Ny grønn teknologi for fremtidens bygg

SAILRS CLUB (1)

I forbindelse med bygging av ny fabrikk har Gorines fått tildelt omkring 11 millioner fra Enova til sitt nye fremtidsrettede og energieffektive produksjonsbygg i Lillesand. OneCo har vært en sentral bidragsyter i prosessen.

Stor utstrekning av solceller og batteribank
Gorines bygger et anlegg som er helt unikt med hensyn til klimaeffekter, og har som mål å ta i bruk de mest optimale og innovative energi- og klimaløsningene som er tilgjengelig.
Taket til Gorines vil bli dekket med over 2000 solcellepaneler og ny teknologi gjør at panelene produserer bedre både når det gjelder temperaturer panelene blir utsatt for og skyggeproblematikk. Kommer det litt snø på panelet, blader eller løv, fugleskitt eller annen tildekning, så har det til nå vært med på å redusere strømproduksjonen fra panlene kraftig. De nye panelene løser dette problemet ved å gi en mye bedre produksjon enn tidligere i disse tilfellene.
«Det er veldig spennende at Gorines sammen med OneCo leder an på panelteknologi som er sitt først av sitt slag i Norge», sier Ellen Kathrine Lie som leder OneCos satsning på fornybar energi.

Bygget vil også få montert en stor batteribank som kan lagre energi både fra solen og strømnettet og vil inngå som en totalitet i byggets energiforsyning. Batteribanken vil på denne måten være med på å utjevne effekttopper i strømforbruket ved hjelp av lagret energi og den vil ta vare på den lokalproduserte energien.
Bygget blir tilrettelagt for fremtidig lading av elektriske lastebiler. Løsningene som leveres gjør at Gorines kan styre og ha kontroll på effektuttaket som behøves som er en viktig del for fremtiden.
Bygget får også installert CO2 varmepumper med tilhørende geobrønner for både lading og uttak av energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Målet for alle tiltakene som blir utført er at energiforbruket skal reduseres med hele 60%, relativt sett til de produksjonsbygningene de har i dag.
OneCo tar et nytt steg sammen med Gorines for å være med på å forme både fremtidens energisystemer og bygg.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.