Økt satsing innen forretningsområde El-kraft

Økt satsing innen forretningsområde El-kraft

OneCo har over lengre tid bygget opp en posisjon innen elkraft markedet med leveranse av montasje tjenester på kraftverk og stasjoner. Det siste året har disse tjenestene også blitt utvidet til å gjelde et omfattende arbeid i nettstasjoner på distribusjonsnettet.

OneCo har en klar ambisjon om å utvide både sin kapasitet og sitt tjenestespekter innenfor elkraftmarkedet. En del av denne satsingen har nå blitt å legge selskapet Intero inn i OneCo konsernet innen infrastruktur.

«Intero er et spennende selskap med mye god kunnskap, og har medarbeidere med lang erfaring på arbeid i distribusjons- og regionalnettet. De har en spesiell styrke innen linjebygging, og komplementerer derfor OneCo på en god måte» sier konsernsjef i OneCo Marvin Jensen.

Også daglig leder i Intero, Glen Rune Olsen, er fornøyd med å skulle jobbe enda tettere med OneCo. «Intero har allerede over noe tid fått jobbet sammen med OneCo i store prosjekter. Vi ser at OneCo er et selskap som har de samme tankene som oss. Dette gjelder spesielt hvordan vi på en god og innovativ måte kan utvikle produkter og tjenester til bl.a. nettselskapene slik at de oppnår sine mål om både kosteffektivitet og leveringssikkerhet» sier han.

For ytterligere informasjon kontakt:

Konsernsjef Marvin Jensen

marvin.jensen@oneco.no

Mob. 97487362

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.