Oldereid 2 Kraftstasjon

Oldereid 2 Kraftstasjon

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon. Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke. Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

OneCo region Sør Vest har inngått kontrakt med Rainpower AS for leveranse av elektro- og automasjons tjenester og utstyr for rehabilitering og utvidelse av Oldereid 2 Kraftstasjon.

Stasjonen er som eid av SKS Produksjon AS er plassert i Oldereid i Bodø, Nordland fylke.

Prosjektet er det tredje i rekken for SKS Produksjon der OneCo leverer komplett elektro- og automasjonspakke.

Kraftverket ble satt i drift i 1953 og benytter fallet fra Børnupvatnet i Oldereidvassdraget og ned til Misværfjorden, et fall på 321 meter. Oldereid kraftverk har i dag en installert effekt på 12 MW og en slukeevne på 4,8 m3/s. Den midlere årsproduksjonen har de siste årene vært på 65 GWh.

Det som nå skal bygges er en ny kraftstasjon i dagen ved siden av den eksisterende stasjonen. Den nye kraftstasjonen vil få en installert effekt på 15 MV og en maksimal slukeevne på 5,35 m3/s. På grunn av effektøkningen samt at maskinen planlegges å dykkes ca. 1,5 meter vil produksjonen i kraftverket vil bli omkring 7 GWh høyere enn i dag.

For OneCo består leveringsomfanget av:

– Kontrollanlegg
– Hjelpeanlegg(110VDC anlegg, Jordingsanlegg, Lys og Stikk, Svakstrøm

Prosjektering av anlegget er påbegynt og overlevering av prosjektet vil være i november 2015

Les mer om...

OneCo ocean har en egen tørrdokk i Kristiansand for vedlikehold og oppgradering av skip

OneCo Ocean etableres som ny forretningsenhet

OneCo leverer i dag tjenester til blant annet Forsvaret, offshoreinstallasjoner og skip. Vi har blant annet en tørrdokk i Kristiansand for fartøyer opp til 185 meter. Vi ønsker nå å satse videre på havvind og oppdrettsnæringen, og samler vår kompetanse innen marine og offshore i OneCo Ocean. Forretningsenheten vil bestå av omtrent 150 ansatte innen elektro…

eRange IQ bestilling

OneCo leverer din ladeløsning for privat, bedrift, sameier og større parkeringsplasser. Høy sikkerhet med en intelligent og fremtidsrettet lader.