarbeidspartner som nettopp har den langsiktigheten og kompetansen OneCo er ute etter», sier Trond Larsen som er finansdirektør i OneCo konsernet.

«I tillegg til de rent kommersielle delene av avtalen er det også lagt til grunn at partene vil jobbe tett sammen for å sørge for at både materiellanskaffelser og logistikk i OneCo optimaliseres. På den måten vil vi gjøre våre kunder bedre og dermed styrke vår konkurranseevne – det er jo det overordnede målet», presiserer Trond Larsen.

Salgssjef i Solar, Gunnar Askbo, sier at dette er en viktig avtale for Solar. Han fremholder at OneCo blir et spennende selskap å jobbe med.

 
«Her finner vi mennesker med ambisjon og vilje, kombinert med langsiktighet – og det passer oss bra. I tillegg kjenner vi miljøet i Teksal fra tidligere og vet at dette er en solid gjeng. Så dette ser vi frem til», sier en fornøyd Gunnar Askbo.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.