Leveransen fra OneCo i 2014

Leveransen fra OneCo i 2014

OneCo konsernet fremstår nå med en spisset selskapsportefølje bestående av fire regioner som alle opererer innenfor de strategiske kjerneområdene til konsernet. Regionene har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Oslo og Bergen. Samlet har konsernet i dag en ordrereserve på omkring 1,7 mrd fordelt på regionene og forretningsområdene.

OneCo konsernet fremstår nå med en spisset selskapsportefølje bestående av fire regioner som alle opererer innenfor de strategiske kjerneområdene til konsernet. Regionene har lokasjoner i Kristiansand, Sandnes, Oslo og Bergen. Samlet har konsernet i dag en ordrereserve på omkring 1,7 mrd fordelt på regionene og forretningsområdene. Trenden i ordrereserve er økende som resultat av spisset markedsfokus.

Det vil fremover være fokus på vekst innenfor konsernets strategiske kjerneområder for ytterligere å befeste posisjonen i markedet. OneCo har en klar ambisjon om årlig organisk vekst på rundt 15 %. Det kan i tillegg også bli aktuelt med strategiske kjøp og grep som vil kunne øke denne veksten.

For å vise et korrekt økonomisk bilde av OneCo etter tilpasning av selskapsporteføljen er det utarbeidet proforma regnskap som inkluderer tilpasningen. Det er blant annet gjennomført salg av selskapene OneCo Samferdsel, OneCo Veidrift og OneCo Midt Norge. Transaksjonen var opprinnelig avtalefestet i 2014, men er regnskapsmessig gjennomført i 2015, derav grunnlag for proformaregnskap.

Proformaregnskap for 2014 viser omsetning på 1,3 mrd for OneCo konsernet med et resultat før avskrivinger på 140 mill. OneCo konsernets egenkapital er 245 mill. som tilsvarer egenkapitalandel på 36 %. Proformaregnskap utgjør vedlegg til årsberetning i årsregnskap for 2014.

Konsernet fremstår forsterket og robust for videre vekst inne kjerneområdene i et nordisk perspektiv.

Les mer om...

Defa Kampanje

Bestill DEFA Power - Årets elbillader 2023, en enkel, smart og kraftfull hjemmelader m/6 meter kabel og display. Ferdig installert for kun kr 14999,-

Defa Solid Ladebestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.