Nye kontrakter til OneCo Sør

dumy1

OneCo Sør har nylig vunnet kontrakter for ca.17 mill. Dette er innenfor markedsområdene samferdsel og bygg. 
Vi skal levere og montere komplett nytt belysningsanlegg med nødvendige styretavler til 5 stk. tunneler. Dette er Gjeilene, Sira, Skjeggestad og Lavold på E-39 samt Kleven som ligger på FV-465. Arbeidene starter opp medio oktober og skal være ferdigstilt medio desember.

På byggs skal vi levere komplette elektroinstallasjoner på Søgne Rådhus. Dette er et prosjekt som innbefatter ombygging av eksisterende arealer samt nybygg. Totalt ca. 4000 kvm. Oppstart av prosjektet er i disse dager.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.