Økt komfort gjennom digitalisering

OneCo Vests har utviklet og skal levere et moderne SD-anlegg samt elektrotavler for nye Skeiene skole. Leveransen skjer i samarbeid med Stavanger Installasjon og skal være klar høsten 2018. Energi til ventilasjon, lys og varme styres optimalt av PLS, og kan overvåkes via web. Gjennom bruk av ny teknologi og moderne styring har OneCo digitalisert prosessen slik at SD-anlegget blir lett i bruk samtidig som det gir god komfort og minimalt energiforbruk.