Ny storkontrakt til OneCo Samferdsel AS.

Ny storkontrakt til OneCo Samferdsel AS.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen på utførelse av elektroarbeider i tunneler på E6 – Dovrebanen – Felles prosjektet. Kontrakten er på ca 40 MNOK, hvor arbeidene skal utføres fra november 2013 til november 2014. Oppdraget gjelder utførelse av elektroarbeider forbundet med Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, FP4 Langset – Labbdalen.

OneCo Samferdsel AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen på utførelse av elektroarbeider i tunneler på E6 – Dovrebanen – Felles prosjektet. Kontrakten er på ca 40 MNOK, hvor arbeidene skal utføres fra november 2013 til november 2014.

Oppdraget gjelder utførelse av elektroarbeider forbundet med Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, FP4 Langset – Labbdalen. Hovedarbeider er ca 3,6 km 4-felts to løps tunneler, hvor SRO blir utført i egen entreprise.

Arbeidene består i hovedsak av levering, montering og tilkobling av:
• Hovedfordelinger, 8 stk
• Nødstrømsfordelinger, 8 stk
• UPS 80 kVA, 8 stk
• Nødskap inklusive nødtelefoner og brannapparater, 70 stk
• Innvendig belyste skilt
• Snøsmelteanlegg, 6 stk
• Jordingsanlegg
• Kabelanlegg
• Montering og tilkobling av tunnelarmaturer
• Pumper til sedimenteringsanlegg
• Tilkobling av ventilatorer, 57 stk
Reisetiden fra Hamar til Oslo vil ved full utbygging av E6 og Dovrebanen bli redusert med en halv time.

Om OneCo Samferdsel
OneCo Samferdsel AS tilbyr innovative og kostnads optimale løsninger for utbygging og drift av elektroteknisk infrastruktur for samferdselsektoren. Tjenester strekker seg fra design, prosjektering og implementering til teknisk drift og vakt-/beredskapløsninger. Selskapet er lokalisert med kontor i Grimstad, med prosjektaktivitet spredt over hele landet.

Bildetekst:
Taale Stensbye, Prosjektleder for E6 Dovrebanen i Statens Vegvesen og Øystein Stebekk, Daglig leder i OneCo Samferdsel signerer kontrakt for E6 Dovrebanen.


Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.