Ny stor samferdselkontrakt til OneCo

dumy1

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013.

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013. Oppstart er medio 2012.

OneCo skal levere komplette løsninger for elektro og SRO anlegg (Styring-Regulering-Overvåking). Løsningen omfatter blant annet alle tavler, LED belysning, veilys, viftestyringer, radiokommunikasjon, gassdeteksjon, mv. Det skal installeres flere tusen meter med kabler og kabelbroer.

I prosjektet er det totalt tre tunneler med en samlet lengde på ca 3900 meter.
Prosjektet har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke fremkommeligheten – spesielt på vinterstid.

«For OneCo er dette en viktig leveranse inn mot et av våre kjerneområder. OneCo er blitt en betydelig aktør innen Samferdsel og Infrastruktur. Vi har dyktige folk på gjennomføring og oppfølging av prosjektene. Kruse Smith er en kunde som krever kvalitet i leveranser og gjennomføring, noe som passer bra med filosofien til OneCo», sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.