Ny kontrakt til OneCo Teksal Energy

Chamonix , 3842 m.o.h

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Lofotkraft Produksjon AS på leveranse av elektro teknisk utstyr til oppgradering av eksisterende Solbjørn Kraftverk (5000kVA). Leveransen består av kontroll- og apparatanlegg, hovedtransformator/stasjonstransformator samt installasjon, test og idriftsettelse. Solbjørn kraftverk som ligger i Solbjørnvassdraget, Flakstad kommune i Nordland fylke og er eiet avLofotkraft Produksjon AS.

Oneco Teksal Energy har inngått kontrakt med Lofotkraft Produksjon AS på leveranse av elektro teknisk utstyr til oppgradering av eksisterende Solbjørn Kraftverk (5000kVA). Leveransen består av kontroll- og apparatanlegg, hovedtransformator/stasjonstransformator samt installasjon, test og idriftsettelse. Solbjørn kraftverk som ligger i Solbjørnvassdraget, Flakstad kommune i Nordland fylke og er eiet avLofotkraft Produksjon AS. Lofotkraft AS er et regionalt energikonsern med virksomhet i heleLofoten.

Kraftstasjonen ligger ved E10 ved Mølnarodden på Moskenesøy.
Solbjørn Kraftverk ble bygget i begynnelsen på 1950 tallet. Det ble da planlagt bygt for 2 aggregater men bare ett ble installert.

Anlegget skal kunne startes fra «svart stasjon» og kunne opereres i høydrift der Solbjørn kraftverk skal samkjøres med 2 andre kraftstasjoner

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.