Nytt skip til kai hos OneCo Contracting i Sandnes

Nytt skip til kai hos OneCo Contracting i Sandnes

«Island Intervention» la til kai hos OneCo i Sandnes den 5 juni. Typisk ved slike anløp er korte frister på arbeidet som skal utføres. Dette betyr aktivitet både morgen og kveld i verkstedhallene for raskt installasjon om bord.

«Island Intervention» la til kai hos OneCo i Sandnes den 5 juni. Typisk ved slike anløp er korte frister på arbeidet som skal utføres. Dette betyr aktivitet både morgen og kveld i verkstedhallene for raskt installasjon om bord.

«Skipet skal mobiliseres til nytt oppdrag i Nordsjøen og i den forbindelse skal vi lage en mengde sjøsikringsbraketter og modifisere en 100 tonn skiddepalle som vi skal bokse inn med plater i strukturen. Vi skal også sveise inn brakettene om bord» sier Berge Edland, Mng Mech. Operations i OneCo Contracting AS.

Skipet benyttes til brønnintervensjon i Nordsjøen.
Brønnintervensjon er inspeksjon, reparasjon og vedlikehold av undersjøiske brønner for å øke utvinningsgraden. Tradisjonelt blir brønnintervensjon utført av rigger. Et skip av denne typen har fordel med å være flyttbart og driften av fartøyet betydeligere rimligere enn dagsraten for rigg.

«Island Intervention» eier av Island Offshore, verdens største leverandør av lett brønnintervensjon.

Oppdrag og anløp av denne type fartøy, er i tillegg til rigger, et av kjerneområdene til OneCo Contracting på Somaneset i Sandnes.

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.