Ny kontrakt til OneCo Teksal Energy

Chamonix , 3842 m.o.h

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Lofotkraft Produksjon AS på leveranse av elektro teknisk utstyr til oppgradering av eksisterende Solbjørn Kraftverk (5000kVA). Leveransen består av kontroll- og apparatanlegg, hovedtransformator/stasjonstransformator samt installasjon, test og idriftsettelse. Solbjørn kraftverk som ligger i Solbjørnvassdraget, Flakstad kommune i Nordland fylke og er eiet avLofotkraft Produksjon AS.

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Lofotkraft Produksjon AS på leveranse av elektro teknisk utstyr til oppgradering av eksisterende Solbjørn Kraftverk (5000kVA). Leveransen består av kontroll- og apparatanlegg, hovedtransformator/stasjonstransformator samt installasjon, test og idriftsettelse. Solbjørn kraftverk som ligger i Solbjørnvassdraget, Flakstad kommune i Nordland fylke og er eiet avLofotkraft Produksjon AS. Lofotkraft AS er et regionalt energikonsern med virksomhet i heleLofoten.

Kraftstasjonen ligger ved E10 ved Mølnarodden på Moskenesøy.
Solbjørn Kraftverk ble bygget i begynnelsen på 1950 tallet. Det ble da planlagt bygt for 2 aggregater men bare ett ble installert.

Anlegget skal kunne startes fra «svart stasjon» og kunne opereres i høydrift der Solbjørn kraftverk skal samkjøres med 2 andre kraftstasjoner

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.