Marvin Jensen ny styreleder i konsernet BR Industrier

Chamonix , 3842 m.o.h

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.
BR Industrier er hovedaksjonær i OneCo konsernet.

«Konsernet er inne i en fase der vi har god fart og står ovenfor en sterk vekstfase. Derfor har det også vært et mål å forsterke styret, noe vi nå gjør», forteller eier og konsernssjef i BR Industrier Bjørn Rygg.

Konsernets ambisjon er en omsetning på rundt 4 mrd. i løpet av gjeldende strategiperiode.

«For meg blir dette en interessant utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på. BRI er et svært spennede selskap som har forretninger innen markedsområder med mange muligheter. I tillegg er det en utpreget entreprenør- og forretningskultur i konsernet som jeg setter pris på.
Jeg ser også at dette vil vil være positivt for jobben jeg gjør med å lede og utvikle OneCo i å nå sin ambisjon. Jeg vil få et mye større markedsmessig og geografisk arbeidsområde, noe som er positivt. For OneCo vil jeg ytterligere kunne skape muligheter, både i markedet og for kunder og de ansatte», sier Marvin Jensen.

Marvin Jensen tiltrer som styreleder i disse dager.

BR Industrier står i dag bak en mengde virksomheter fordelt i 4 divisjoner som sysselsetter 700 mennesker. Dagens BR Industrier er et resultat av mer enn 20 års arbeid med å bygge virksomhet stein for stein.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.