Ny Kontrakt – drift og vedlikehold Østfold

Ny Kontrakt - drift og vedlikehold Østfold

OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde. Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.

OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde.

Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.

Kontraktsperioden er fra 1. september 2014 til 1. september 2019.

«Vi er nå godt i gang med forberedelsene. Vi jobber med både innkjøp, driftsorganisasjonen og planer. Vi ser virkelig frem til oppstart den 1. september og samarbeidet med Statens Vegvesen om kontrakten», sier Frank Stabu, daglig leder i OneCo Veidrift.

Kontraktsum er 212 mill.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.