Leveranse til Nybrufoss Kraftverk

dumy1

Oneco Teksal Energy har tegnet kontrakt med Hydroenergi AS på elektroteknisk leveranse til Nybrufoss Kraftverk på Kongsberg. Nybrufoss Kraftverk ligger ved Numedalslågen i Kongsberg sentrum i Buskerud fylke og er eid av Kongsberg Energi og Eiendom. Kraftstasjonen skal bygges om med nytt aggregat (Kaplan) med en effekt på 3,0MW.

Oneco Teksal Energy har tegnet kontrakt med Hydroenergi AS på elektroteknisk leveranse til Nybrufoss Kraftverk på Kongsberg.
Nybrufoss Kraftverk ligger ved Numedalslågen i Kongsberg sentrum i Buskerud fylke og er eid av Kongsberg Energi og Eiendom.

Kraftstasjonen skal bygges om med nytt aggregat (Kaplan) med en effekt på 3,0MW. Eksisterende elektro utrustning med transformator og kontroll- og apparatanlegg skal fjernes og erstattes med ny utrustning. OneCo Teksal Energy sin leveranse vil i hovedsak være knyttet til kontroll- og apparatanlegg

Prosjektet vil være spesielt siden dette er gamle bygninger og nærmest ett utstillingsvindu for turisme og andre lokale interesserte. Gjennom store vinduer vil de fra utsiden få ett godt innblikk til maskinsalen i kraftstasjonen. Vi ser frem til ett spennende og ikke minst utfordrende prosjekt.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.