Oldereid 2 Kraftstasjon

Oldereid 2 Kraftstasjon

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon. Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke. Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon.

Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke.

Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

Kraftverket ble satt i drift i 1953 og benytter fallet fra Børnupvatnet i Oldereidvassdraget og ned til Misværfjorden, et fall på 321 meter. Oldereid kraftverk har i dag en installert effekt på 12 MW og en slukeevne på 4,8 m3/s. Den midlere årsproduksjonen har de siste årene vært på 65 GWh.

Det som nå skal bygges er en ny kraftstasjon i dagen ved siden av den eksisterende stasjonen. Den nye kraftstasjonen vil få en installert effekt på 15 MV og en maksimal slukeevne på 5,35 m3/s. På grunn av effektøkningen samt at maskinen planlegges å dykkes ca. 1,5 meter vil produksjonen i kraftverket vil bli omkring 7 GWh høyere enn i dag.

For OneCo består leveringsomfanget av:

– Kontrollanlegg
– Hjelpeanlegg(110VDC anlegg, Jordingsanlegg, Lys og Stikk, Svakstrøm

Prosjektering av anlegget er påbegynt og overlevering av prosjektet vil være i november 2015

Les mer om...

En arbeidsplass hvor du kan utvikle deg

OneCo ble etablert i 2011 og har i dag 2800 ansatte som til sammen omsetter for NOK 4.5 milliarder. Vi har høy medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljøet vårt preges av tillit, kompetansedeling og samarbeid. Vi jobber hver dag aktivt for å levere kvalitet i alle ledd av vår produksjon. OneCo er lokalisert i store deler av Norge…

Blir med på å forme telekombransjen

OneCo søker etter dyktige medarbeidere til stilling som fagarbeider Telekom i hele landet.