Ny Kontrakt – drift og vedlikehold Østfold

Ny Kontrakt - drift og vedlikehold Østfold

OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde. Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.

OneCo Veidrift signerte avtale om drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveger innenfor kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler og deler av Marker, Moss, Rakkestad og Råde.

Kontrakten omfatter ordinære driftsoppgaver på vei, samt mindre vedlikeholdsoppgaver. Kontrakten omfatter også inspeksjon, registrering og vinterdrift.

Kontraktsperioden er fra 1. september 2014 til 1. september 2019.

«Vi er nå godt i gang med forberedelsene. Vi jobber med både innkjøp, driftsorganisasjonen og planer. Vi ser virkelig frem til oppstart den 1. september og samarbeidet med Statens Vegvesen om kontrakten», sier Frank Stabu, daglig leder i OneCo Veidrift.

Kontraktsum er 212 mill.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.