Leveranse til Nybrufoss Kraftverk

dumy1

Oneco Teksal Energy har tegnet kontrakt med Hydroenergi AS på elektroteknisk leveranse til Nybrufoss Kraftverk på Kongsberg. Nybrufoss Kraftverk ligger ved Numedalslågen i Kongsberg sentrum i Buskerud fylke og er eid av Kongsberg Energi og Eiendom. Kraftstasjonen skal bygges om med nytt aggregat (Kaplan) med en effekt på 3,0MW.

Oneco Teksal Energy har tegnet kontrakt med Hydroenergi AS på elektroteknisk leveranse til Nybrufoss Kraftverk på Kongsberg.
Nybrufoss Kraftverk ligger ved Numedalslågen i Kongsberg sentrum i Buskerud fylke og er eid av Kongsberg Energi og Eiendom.

Kraftstasjonen skal bygges om med nytt aggregat (Kaplan) med en effekt på 3,0MW. Eksisterende elektro utrustning med transformator og kontroll- og apparatanlegg skal fjernes og erstattes med ny utrustning. OneCo Teksal Energy sin leveranse vil i hovedsak være knyttet til kontroll- og apparatanlegg

Prosjektet vil være spesielt siden dette er gamle bygninger og nærmest ett utstillingsvindu for turisme og andre lokale interesserte. Gjennom store vinduer vil de fra utsiden få ett godt innblikk til maskinsalen i kraftstasjonen. Vi ser frem til ett spennende og ikke minst utfordrende prosjekt.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.