Nytt skip til kai hos OneCo Contracting i Sandnes

Nytt skip til kai hos OneCo Contracting i Sandnes

«Island Intervention» la til kai hos OneCo i Sandnes den 5 juni. Typisk ved slike anløp er korte frister på arbeidet som skal utføres. Dette betyr aktivitet både morgen og kveld i verkstedhallene for raskt installasjon om bord.

«Island Intervention» la til kai hos OneCo i Sandnes den 5 juni. Typisk ved slike anløp er korte frister på arbeidet som skal utføres. Dette betyr aktivitet både morgen og kveld i verkstedhallene for raskt installasjon om bord.

«Skipet skal mobiliseres til nytt oppdrag i Nordsjøen og i den forbindelse skal vi lage en mengde sjøsikringsbraketter og modifisere en 100 tonn skiddepalle som vi skal bokse inn med plater i strukturen. Vi skal også sveise inn brakettene om bord» sier Berge Edland, Mng Mech. Operations i OneCo Contracting AS.

Skipet benyttes til brønnintervensjon i Nordsjøen.
Brønnintervensjon er inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av undersjøiske brønner for å øke utvinningsgraden. Tradisjonelt blir brønnintervensjon utført av rigger. Et skip av denne typen har fordel med å være flyttbart og driften av fartøyet betydeligere rimligere enn dagsraten for rigg.

«Island Intervention» eier av Island Offshore, verdens største leverandør av lett brønnintervensjon.

Oppdrag og anløp av denne type fartøy, er i tillegg til rigger, et av kjerneområdene til OneCo Contracting på Somaneset i Sandnes.

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.