Langsiktighet skal gi suksess

Langsiktighet skal gi suksess

OneCo har inngått grossistavtale med SolarNorge. «For OneCo er det helt avgjørende at selskapet knytter til seg solide og langsiktige leverandører på alle nivåer. Gjennom avtalen med Solar har vi nå fått en samarbeidspartner som nettopp har den langsiktigheten og kompetansen OneCo er ute etter», sier Trond Larsen som er finansdirektør i OneCo konsernet.

OneCo har inngått grossistavtale med SolarNorge. 

«For OneCo er det helt avgjørende at selskapet knytter til seg solide og langsiktige leverandører på alle nivåer. Gjennom avtalen med Solar har vi nå fått en samarbeidspartner som nettopp har den langsiktigheten og kompetansen OneCo er ute etter», sier Trond Larsen som er finansdirektør i OneCo konsernet.

«I tillegg til de rent kommersielle delene av avtalen er det også lagt til grunn at partene vil jobbe tett sammen for å sørge for at både materiellanskaffelser og logistikk i OneCo optimaliseres. På den måten vil vi gjøre våre kunder bedre og dermed styrke vår konkurranseevne – det er jo det overordnede målet», presiserer Trond Larsen.

Salgssjef i Solar, Gunnar Askbo, sier at dette er en viktig avtale for Solar. Han fremholder at OneCo blir et spennende selskap å jobbe med.

 
«Her finner vi mennesker med ambisjon og vilje, kombinert med langsiktighet – og det passer oss bra. I tillegg kjenner vi miljøet i Teksal fra tidligere og vet at dette er en solid gjeng. Så dette ser vi frem til», sier en fornøyd Gunnar Askbo.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.