Ny stor samferdselkontrakt til OneCo

dumy1

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013.

OneCo har inngått kontrakt med Kruse Smith for leveranse av elektroinstallasjonene og SRO-anlegg i forbindelse med ny fylkesvei 714 «Lakseveien» mellom Trondheim og Snillfjord, Hitra og Frøya. Kontrakten har en verdi på rundt 25 mill. og prosjektet skal være ferdigstilt i 2013. Oppstart er medio 2012.

OneCo skal levere komplette løsninger for elektro og SRO anlegg (Styring-Regulering-Overvåking). Løsningen omfatter blant annet alle tavler, LED belysning, veilys, viftestyringer, radiokommunikasjon, gassdeteksjon, mv. Det skal installeres flere tusen meter med kabler og kabelbroer.

I prosjektet er det totalt tre tunneler med en samlet lengde på ca 3900 meter.
Prosjektet har som formål å bedre trafikksikkerheten og øke fremkommeligheten – spesielt på vinterstid.

«For OneCo er dette en viktig leveranse inn mot et av våre kjerneområder. OneCo er blitt en betydelig aktør innen Samferdsel og Infrastruktur. Vi har dyktige folk på gjennomføring og oppfølging av prosjektene. Kruse Smith er en kunde som krever kvalitet i leveranser og gjennomføring, noe som passer bra med filosofien til OneCo», sier Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.