Økt satsing innen forretningsområde El-kraft

Økt satsing innen forretningsområde El-kraft

OneCo har over lengre tid bygget opp en posisjon innen elkraft markedet med leveranse av montasje tjenester på kraftverk og stasjoner. Det siste året har disse tjenestene også blitt utvidet til å gjelde et omfattende arbeid i nettstasjoner på distribusjonsnettet.

OneCo har en klar ambisjon om å utvide både sin kapasitet og sitt tjenestespekter innenfor elkraftmarkedet. En del av denne satsingen har nå blitt å legge selskapet Intero inn i OneCo konsernet innen infrastruktur.

«Intero er et spennende selskap med mye god kunnskap, og har medarbeidere med lang erfaring på arbeid i distribusjons- og regionalnettet. De har en spesiell styrke innen linjebygging, og komplementerer derfor OneCo på en god måte» sier konsernsjef i OneCo Marvin Jensen.

Også daglig leder i Intero, Glen Rune Olsen, er fornøyd med å skulle jobbe enda tettere med OneCo. «Intero har allerede over noe tid fått jobbet sammen med OneCo i store prosjekter. Vi ser at OneCo er et selskap som har de samme tankene som oss. Dette gjelder spesielt hvordan vi på en god og innovativ måte kan utvikle produkter og tjenester til bl.a. nettselskapene slik at de oppnår sine mål om både kosteffektivitet og leveringssikkerhet» sier han.

For ytterligere informasjon kontakt:

Konsernsjef Marvin Jensen

marvin.jensen@oneco.no

Mob. 97487362

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.