Marvin Jensen ny styreleder i konsernet BR Industrier

Chamonix , 3842 m.o.h

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.

Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo, inntar posisjonen som styreleder i konsernet BR Industrier. BR Industrier er en betydelig aktør innen Oil & Gas i tillegg til aktivitet innen produksjon og Agri. Konsernet er nå i en vekstfase og forventer i 2012 en omsetning i overkant av 2 mrd.
BR Industrier er hovedaksjonær i OneCo konsernet.

«Konsernet er inne i en fase der vi har god fart og står ovenfor en sterk vekstfase. Derfor har det også vært et mål å forsterke styret, noe vi nå gjør», forteller eier og konsernssjef i BR Industrier Bjørn Rygg.

Konsernets ambisjon er en omsetning på rundt 4 mrd. i løpet av gjeldende strategiperiode.

«For meg blir dette en interessant utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på. BRI er et svært spennede selskap som har forretninger innen markedsområder med mange muligheter. I tillegg er det en utpreget entreprenør- og forretningskultur i konsernet som jeg setter pris på.
Jeg ser også at dette vil vil være positivt for jobben jeg gjør med å lede og utvikle OneCo i å nå sin ambisjon. Jeg vil få et mye større markedsmessig og geografisk arbeidsområde, noe som er positivt. For OneCo vil jeg ytterligere kunne skape muligheter, både i markedet og for kunder og de ansatte», sier Marvin Jensen.

Marvin Jensen tiltrer som styreleder i disse dager.

BR Industrier står i dag bak en mengde virksomheter fordelt i 4 divisjoner som sysselsetter 700 mennesker. Dagens BR Industrier er et resultat av mer enn 20 års arbeid med å bygge virksomhet stein for stein.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.