Nye kontrakter til OneCo Sør

dumy1

OneCo Sør har nylig vunnet kontrakter for ca.17 mill. Dette er innenfor markedsområdene samferdsel og bygg. 
Vi skal levere og montere komplett nytt belysningsanlegg med nødvendige styretavler til 5 stk. tunneler. Dette er Gjeilene, Sira, Skjeggestad og Lavold på E-39 samt Kleven som ligger på FV-465. Arbeidene starter opp medio oktober og skal være ferdigstilt medio desember.

På byggs skal vi levere komplette elektroinstallasjoner på Søgne Rådhus. Dette er et prosjekt som innbefatter ombygging av eksisterende arealer samt nybygg. Totalt ca. 4000 kvm. Oppstart av prosjektet er i disse dager.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.