Om oss

Vi er klare for fremtiden

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter innen elektro, automasjon og telekom.
En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger, der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen. 

Vi ser to store trender som vil prege samfunnet og vårt marked på en spesiell måte i tiden fremover;

Det grønne skiftet
Produksjon, distribusjon og bruk av energi og produkter på en klimavennlig måte.

Digitalisering
Bruk av teknologi til å fornye, forenkle og forbedre verdiskaping og innovasjon på en bærekraftig måte.

OneCo har som ambisjon å være en god bidragsyter i utvikling og endring som kommer som følge av det grønne skiftet og digitalisering.

Vår forretningsidé

OneCo er Nordens beste selskap på å raskt utnytte eller omstille oss til nye trender og endringer i elektromarkedet og tilstøtende segmenter. Vi går så bredt som vår kompetanse og dyktighet tillater slik at vi også kan skape synergier.

Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn kvaliteten på det våre medarbeidere og samarbeidspartnere presterer sammen. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Det forventes at våre ledere skal støtte, bidra og stimulere til resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på rundt 5 milliarder. Vi er lokalisert i Kristiansand, Sandnes, Bergen, Oslo, Drammen, Trondheim og Stockholm, men gjennomfører prosjekter, drift, vedlikehold og beredskap i hele Norge.

Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta både kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.

Sikrer gode prosjektleveranser gjennom bruk av OneControl

Her kan du se litt mere om hvordan OneCo sikrer gode prosjektleveranser gjennom bruk av OneControl.