Med fulle ordrebøker inn i 2013

Med fulle ordrebøker inn i 2013

Før julehelgen signerte OneCo konsernet kontrakter for ca. 800 mill. Ordrereserven til OneCo er godt forankret og fordelt innenfor forretningsområdene Olje & Marine, Infrastruktur, Energi og Bygg.

Før julehelgen signerte OneCo konsernet kontrakter for ca. 800 mill. Ordrereserven til OneCo er godt forankret og fordelt innenfor forretningsområdene Olje & Marine, Infrastruktur, Energi og Bygg.

«Det har vært et godt år for OneCo i 2012 – hvor vi avslutter med omsetning som forventet på rundt 1 mrd. og leverer i overkant av 50 mill. i driftsresultat», sier konsernsjef Marvin Jensen.

Blant virksomhetene til OneCo er satsningen på Olje og Marine. OneCo har i 2012 etablert seg med baseområder både i Strandgata i Sandnes og Andøya i Kristiansand. På baseområdene opererer konsernet som en produktuavhengig leverandør og systemintegrator med dokk, kaiområder og mange dyktige medarbeidere.

«Vi har en klar strategi om vekst innen forretningsområde Olje og Marine. I dette ligger blant annet baseområdene som viktige fundamenter. Allerede nå ser vi stor interesse for baseområdene fra flere større utstyrsleverandører. Det gleder oss å få bekreftet at vår satsning blir tatt godt i mot i markedet », fortsetter Marvin Jensen.

OneCo konsernet skal i 2013 fortsette sin vekst innenfor de definerte forretningsområder – innholdet i disse vil oppleve tilvekst gjennom nyetableringer og oppkjøp. Konsernet forventer å øke omsetningen fra 1 mrd. til 1,5 mrd. i 2013.

«Neste år blir også et aktivt år for OneCo. Vi har mange kontrakter og avtaler som skal gjennomføres, samtidig som vi har vi mange spennende nye muligheter på gang. Til dette trenger vi å ha med de beste i markedet», avslutter Jensen.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.